• 0
Пріоритети розвитку аграрного підприємництва в зоні осушення

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

PRIORITIES OF AGRARIAN BUSINESS DEVELOPMENT IN DRAINAGE AREAS

Сергій КУЗЬМЕНКО,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy KUZ’MENKO,

Postgraduate student,
Scientific-Research Financial Institute of the State Educational Scientific Establishment “The Academy of Financial Management”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Еколого-економічні засади та змістовна характеристика комплексного природокористування

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES AND CHARACTERISTICS OF THE COMPLEX NATURE MANAGEMENT

Тарас МИКЛУШ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras MYKLUSH,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Комплексне природокористування: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ

COMPLEX NATURE MANAGEMENT: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS

Тарас МИКЛУШ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Taras MYKLUSH,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового господарства в сучасних умовах

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

INVESTMENT AND INNOVATIVE PROVISION OF DEVELOPMENT OF FORESTRY UNDER MODERN CONDITIONS

Олександр ДЗЮБЕНКО,

кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,

Ph.D. in Economics,
Cherkasy regional department of forestry and hunting sectors
Детальніше
  • 0
Трансформація фіскального регулювання водокористування: оцінка доцільності імплементації європейського досвіду

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

TRANSFORMATION OF WATER MANAGEMENT FISCAL REGULATION: ASSESSMENT OF THE EXPEDIENCY TO IMPLEMENT THE EUROPEAN PRACTICE

Ярослав КОТЛЯРЕВСЬКИЙ,

доктор економічних наук,
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Yaroslav KOTLYAREVSKYI,
Doctor of Economics,
Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Ірина ДОВГА,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ЛІСІВ ТА ЛІСОВКРИТИХ ПЛОЩ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

INSTITUTIONAL BASIS TO INCREASE THE FOREST AREA AND FORESTED AREAS: UKRAINIAN REALITY

Леся СТЕШЕНКО,

кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Лісове господарство України в умовах євроінтеграційних викликів: інституціональне підґрунтя модернізації

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ

UKRAINIAN FORESTRY IN TERMS OF EURO-INTEGRATION CHALLENGES: INSTITUTIONAL GROUND FOR MODERNIZATION

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Олександр ДЗЮБЕНКО,
кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,
Ph.D. in Economics,
Cherkasy Regional Forestry and Hunting Administration
Детальніше