• 0
Реалізація механізму публічно-приватного партнерства на сільських територіях


Марія ІЛЬЇНА,
д.е.н ,с.н.с. відділу проблем економіки
земельних і лісових ресурсів,

Юлія ШПИЛЬОВА,
к.е.н., с.н.с відділу проблем економіки
земельних і лісових ресурсів
Детальніше