• 0
Механізм економічного регулювання земельних відносин

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

MECHANISM OF ECONOMIC REGULATION OF LAND RELATIONS

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Світлана Рогач,
доктор економічних наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Svitlana ROGACH,
Doctor of economic science
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Іван РІЙ,
Львівський національний аграрний університет

Ivan RIY,
L’viv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Угоди державно-приватного партнерства в лісовому господарстві: диверсифікація та вибір сучасних форм

УГОДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА ВИБІР СУЧАСНИХ ФОРМ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AGREEMENTS IN FOREST ECONOMY: DIVERSIFICATION AND CHOICE OF MODERN FORMS

Максим ШЕСТАК
,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Раціональне використання водних ресурсів: фіскальний аспект

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ

RATIONAL USE OF WATER RESOURCES: FISCAL ASPECT

Василь ГОЛЯН
,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ірина ДОВГА,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фактори впливу на сталий розвиток при визначенн і вартості земель, розташованих поруч з автодорогами

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРИ ВИЗНАЧЕНН І ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ ПОРУЧ З АВТОДОРОГАМИ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT INFLUENCE FACTORS DURING THE VALUE DETERMINATION OF LANDS LOCATED NEAR HIGHWAYS

Алла КРИСАК
,
кандидат економічних наук,
Волинське відділення ВГО «Ліга оцінювачів земель», Луцьк

Alla KRYSAK,
PhD in Economics,
Volyn’ department of «Land valuation officers association» All-Ukrainian Non-Governmental Organization, Lutsk

Олег ЄМЕЦЬ,
Волинське відділення ВГО «Ліга оцінювачів земель», Луцьк

Oleh YEMETS’,
Volyn’ department of «Land valuation officers association» All-Ukrainian Non-Governmental Organization, Lutsk
Детальніше
  • 0
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

EVALUATION OF PARAMETERS OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolayiv National University named after V. O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University
Детальніше
  • 0
Оцінка впливу системних ефектів функціонування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів на розвиток національної економіки

ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМНИХ ЕФЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ASSESSMENT OF SYSTEM EFFECTS FUNCTIONING OF THE ECONOMIC SYSTEMS BASED ON NATURAL-RESOURCE COMPLEXES ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Оксана САКАЛЬ
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oksana SAKAL’,
PhD in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Наталія ТРЕТЯК,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Natalia TRETIAK,
PhD in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів: проблеми диверсифікації джерел, форм та інструментів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ, ФОРМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

FINANCIAL SUPPORT FOR REPRODUCTION AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES: THE PROBLEM OF SOURCES, FORMS AND TOOLS DIVERSIFICATION

Юлія ХВЕСИК
,
доктор економічних наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Yuliya KHVESYK,
Doctor of Economics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Детальніше