• 0
Основні причини гальмування процесу децентралізації в Тернопільській області

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ГАЛЬМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

MAIN REASONS THWARTING THE DECENTRALIZATION PROCESS IN TERNOPIL REGION

Вікторія ОСТАПЧУК,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Victoriya OSTAPCHUK,
Postgraduate student,
Ternopil National Economic University
Детальніше
  • 0
Лісове господарство України в умовах євроінтеграційних викликів: інституціональне підґрунтя модернізації

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ

UKRAINIAN FORESTRY IN TERMS OF EURO-INTEGRATION CHALLENGES: INSTITUTIONAL GROUND FOR MODERNIZATION

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Олександр ДЗЮБЕНКО,
кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,
Ph.D. in Economics,
Cherkasy Regional Forestry and Hunting Administration
Детальніше
  • 0
Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України

АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ВОДОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF RENTAL PAYMENTS IN WATER-ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINE

Наталія КОВШУН,

кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Nataliya KOVSHUN,
Ph.D. in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use
Детальніше
  • 0
Функціонування регіональних водогосподарських комплексів в умовах децентралізації

ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

OPERATION OF REGIONAL WATER-ECONOMIC COMPLEXES UNDER DECENTRALISATION CONDITIONS

Тетяна ДОБРЯНСЬКА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Tetyana DOBRYANS’KA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше