• 0
Темпи кредитування підприємств у 2012 році знижуютьсяЗагальне зниження ділової активності в Україні, що зумовлене рядом чинників, зокрема загальним гальмуванням економічного зростання у світовій економіці, ростом податкового тягаря, який у 2012 році встановив новий рекорд, і погіршенням інвестиційного клімату призвело до падіння темпів зростання промислового виробництва. За даними Державної служби статистики України, в липні 2012 року скорочення продукції промисловості склало 1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

В результаті зниження темпів виробництва промислової продукції зменшились і темпи кредитування комерційними банками реального сектора економіки, зокрема приватних нефінансових корпорацій. Так, за даними Національного банку України, середньомісячний приріст кредитів, наданих підприємствам приватного корпоративного сектора, у 2012 році склав 0,4%, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 1,4%.
Детальніше
  • 0
Заощадження українців за останні два роки зменшились на 21%Негативні процеси, які мали місце в політичному та економічному житті країни, суттєво відобразилися на добробуті основних верств населення України. Поряд із зростання доходів українців мало місце також і збільшення витрат. Оскільки наявний дохід не підвищувався відповідно до розширення потреб населення, тому додаткове споживання було профінансоване за рахунок попередніх накопичень. Даний факт вказує на те, що рівень зростання цін на товари, які купують пересічні громадяни, за останні два роки значно підвищився, що вплинуло на скорочення заощаджень населення.

Іншим фактором, який зумовив зниження заощаджень українців є постійне зростання недовіри населення до національної грошової одиниці та банківської системи України. В результаті чого отримані гривневі доходи відразу обмінюються на відповідний еквівалент у іноземній валюті та відкладаються до завершення політичної кампанії в Україні.
Детальніше