• 0
У 2012 році приріст депозитів комерційних банків зменшивсяПолітична нестабільність, зниження рівня життя та інфляційні очікування населення знайшли своє відображення на показниках розвитку банківської системи, а саме на формуванні її ресурсної бази. Так, за даними Національного банку України середньомісячний приріст депозитів за всіма видами валют за перше півріччя 2012 року склав 1,08%, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 1,48%.

Основними вітчизняними інвесторами комерційних банків є домашні господарства та приватні нефінансові корпорації, частки яких у загальному розмірі залучених депозитів складають відповідно 65,9% та 25,%. При цьому приріст депозитної бази вітчизняних фінансово-кредитних установ уповільнився як за рахунок депозитів населення, так і підприємств.
Детальніше
  • 0
Облігації за долари: українців хочуть обдурити?В зв’язку із падінням попиту на облігації зовнішньої державної позики Міністерство фінансів України вирішило продавати цінні папери для пересічних українців через фінансово-кредитні установи. За даними міністерства орієнтовна вартість облігацій для населення складе 500 дол.США за одну облігацію з термінами погашення від одного та трьох років. При цьому прибутковість даних фінансових інструментів Мінфін планує встановити на рівні 9% річних.

Для європейських країн зростання вартості обслуговування боргу за відмітку 7% річних вважається негативним сигналом для фінансових ринків, що обумовлено підвищенням видатків фінансових фондів держави на погашення та обслуговування запозичень. В результаті додаткові запозичення спрямовуються на оплату відсотків та тіла кредиту. В кінцевому підсумку це призводить до формування державної фінансової піраміди та невиконання зобов’язань державою.
Детальніше
  • 0
Європа не має бажання нарощувати інвестиції в економіку УкраїниРозвиток світової фінансової кризи в Європейському союзі та наростання політичної нестабільності в Україні відобразилися на розмірі капіталовкладень в національну економіку зі сторони іноземних, в тому числі і європейських інвесторів. За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг прямих інвестицій в економіку України станом на 1 липня 2012 року склав 52426,7 млн. дол. США, що на 4,7% більше обсягів інвестицій на початок 2012 року та в розрахунку на одну особу населення становить 1151,6 дол. США.

В структурі капіталовкладень головним інвестором в економіку України залишається Європейський союз. Всього в національну економіку з країн ЄС внесено 41336,4 млн. дол. США інвестицій, що складає 78,8% загального обсягу акціонерного капіталу, тоді як із країн СНД інвестовано лише 4122,7 млн. дол. США, або 7,9% та з інших країн світу – 6967,6 млн. дол. США, що складає відповідно 13,3%. Однак за перше півріччя 2012 року із країн Європейського союзу було інвестовано 1925,2 млн. дол. США, що на 18,7% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Детальніше
  • 0
Експорт вітчизняних товарів у країни ЄС знизився на 13,7%Знецінення євровалюти негативно відображається на позиціях вітчизняних експортерів. Так за даними Державної служби статистики експорт товарів у країни ЄС за перше півріччя 2012 року склав 8135,5 млн.дол. США, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 9423,7 млн.дол. США. При цьому на країни Європейського союзу припадає близько 25% від загального розміру експорту України.

Одними із лідерів падіння в географічному розрізі стали Греція та Італія, скорочення експорту в дані країни склало відповідно 43,3% і 34,3%. Одночасно одним з найбільш важливих торгівельних партнерів України у Європейському союзі залишається Польща, на яку припадає близько 4% від експорту товарів із України. Основними товарами, які експортуються до Польщі, є чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини. Оскільки Польща не входить в зону функціонування єдиної європейської валюти і менше зазнає негативного впливу від боргової кризи у ЄС, зниження експорту в дану країну склало 1,4%, що свідчить про наявність резервів розширення експорту в дану країну.

Детальніше
  • 0
Інноваційні проекти розвивають депресивні територіїВ останні роки все більшої актуальності набувають питання залучення позабюджетних коштів в економіку регіонів України. Одним із механізмів реалізації даного напрямку є отримання грантів під інноваційні та інвестиційні проекти. Уже є позитивний досвід у даному напрямку та конкретний результат.

Так, радник голови Луцької районної ради Олександр Колтунович (на фото) постійно проводить цілеспрямовану та ефективну роботу по залученню позабюджетних коштів в економіку Волинського регіону. Зокрема, у 2012 році виграно 4 гранти під інноваційні проекти в рамках реалізації Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», які направлені на впровадження новітніх технологій у сфері енергоефективності та енергозбереження загальною вартістю понад 400 тис. грн.
Детальніше
  • 0
Азаров решит проблему водоснабженияУкраина относится к европейским государствам, наименее обеспеченным водой. В нашей стране удельная величина обеспеченности ею одного жителя составляет 0,57 тыс. куб.м. Правда, в результате структурных сдвигов и стагнационных процессов 90-х годов значительно уменьшилось потребление воды. Однако потребность в ней начнёт расти, если будут преодолены последствия экономического кризиса, который возник во второй половине 2008 года. Наибольшее количество водных ресурсов (58%) сосредоточено в реках бассейна Дуная в пограничных районах Украины, где потребность в воде не превышает 5% её общих запасов.

Так уж случилось, что за политическими разборками длительное время в Украине вообще не решалась проблема водоснабжения. Экстенсивный тип водопользования в условиях командно-административной экономики и в период становления рыночных отношений привёл к загрязнению природных водных объектов, нерациональному перераспределению речного стока, усилению процессов водной эрозии и техногенного подтопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.
Детальніше
  • 0
Молоді ентузіасти шукають креативні ідеїВідомий волинський політик, знаний в краї громадський активіст Олександр Колтунович (на фото) став ініціатором конкурсу інвестиційних проектів «Конкурс креативних ідей», що спрямований на пошук нетрадиційних підходів щодо впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій і структурної перебудови господарського комплексу регіону. Конкурс проводився серед молодих дослідників, вік яких не перевищує 35 років, у 3-ох вікових категоріях.

В рамках першого етапу конкурсу від учасників надійшло 143 наукові роботи. Серед них: 58 наукових робіт – перша вікова категорія; 80 наукових робіт – друга вікова категорія; 5 наукових робіт – третя вікова категорія. За результатами фінального етапу регіонального конкурсу наукових робіт було визначено переможців. Переможці та призери «Конкурсу креативних ідей» у кожній віковій категорії отримали матеріальну винагороду.
Детальніше
  • 34
Земельний дерибан остаточно зруйнує українське селоНа жаль, виборчі кампанії, чи то пов’язані з виборами Президента, чи з виборами до Верховної Ради, весь час відзначаються численними лозунгами щодо грандіозних проектів розбудови Української держави на кшталт вступу в ЄС, впровадження європейських стандартів життя, здійснення інноваційного прориву в основних секторах національного господарства. Прикрим є той факт, що за гучними заявами носіїв ідей ринкового фундаменталізму відходять на другий план надзвичайно важливі проблеми, пов’язані із забезпеченням життєвого простору для пересічних українців, а особливо – населення сільської місцевості. Мова йде про формування прозорого та справедливого ринку сільськогосподарських земель. Адже саме в системі земельних відносин накопичився цілий комплекс проблем. Ще на початку 2000-х років відомий український вчений Сергій Дорогунцов зазначав, що теоретично ми володіємо землею, а практично зробити нічого не можемо. Спочатку приватизовували за гроші, а зараз можемо віддати іноземцям і задарма. Земля залишилася без ефективного господаря.
Детальніше
  • 0
Заощадження українців за останні два роки зменшились на 21%Негативні процеси, які мали місце в політичному та економічному житті країни, суттєво відобразилися на добробуті основних верств населення України. Поряд із зростання доходів українців мало місце також і збільшення витрат. Оскільки наявний дохід не підвищувався відповідно до розширення потреб населення, тому додаткове споживання було профінансоване за рахунок попередніх накопичень. Даний факт вказує на те, що рівень зростання цін на товари, які купують пересічні громадяни, за останні два роки значно підвищився, що вплинуло на скорочення заощаджень населення.

Іншим фактором, який зумовив зниження заощаджень українців є постійне зростання недовіри населення до національної грошової одиниці та банківської системи України. В результаті чого отримані гривневі доходи відразу обмінюються на відповідний еквівалент у іноземній валюті та відкладаються до завершення політичної кампанії в Україні.
Детальніше
  • 0
Рівень тіньової економіки в Україні постійно зростаєОдночасно із погіршенням політичної стабільності в Україні та падінням інвестиційної привабливості національної економіки серед вітчизняного та зарубіжного капіталу, суб’єкти підприємницької діяльності масово переходять в тінь. Загалом Державна податкова служба України за перші 5 місяців 2012 року зібрала більше 120 млрд. грн. Однак цілий ряд сфер бізнесу уже давно успішно функціонує без належного оформлення операцій, які здійснює суб’єкт господарської діяльності. Найбільш успішно тіньовий сектор функціонує у сфері торгівлі товарами та послугами, де без оформлення проводиться більше половини всього обороту за звітний період. Не останнє місце у формуванні тіньової економіки у сфері торгівлі займають роздрібні продавці товарів та послуг, а також громадяни, котрі збувають свої продукти на ринках стихійної торгівлі. Але найбільше приходиться на підставні фірми, діяльність яких пов’язана із отриманням відшкодування із податку на додану вартість незаконним шляхом.
Детальніше
  • 0
Доступне житло: недоступне вже сьогодніШироко популяризована державна програма надання компенсацій за іпотечними кредитами, яка гарантувала оплату відсотків молодими сім’ями в розмірі 3% річних, не отримала значного розповсюдження серед основних мас населення України. Повільними темпами відзначається ріст бажаючих отримати квартири за президентською програмою доступного житла. Так, станом на сьогодні, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства країни, скористатися кредитними ресурсами на компенсаційних умовах виплати відсотків зі сторони держави бажають тільки 9613 громадян. Тоді як кількість житлових будинків в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України зі зниження вартості кредитів під заставу нерухомості складає 221, і громадянам у них пропонуються 9733 квартири. Перевищення пропозиції об’єктів нерухомості за державною програмою компенсації відсоткових платежів над попитом зі сторони населення України вказує на низький інтерес громадян до даного соціального проекту, попри широку рекламу в засобах масової інформації.

Незалежно від рекламного бюджету, який витратила держава на популяризацію дешевого житла, сама соціальна програма стикається з цілим рядом адміністративних, технічних та інших перешкод. Однією з таких є складний та забюрократизований процес видачі іпотечних кредитів на придбання об’єктів нерухомості. Вітчизняні фінансово-кредитні установи нарікають на складні механізми акредитації основних компаній-забудовників, а також тих будівельних об’єктів, котрі плануються використовувати у реалізації програми. Використовуваний складний механізм акредитації знижує загальну результативність соціального проекту.
Детальніше
Інноваційно-орієнтований університет: теорія і практика створення
Скажи мені і я забуду,
Покажи мені і я згадаю,
Залучи мене до процесу і я зрозумію,
Відійди і я буду діяти
Китайське прислів’я


З розвитком економічних знань рівень конкурентоспроможності суспільства визначається не розміром природних ресурсів та вартістю трудових ресурсів, а інтелектом нації як символу нового етапу розвитку суспільства. У зв’язку з необхідністю відтворення інтелектуального капіталу та підвищення його якісного рівня змінюється і соціально-економічна роль та статус університету. Відповідно, кардинально трансформуються і вимоги до університетів, які змушені переорієнтовуватися на системи підприємницького типу, здійснювати зміни в організації та менеджменті, змісті і технологіях освіти, взаємодіяти із сектором бізнесу, посилювати наукову складову.
Детальніше