• 0
Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

STATUS AND PROSPECTS OF THE UKRAINIAN ECONOMY’S AGRICULTURAL SECTOR ADAPTATION TO GLOBAL CLIMATE CHANGES

Олександр НЕЧИПОРЕНКО,

кандидат економічних наук,
«Інститут аграрної економіки», Київ

Oleksandr NECHYPORENKO,
Ph.D. in Economic,
National Scientific Centre “Institute of agrarian economy”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи

ЕКЗОГЕННІ РИЗИКИ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

EXOGENOUS RISKS OF MARKET STABILITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES: CURRENT STATE AND STRATEGIC PROSPECTS

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,
Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу

PR-ЗАХОДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

PR-EVENTS AS AN ELEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Ірина ЛИТОВЧЕНКО,

доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna LYTOVCHENKO,

Ph.D. in Economics,
Odessa National Economics University

Ірина ЖАРСЬКА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna ZHARS’KA,

Ph.D. in Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше
  • 0
Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку

СУЧАСНА РЕГУЛЯТОРНА МОДЕЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

MODERN REGULATORY MODEL OF DOMESTIC INSURANCE MARKET AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT

Дмитро ТИЩЕНКО,

здобувач,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Dmytro TYSHCHENKO,
Doctoral candidate,
SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

FEATURES OF FORMATION OF CONS UMER DEMAND IN THE FOOD MARKET IN TERMS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Ольга ВАРЧЕНКО,

доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olha VARCHENKO,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Іван СВИНОУС,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Ivan SVYNOUS,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Катерина ТКАЧЕНКО,
кандидат економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Kateryna TKACHENKO,
Ph.D in Economic,
Bila Tserkva National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Ендогенні детермінанти стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості в контексті зміцнення їх ринкової стійкості

ЕНДОГЕННІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇХ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ

ENDOGENOUS DETERMINANTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THEIR MARKET STABILITY

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,

Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Конструкторська підготовка суднобудівного виробництва: підстави для оптимізму є

КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СУДНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПІДСТАВИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ Є

SHIPBUILDING DESIGNING PREPRODUCTION: THERE IS REASON FOR OPTIMISM

Володимир ПАРСЯК,

доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PARSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University Of Shipbuilding, Mykolaiv

Олена ЖУКОВА,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Olena ZHUKOVA,
Admiral Makarov National University Of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше