• 0
Біохімік Олег Лущак: трохи ще попрацюю в Україні

БІОХІМІК ОЛЕГ ЛУЩАК: ТРОХИ ЩЕ ПОПРАЦЮЮ В УКРАЇНІ

BIOCHEMIST OLEG LUSCHAK:I WILL WORK A BIT MORE IN UKRAINE
Детальніше
  • 0
Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства

ВІДОБРАЖЕНHЯ ПОТОЧНИХ І ПРОГНОЗНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

REFLECTION OF CURRENT AND PREDICTED PARAMETERS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
На шляху до екологічного бізнесу та енергонезалежності України

НА ШЛЯХУ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ON THE WAY TOWARD ECOLOGICAL BUSINESS AND ENERGY SELF-SUFFICIENCY OF UKRAINE
Детальніше
  • 0
Стратегічні пріоритети комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин: інституціональне підґрунтя та механізми реалізації

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

STRATEGIC PRIORITIES FOR COMPLEX ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL REGULATION OF LAND RELATIONS: INSTITUTIONAL BASIS AND IMPLEMENTATION MECHANISM

Алла КРИСАК,

кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Alla KRYSAK,

Ph.D. in Economics,
Lutsk, National Technical University
Детальніше
  • 0
Пріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації

ПРІОРИТЕТИ ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ У МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

PRIORITIES OF LOCAL BUDGET REVENUES INCREASE UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Леся СТЕШЕНКО,

кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Іноземцев про народ РФ

ІНОЗЕМЦЕВ ПРО НАРОД РФ

INOZEMTSEV ABOUT THE PEOPLE

ЧИ БУДЕ СВІТОВА ВІЙНА?

WILL THERE BE A WORLD WAR?

НЕПОНЯТЛИВАЯ СТРАНА
KРАЇНА НЕТЯМУЩИХ
STUPID COUNTRY?
A COUNTRY THAT DOES NOT UNDERSTAND


Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
доктор экономических наук,
директор Центра исследований постиндустриального общества
Детальніше
  • 0
Ілларіонов про Путіна

ІЛЛАРІОНОВ ПРО ПУТІНА

ILLARIONOV ABOUT PUTIN

НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ

AN UNPRECEDENTED HARVEST

Андрей ИЛЛАРИОНОВ,
аналитик, публицист
Детальніше