• 0
Підтримка субконтрактації – важливий напрям промислової політики

ПІДТРИМКА СУБКОНТРАКТАЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

SUPPORT OF SUBCONTRACTING IS AN IMPORTANT DIRECTION OF INDUSTRIAL POLICY

Анатолій ЩЕРБАК,

кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Anatoliy SHCHERBAK,
Ph.D. in Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше
  • 0
Селекція програмного забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості

СЕЛЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

CHOICE OF SOFTWARE TO ENSURE AUTOMATION OF DEBTORS MANAGEMENT

Людмила КРУЧАК,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Liudmyla KRUCHAK,
Post-graduate student,
Ternopil’ National Economic University
Детальніше
  • 0
Ідентифікація екологічних ризиків об’єктів малої гідроенергетики

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

IDENTIFYING ENVIRONMENTAL RISKS OF SMALL HYDROPOWER FACILITIES

Людмила ЛЕВКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Lyudmyla LEVKOVS’KA,

Doctor of Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Валерій МАНДЗИК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Valeriy MANDZYK,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF AGRARIAN FIELD DEVELOPMENT

Олександр ШУБАЛИЙ,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALYI,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University

Антоніна ГОРДІЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina GORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі України

ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

PROACTIVE CREDIT RISKS MANAGEMENT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Катерина БУЙДА,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Kateryna BUIDA,
Postgraduate student,
Science and Research Institute of the National Academic Institution «Academy of Financial Management», Kyiv
Детальніше
  • 0
Василий Голян: Как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности

Василий ГОЛЯН: Как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности*

Vasyl’ Golyan: How to prevent the remains of governmental property from being merged by the oligarchs*
Детальніше
  • 0
Організаційно-економічні засади управління пожежною безпекою на залізничному транспорті

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF FIRE SAFETY MANAGEMENT IN RAILWAY TRANSPORT

Павло ЛАПІН,

головний фахівець Головного управління воєнізованої охорони ПАТ «Укрзалізниця»

Pavlo LAPIN,
Chief specialist of the General directorate of paramilitary security service of PJSC “Ukrzaliznytsia”
Детальніше