• 0
Структурирование бизнеса требует расходов, но они абсолютно оправдывают себя (окончание)
(Читать начало статьи)
Сравнительный анализ Австрии, Нидерландов и Швейцарии как возможных юрисдикций для создания холдинговых компаний

Одним из самых сложных вопросов является вопрос выбора юрисдикции иностранной компании. Общие преимущества и неудобства между оффшорными и полуоффшорными юрисдикциями были изложены выше.

Для определения юрисдикции, необходимо понимать, что вы желаете получить от нерезидентной компании, с какой именно конкретной целью создается компания.

Каждая из юрисдикций имеет свою специализацию. Одни юрисдикции – удобны для холдинговой деятельности, другие – для операционной, третьи – сочетают в себе преимущества и холдинговой, и операционной деятельности.

Я хотела бы провести анализ трех наиболее популярных европейских юрисдикций – Австрии, Нидерландов и Швейцарии. Однако я не буду касаться ставок налогов, поскольку, как и в украинском законодательстве, в каждой юрисдикции есть особенности налогообложения отдельных операций, поэтому приведение общих данных может ввести в заблуждение.
Детальніше
  • 34
Структурирование бизнеса требует расходов, но они абсолютно оправдывают себя
Елена ДРОБОТ,
кандидат юридических наук,
директор компании финансово-правового аутсорсинга «ВИЗА»,
член Лондонского института дипломированных арбитров (MCIArb), член Швейцарской Арбитражной Ассоциации (ASA)

Преимущества и неудобства оффшорных и полуоффшорных юрисдикций

В настоящий момент все чаще и чаще ставится вопрос о целесообразности структурирования бизнеса. Что такое структурирование бизнеса? Зачем необходимо его структурировать?

Структурирование бизнеса
– это распределение ведения хозяйственной деятельности на нескольких юридических лицах. Например, одно юридическое лицо является только владельцем основных активов, другое – занимается производством, третье – ведет работу по сбыту и снабжению и т.д.
Детальніше
  • 17
Інфляція в Україні та реальний ВВП: прогноз на 2012 рікПобудова власного формату соціально-орієнтованої ринкової економіки, в першу чергу, вимагає створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу, або у вузькому розумінні – забезпечення зростання рівня життя населення та підвищення його купівельної спроможності. Щодо останньої, то вона перебуває в оберненому зв’язку з індексом споживчих цін та кількісно характеризує стан справ із можливістю задовольнити фізіологічні та соціальні потреби, а отже і можливості зі зростання потенціалу людського ресурсу як у кількісному вимірі, так і в якісному. Саме тому однією з головних цілей макроекономічної політики Європейського Союзу є недопущення зростання цін на товари та послуги невиробничого споживання для пересічного громадянина, оскільки в іншому випадку профспілки будуть домагатись індексації номінальної заробітної плати, що в свою чергу призведе до перевищення темпів росту останньої над зростанням продуктивності праці і відповідно розкручування інфляційної спіралі.
Детальніше