• 0
Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИННІ ТОВАРИ, РОЛІ КУРСОВОЇ ПОЗИЦІЇ ДОЛАРА ТА ВПЛИВУ ВАЛЮТНО-ЦІНОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

EMPIRICAL STUDY OF THE DETERMINANTS OF RAW MATERIALS GLOBAL PRICES, THE ROLE OF DOLLAR’S EXCHANGE RATE AND THE INFLUENCE OF EXCHANGE AND MONETARY GLOBAL FACTORS UPON UKRAINIAN ECONOMY

Тетяна БОГДАН,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, київ

Tetyana BOHDAN,
doctor of economics,
Institute for economics and Forecasting, Ukrainian NAS, kyiv
Детальніше
  • 0
Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

TRENDS OF MUNICIPAL DEBT POLICY DEVELOPMENT

Наталія СИНЮТКА,

Національний університет «Львівська політехніка»

Nataliya SYNYUTKA,
Lviv Polytechnic National University
Детальніше
  • 0
Класифікація аукціонів цінних паперів

КЛАСИФІКАЦІЯ АУКЦІОНІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

CLASSIFICATION OF SECURITIES AUCTIONS

Олександр КІКОТЬ,

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету

Oleksandr KIKOT’,
Dneprodzerzhinsk College of Technologies of Dneprodzerzhinsk State Technical University
Детальніше
  • 0
Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування

ЄДИНА КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 2015–2020 РОКИ: ОЦІНКА ДОРОГОВКАЗІВ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ

CONCERTED AND COMPREHENSIVE STRATEGY FOR AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT FOR 2015 – 2020: TAX REFORM POINTERS’ EVALUATION

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ,

кандидат історичних наук,
керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Київ

Andriy ZABLOVSKIY,
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Secretariat of the Council of Entrepreneur of the the Cabinet of the Ministers of Ukraine, Kyiv

Сергій ПЕТРУХА,
директор Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Наталія НАЗУКОВА,
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Київ

Nataliya NAZUKOVA,
Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні

ДОСВІД ЄС ІЗ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ Й МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

EU EXPERIENCE IN CONSOLIDATION OF DIRECT TAXATION AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UKRAINE

Аліна КУЛАЙ,

кандидат економічних наук,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Alina KULAI,
PhD in Economics,
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
Детальніше
  • 0
Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВЕКТОРІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ МИТНО-ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ

DIVERSIFICATION OF VECTORS FOR SPECIALISTS’ TRAINING FOR CUSTOMS AND TAX FIELD

Андрій КРИСОВАТИЙ,

доктор економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Andriy KRYSOVATYI,
Doctor of Economics,
Ternopil National Economic University

Андрій ВОЙЦЕЩУК,
кандидат економічних наук,
Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України, Хмельницький

Andriy VOITSESCHUK,
Ph.D. in Economics
Director of the Department for Specialized Training and Canine Services of the State Fiscal Service of Ukraine, Khmelnytskyi

Інна ГУЦУЛ,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna GUTSUL,
Ph.D. in Economics,
Ternopil National Economic University
Детальніше
  • 0
Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ, КОРПОРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

THE THEORETICAL ESSENCE AND INTERCONNECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CORPORATE SUSTAINABILITY AND FINANCIAL STABILITY

Георгій РОГОВ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Georgiy ROGOV,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Детальніше