Стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування: методологічний аспект

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL LAND TENURE: METHODOLOGICAL ASPECT

Олена КОТИКОВА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Olena KOTYKOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

На основі проведених досліджень, критичного осмислення існуючих систем та класифікацій показників і вимог до їх побудови в статті запропоновано методологічні підходи до оцінювання стійкості розвитку сільськогосподарського землекористування на мікрорівні.

In the article on the basis of the conducted researches and critical comprehension of the existent systems and classifications of indexes and requirements to their construction methodological approaches are offered to the evaluation of firmness of development of agricultural land-tenure on microlevel.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали