• 0
Про поняття «точка» економіко-інформаційного простору

ПРО ПОНЯТТЯ «ТОЧКА» ЕКОНОМІКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

CONCEPT OF THE “POINT” OF ECONOMIC AND INFORMATION SPACE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше