Економіст: врятувати економіку може лише ріст заробітної плати пересічних українцівОднією з основних причин перманентної кризи національної економіки в останні роки є відсутність платоспроможного попиту пересічних громадян на значну кількість товарів широкого вжитку, в першу чергу вітчизняного виробництва, що не дає можливості суб’єктам господарювання нарощувати обсяги реалізації готової продукції і формувати інвестиційне підґрунтя для розширеного відтворення.

Індекс споживчих цін в Україні за липень 2015 склав 99,0%, тому зарплати за цей місяць не підлягають індексації. Індексація зарплати та інших грошових доходів українців проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101,0%. В січні-травні 2015 індекс споживчих цін в Україні перевищував поріг індексації, тому зарплати українців за цей період мають бути проіндексовані.

Причиною низької купівельної спроможності пересічних українців є занижений рівень заробітної плати, зокрема робітників, які працюють на підприємствах, що входять у вертикально та горизонтально інтегровані підприємницькі об’єднання (частка заробітної плати в структурі витрат на виробництво продукції, значно нижча, ніж в країнах із соціально ринковою економікою). При цьому основні акціонери та власники багатьох вертикально та горизонтально інтегрованих підприємницьких структур мають можливість вивільняти значні фінансові ресурси на невиробниче споживання, зокрема придбання нерухомості закордоном.

Не секрет, що українські «фінансові мішки» зловживають виведенням значних об’ємів фінансових ресурсів в офшорні зони. Держава має використати весь, перевірений світовою практикою, арсенал регуляторних інструментів, в тому числі і тих, що використовувалися адміністрацією Президента Франкліна Рузвельта під час подолання наслідків Великої депресії в США, щоб великі роботодавці виплачували адекватну затратам праці заробітну плату найманим працівникам. В іншому разі відсутність платоспроможного попиту тягнутиме українську економіку на дно. Балачки про необхідність фінансової стабілізації понад усе ми чуємо вже 24 роки.

Зростання доходів пересічного українця – це та необхідна умова підняття національної економіки з дна стагнації. Для цього має бути кардинально переглянута політика держави щодо регулювання системи оплати праці як в бюджетній сфері, так і в корпоративному секторі.

Василь Голян, головний редактор наукового
та громадсько-політичного журналу «Економіст»


Друкувати
Найбільш популярні матеріали