Оптимізація виробничих ресурсів рослинництва фермерських господарств

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ РОСЛИННИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

OPTIMIZATION THE PLANT-GROWING’S INDUSTRIAL RESOURCES OF FARM ENTERPRISES

Олена ШЕБАНІНА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Olena SHEBANINA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Марина ДОМАСКІНА,
Миколаївський державний аграрний університет

Maryna DOMASKINA,
Mykolayiv State Agrarian University

Досліджено лінійні методи моделювання виробничих процесів у рослинництві, виявлено недоліки й oбґрунтовано шляхи їх подолання. Запропоновано використання і показано результати впровадження розширеної економіко-математичної моделі оптимізації використання виробничих ресурсів у рослинництві.

The methods of line modelling of production processes in plant-growing are investigated; its drawbacks and solutions are considered in this article. It is offered the application and the results of introduction the extended economic and mathematical model into the optimization of manufacturing resources’ use in
the plant-growing are shown.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали