• 0
Еколого-економічне обґрунтування імітаційних моделей аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Полісся

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ ПОЛІССЯ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF SIMULATION MODELS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CONTAMINATED LANDS OF POLISSYA

Михайло ТАРАРІКО,

Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Mykhaylo TARARIKO,
Institute of Agroecology and Nature Management, NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансово-економічне регулювання водокористування на регіональному рівні: пріоритети нарощення фіскального потенціалу

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРІОРИТЕТИ НАРОЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF WATER MANAGEMENT AT A REGIONAL LEVEL: PRIORITIES OF FISCAL POTENTIAL INCREASE

Ірина ДОВГА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Поточні витрати на охорону навколишнього середовища: шляхи нарощення

ПОТОЧНІ ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ШЛЯХИ НАРОЩЕННЯ

THE WAYS TO INCREASE CURRENT EXPENSES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

Антоніна ГОРДІЙЧУК,

кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina HORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Регулювання зрушень у структурі сільськогосподарських угідь: інституціональні засади

РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ У СТРУКТУРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ

REGULATION OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF FARM LANDS: INSTITUTIONAL BASES

Антоніна ГОРДІЙЧУК,

кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina HORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше
  • 0
Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF LAND USING BY AGRARIAN ENTERPRISES OF RIVNE REGION

Оксана ДРЕБОТ,

доктор економічних наук,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Oksana DREBOT,
Doctor of Economics,
Institute of Agroecology and Nature Management of the NAAS of Ukraine, Kyiv

Марія ВИСОЧАНСЬКА,
аспірант,
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Mariya VYSOCHANSKA,
Postgraduate student,
Institute of Agroecology and Nature Management of the NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Вплив техногенно порушених земель на рівень агроекологічної безпеки регіонів

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ НА РІВЕНЬ АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

INFLUENCE OF TECHNOLOGICALLY DISTURBED LANDS UPON THE LEVEL OF AGRO-ECOLOGICAL SECURITY

Ольга ШВЕЦЬ,

Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Ol’ha SHVETS’,
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення

УСПІШНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МОЖЛИВА НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

SUCCESSFUL MODERNIZATION OF HYDROECONOMIC COMPLEX IS POSSIBLE BASED ON DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PROVIDING SOURCES

Михайло ХВЕСИК,

академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше