«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»Оргкомітет запрошує до участі в роботі Науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики», яка відбудеться 28 березня 2013 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль).

На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, а також студенти ТНЕУ.

Для участі в роботі конференції необхідно до 1 березня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок у файлі, доступному для скачування, див. нижче), тези доповіді.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Детальніше
«Академік В.Вернадський і перспективи розвитку фізичної економії»У березні ц.р. виповнюється 150 років з дня народження визначного мислителя і натураліста, фундатора Української академії наук Володимира Івановича Вернадського. Як уже повідомлялось, пропонується вшанувати його як видатного подвижника української наукової школи фізичної економії.

Науковий та громадсько-політичний щомісячник «Економіст» і Наукове товариство імені Сергія Подолинського виступають з ініціативою проведення ювілейної наукової конференції, присвяченої впливу ідей акад. В.І.Вернадського на становлення і розвиток національної наукової школи фізичної економії.

Метою конференції є обговорення проблем та обгрунтування перспектив розвитку української економічної думки і національної економіки на засадах фізичної економії.
Детальніше
VI Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-БарановськогоНаціональний університет державної податкової служби України оголошує VI Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу.

Для переможців (перше, друге та третє місця в кожній номінації) передбачені призи та грошові винагороди.

Умови участі у конкурсі:

1. Вік осіб (незалежно від громадянства), які претендують на участь у конкурсі, не повинен перевищувати 35 років на час подачі роботи на конкурс.

2. У конкурсі можуть брати участь окремі особи (претенденти) персонально.

3. Колектив претендентів, робота якого висувається на участь у Конкурсі, не може перевищувати трьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок (не менше 30%).
Детальніше
«Стратегія збалансованого розвитку аграрного сектора економіки»Національна академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія збалансованого розвитку аграрного сектора економіки».

До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших підприємств та організацій, діяльність яких дотична до порушених на конференції проблем.

Напрями роботи конференції:
• Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку аграрного сектора економіки;
• Економічна та екологічна безпека в агропромисловому комплексі;
• Фінансове забезпечення збалансованого розвитку аграрного сектора економіки;
• Сталий розвиток сільських територій та соціальної сфери села;
• Державне регулювання аграрного ринку на засадах збалансованого розвитку;
• Інвестиційно-інноваційне забезпечення збалансованого розвитку аграрного сектора економіки.
Детальніше
«Комплексні меліорації земель як складова раціонального природокористування»Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Комплексні меліорації земель як складова раціонального природокористування» відбудеться 21-22 лютого 2013 року в Херсонському державному аграрному університеті за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, Інститут зрошення агротехнологій та інженірингу (корпус будівельно-гідромеліоративного факультету, ауд. 215).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:
• комплексні меліорації земель;
• природооблаштування меліорованих територій;
• інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур на меліорованих землях;
• раціональне природокористування на меліорованих агроландшафтах
• еколого-економічні аспекти використання меліорованих земель;
• інжиніринг в системі водогосподарсько-меліоративного комплексу.
Детальніше
«Проблеми формування ринку землі в Україні»Кафедра економіки підприємства та землеустрою,Факультет економічних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) запрошує взяти участь у науково-практичній конференції:

«Проблеми формування ринку землі в Україні»,

яка відбудеться 29 березня 2013 року в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили.

Адреса Оргкомітету:
54003, Україна, м. Миколаїв вул. 68 Десантникiв, 10, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, кафедра економіки підприємства та землеустрою.

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, представники органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.
Детальніше
«Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»Оргкомітет запрошує до участі в роботі Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», яка відбудеться 21-23 лютого 2013 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль).

На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції, віком до 35 років.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 грудня 2012 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок і більш детальна інформація у файлі для скачування внизу), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.
inf-konferenc-2013.doc [167 Kb]
Детальніше