• 0
Корпоративні ІСІ в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку

КОРПОРАТИВНІ ІСІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

CORPORATE JOINT INVESTMENT INSTITUTIONS IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PRIORITIES

Тетяна БОРОДЕНКО,

аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Tetyana BORODENKO,
Postgraduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, НАПРИКЛАД СТАРТАПІВ

FORMING OF SYSTEM EFFECT OF ECONOMIC SYSTEMS, FOR EXAMPLE STARTUPS

Частина 2. Нелінійність

Олександр МОРОЗОВ,
доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,

Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Струрний аналіз бізнес-моделі морського торговельного порту на прикладі СМТП «Октябрьск»

СТРУРНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕС-МОДЕЛІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ НА ПРИКЛАДІ СМТП «ОКТЯБРЬСК»

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BUSINESS MODEL OF THE SPECIALISED SEA TRADE PORT «OKTYABRSK»

Ірина НЄННО,

кандидат економічних наук,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Irina NENNO,
Ph.D. in Economics,
Odessa I.I.Mechnikov National University
Детальніше
  • 0
Современное состояние развития предпринимательства в Азербайджане

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF BUSINESS IN AZERBAIJAN

Тейюб АЛИЕВ,

кандидат экономических наук,
доцент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Баку

Teyyub ALIYEV,

Ph.D. in Economics,
Associate Professor, Azerbaijani State Oil and Industry University, Baku

Рамиль АЛИЕВ,
доктор философии по экономике,
доцент, ведущий научный сот рудник Института экономики НАН Азербайджана, Баку

Ramil’ ALIYEV
Ph.D. in Economics,
Associate Professor, senior researcher, Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku
Детальніше
  • 0
Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСТ

CURRENT PROBLEMS OF THE URBAN LAND USE SYSTEMS’ REGULATION

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,
Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, НАПРИКЛАД СТАРТАПІВ

FORMING OF SYSTEM EFFECT OF ECONOMIC SYSTEMS, FOR EXAMPLE STARTUPS


Частина 1

Олександр МОРОЗОВ,
доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Народна економіка

НАРОДНА ЕКОНОМІКА
THE PEOPLE’S ECONOMY


Народ, здається, розуміє свої помилки і сам шукає мирні способи виживання.
Детальніше