• 0
Оновлення рухомого складу – стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту

ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

RENEWAL OF ROLLING STOCK IS A STRATEGIC GOAL OF RAILWAYS

Анастасія РАЧИНСЬКА,

аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Anastasiya RACHYNS’KA,
Post-graduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv
Детальніше