• 0
Володимир Співаковський: Як люди роблять

ЯК ЛЮДИ РОБЛЯТЬ
HOW DO PEOPLE MAKE THIS

Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ
Volodymyr SPIVAKOVSKY


Ось ми тут б’ємося з нашими реформами, а давайте подивимося, як люди роблять.
Детальніше
  • 0
Чисельність населення

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА СЕРЕДНЯ ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПО ОБЛАСТЯХ ЗА ПЕРІОД 2013-2016 РР.
Детальніше
  • 0
Показники розвитку

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА 2013-2016 РОКИ
Детальніше
  • 0
Зустріч віце-президента НАН України С.І.Пирожкова з провідними вченими Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Зустріч віце-президента НАН України С.І.Пирожкова з провідними вченими Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Meeting of the Vice-President of the NAS of Ukraine S.I.Pyrozhkov with the leading scientists of Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Developm ent of the Na tional Academy of Sciences of Ukraine”
Детальніше
  • 0
Сергій Пирожков: «Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень»

СЕРГІЙ ПИРОЖКОВ:
«Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень»

SERHIY PYROZHKOV:
“The environmental economics is to become the strategic direction of economic research in terms of a new system of geopolitical coordinates as well as natural and resource restrictions”
Детальніше
  • 0
Михайло Хвесик: самодостатні територіальні громади – центри миру

МИХАЙЛО ХВЕСИК: САМОДОСТАТНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – ЦЕНТРИ МИРУ

MYKHAYLO KHVESYK: SELF-SUFFICIENT TERRITORIAL COMMUNITIES ARE THE CENTERS OF PIECE

Михайло ХВЕСИК,

академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Актуальні проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті реформування системи оцінки ефективності державної підтримки

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ACTUAL PROBLEMS OF AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF REFORMATION OF THE SYSTEM OF STATE SUPPORT EFFICIENCY’S ESTIMATION

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ
,
керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Andriy ZABLOVSKIY,
head of the secretariat of the Council of entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine

Сергій ПЕТРУХА,
директор Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv
Детальніше