• 0
Зміст № 9 (371) вересень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


ВЕРЕСЕНЬ 2017 АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ
1
September 2017 ASSOCIATIVE POLYETECONOMY

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕНКА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
5
ADDRESS BY PRESIDENT POROSHENKO IN THE VERKHOVNA RADA

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ООН
16
SPEECH BY PRESIDENT OF UKRAINE TO THE UNITED NATIONS

УКРАЇНА В НОВОМУ СВІТІ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ
38
UKRAINE IN THE NEW WORLD: A PATH TO SUCCESS

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ПІДХІД
40
ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT PLANNING: A MODERN SCIENTIFIC APPROACH
Детальніше
  • 0
Зміст № 8 (370) серпень 2017 року
ЮВІЛЕЙ
ANNIVERSARY


Дмитру Семеновичу ДОБРЯКУ – 80 РОКІВ!

Dmytro Semenovych DOBRYAK CELEBRATING HIS 80TH ANNIVERSARY

ВАЖЛИВО ДЛЯ УКРАЇНИ
IMPORTANT FOR UKRAINE


Майкл БОМ
КРЕМЛЕВСКИЙ ОТВЕТ «ОБОРЗЕВШИМ АМЕРИКОСАМ»
4
Michael BOHM
THE KREMLIN’S ANSWER TO «WIELDING AMERICAS»

Майкл МАКФОЛ
БЭННОН УХОДИТ
6
Michael MCFAUL
BENNON GOES

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Василь ГОЛЯН, Сергій ПЕТРУХА, Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ
8
Vasyl’ GOLYAN, Serhiy PETRUKHA, Andriy ZABLOVSKIY
LAND REFORM IN UKRAINE: PRIORITIES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THEIR DEEPENING
Детальніше
  • 0
Зміст № 7 (369) липень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


Андрій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Санкції США — по Путіну
16а
Andrey PIONTKOVSKY
US sanctions against Putin

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ON


Богдан ІЛИЧОК
ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ – ТУПИК ЧИ ПРОЦВІТАННЯ?..
3
Bohdan ILYCHOK
THE PROSPECT OF UKRAINE IS DEADLOCK OR PROSPERITY? ..

Андрій КРИВОРАК
УКРАИНА. ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ПРЕДПОСЫЛКИ К ЕГО ДОСТИЖЕНИЮ
6
Andriy KRYVORAK
UKRAINE. ECONOMIC GROWTH DRIVERS AND PREREQUISITES TO ACHIEVE IT
Детальніше
  • 0
Зміст № 6 (368) червень 2017 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: НЕБАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИКЛИКИ
1
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: UNVPRECENDENTED POSSIBILITIES AND PREDICTABLE CHALLENGES

1. СУЧАСНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ПРОМИСЛОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
1
1.MODERN METHODS OF QUANTITATIVE FORECASTING OF THE IMPACTS OF INDUSTRIAL REVOLUTIONS AND THE IMPLICATIONS FOR UKRAINE

2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПОВОРОТНІ МОМЕНТИ ПРОВІДНИХ ЕКОНОМІК ПІД ВПЛИВОМ РАДИКАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
6
2. MACROECONOMIC TRENDS AND TURNING POINTS OF THE DEVELOPED ECONOMIES UNDER RADICAL TECHNOLOGICAL CHANGES
Детальніше
  • 51
Зміст № 5 (367) травень 2017 року
ПОДІЇ. АКТУАЛЬНО
EVENTS. ACTUAL


БЕЗВІЗ. ЄВРОБАЧЕННЯ – 2017

VISA-FREE. EUROVISION – 2017

Андрій ЗУБОВ
ВЕЛИКА, АЛЕ НЕ ТІЛЬКИ ВІТЧИЗНЯНА
3
Andriy ZUBOV
GREAT BUT NOT ONLY PATRIOTIC

Василь ГОЛЯН
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ – 2014 - 2017: КРИЗА УПРАВЛІННЯ
7
Vasyl GOLYAN
UKRAINIAN ECONOMY IN 2014 - 2017: THE CRISIS OF MANAGEMENT

УКРАЇНА – 2030. ДОКТРИНА
22
UKRAINE - 2030. DOCTRINE

FREE MARKET ROAD SHOW KYIV
23
FREE MARKET ROAD SHOW KYIV

Микола РОСОШЕНКО
ТРАВНЕВИЙ ТРАМП
42
Mykola ROSOSHENKO
THE MAY TRUMP
Детальніше
  • 68
Зміст № 4 (366) квітень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


2017. ПРОБЛЕМИ, ПРОБЛЕМИ…

2017. PROBLEMS, PROBLEMS...

КВІТЕНЬ 2017
2
APRIL 2017

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр МОРОЗОВ, Тімур МОРОЗОВ, Сергій ВЛАСЕНКО
ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ
4
Oleksandr MOROZOV, Timur MOROZOV, Sergiy VLASENKO
POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Павло КЕРІМОВ,
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
13
Pavlo KERIMOV,
NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY: FOREIGN PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES
Детальніше
  • 34
Зміст № 3 (365) березень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


МОЗАЇКА БЕРЕЗНЯ 2017
1
MOSAIC OF MARCH 2017

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Василь ГОЛЯН, Ольга КАЛЕНСЬКА, Лілія СВИРИДОВА
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ
4
Vasyl’ GOLYAN, Ol’ha KALENS’KA, Liliya SVYRYDOVA
CULTIVATED LANDS MANAGEMENT MECHANISMS

Олександр МОРОЗОВ, Тімур МОРОЗОВ, Сергій ВЛАСЕНКО
ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ
9
Oleksandr MOROZOV, Timur MOROZOV, Sergiy VLASENKO
POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS
Детальніше