• 0
Бєлковський про Путіна і народ

БЄЛКОВСЬКИЙ ПРО ПУТІНА І НАРОД

BELKOVSKY ABOUT PUTIN AND PEOPLE

ПУТИН И ВОЙНА …

Станислав Белковский
Детальніше
  • 0
Маніпуляція рейтингом doing business чи реальні інвестиції, виробництво та експорт?

МАНІПУЛЯЦІЯ РЕЙТИНГОМ DOING BUSINESS ЧИ РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ?

DOING BUSINESS INDEX MANIPULATION OR REAL INVESTMENTS, MANUFACTURING AND EXPORT?
Детальніше
  • 0
«Купуй українське, плати українцям!»: виробники одноголосно «за»

«КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ, ПЛАТИ УКРАЇНЦЯМ!»: ВИРОБНИКИ ОДНОГОЛОСНО «ЗА»

“BUY UKRAINIAN, PAY UKRAINIANS!”: UNANIMOUSLY SUPPORTED BY MANUFACTURERS
Детальніше
  • 0
Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ТА УМОВ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КРАЇН ЄС

DETERMINATION OF SALES MARKETS AND CONDITIONS FOR UKRAINIAN PRODUCTION EXPORT TO EU COUNTRIES

Максим СЕРПУХОВ,

кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Maksym SERPUKHOV,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Оксана МАЗОРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Oksana MAZORENKO,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Детальніше
  • 0
Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку

ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ: НАЙБІЛЬШІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЇХ ЗДІЙСНЕННІ ТА ШЛЯХ ДО РИНКУ

EXPORT OPERATIONS: THE MAJOR PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION AND WAY TO THE MARKET

Ірина ВОЛОШАН,

кандидат економічних наук,
Харкiвський нацiональний економічний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Iryna VOLOSHAN,

Ph.D. in Economics,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Детальніше
  • 0
Еколого-економічна ефективність лісокористування: сутність, оцінка, механізм забезпечення

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА, МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF FOREST MANAGEMENT: ESSENCE, ASSESSMENT AND MECHANISM FOR ENSURING

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,

Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Максим ШЕСТАК,

кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,

Ph.D. in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування

БАЛАНСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ

BALANCES IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE AND CRITERIA FOR THEIR FORMATION

Степан ГОЛУБКА,

доктор економічних наук,
ДВНЗ «Університет банківської справи», Київ

Stepan HOLUBKA,
Doctor of Economics,
Public higher education institution “Banking University”, Kyiv

Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Ruslan BILOSKURSKY,
Ph.D. in Economics,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Детальніше