Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC POTENTIAL’S EVALUATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Лариса МАРМУЛЬ
,
доктор економічних наук,
Херсонський державний аграрний університет

Larysa MARMUL’,
PhD Economics,
Kherson State Agricultural University

Ольга ЛУГОВА,
Миколаївський державний аграрний університет

Olga LUGOVA,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто проблемні питання оцінки потенціалу сільськогосподарських підприємств. Наведено можливі етапи проведення оцінки економічного потенціалу. Розкрито сутність методів оцінки потенціалу.

The article reviews issues of potential’s evaluation the agricultural enterprises. The possible stages of enterprises’ economic potential evaluation are given. The essence of potential’s evaluation methods is revealed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали