Сучасна парадигма явища конкуренції та формування сільськогосподарськими товаровиробниками конкурентних переваг

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЯВИЩА КОНКУРЕНЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

PHENOMENON OF COMPETITION’S CONTEMPORARY PARADIGM AND FORMATION THE COMPETITIVE ADVANTAGES BY AGRICULTURAL MANUFACTURERS

Людмила ЄВЧУК
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Lyudmyla YEVCHUK,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розкрито особливості сучасного конкурентного середовища в аграрному секторі, необхідність та шляхи формування сільськогосподарськими виробниками конкурентних переваг.

The features of the modern competitive environment in agrarian sector, necessity and formation ways of competitive advantages by agricultural manufacturers are revealed in the article.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали