• 0
Долар стали продавати дорожчеСтаном на 04.09.12, 12:06 комерційні банки України та пункти обміну валют все частіше купують 1 USD за ціною 8.1350 UAH, що не відрізняється від вчорашнього курсу та пропонують за ціною 8.165 UAH, що дорожче на 1.00 коп. ніж вчора. Пропозиції банків й обмінних пунктів по купівлі 1 USD коливаються в межах 8.1250 - 8.1350 UAH.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 1,1 коп. в понеділок зберігся на рівні 8,1300 UAH / USD, повідомляють учасники валютного ринку.

Торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 8,1290-8,1350 UAH / USD, до 13:00 котирування звузилися до 8,1290-8,1340 UAH / USD, а до кінця торгів - до 8,1295-8,1340 UAH / USD. Більшість угод, за оцінками учасників ринку, було укладено за курсом, близьким до 8,1300 UAH / USD, при тому, що, Національний банк на ринок не виходив.

Детальніше
 • 0
Міжнародні гранти підтримують економіку регіонів6 квітня 2011 року з ініціативи Президента України Віктора Януковича було прийнято Інвестиційну реформу України. Загальною та основною метою цієї реформи є активне залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, формування позитивного інвестиційного іміджу України в світі, а також позиціонування України як фінансового, політичного та бізнес-центру у Східній Європі.

Загалом Президент України заклав потужну інституціональну основу формування міжнародного економічного співробітництва та сприяння залучення позабюджетних коштів в економіку регіонів України.

Важливим моментом для України є той факт, що окремі регіони мають можливість брати участь у розробці та впровадженні інноваційних проектів в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 та Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки, які обов’язково будуть продовжені на наступний середньостроковий період. Дані проекти сприяють впровадженню енергозберігаючих технологій, розвитку нових форм підтримки підприємництва, а також підвищенню конкурентоспроможності регіонів у цілому.
Детальніше
 • 0
Темпи кредитування підприємств у 2012 році знижуютьсяЗагальне зниження ділової активності в Україні, що зумовлене рядом чинників, зокрема загальним гальмуванням економічного зростання у світовій економіці, ростом податкового тягаря, який у 2012 році встановив новий рекорд, і погіршенням інвестиційного клімату призвело до падіння темпів зростання промислового виробництва. За даними Державної служби статистики України, в липні 2012 року скорочення продукції промисловості склало 1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

В результаті зниження темпів виробництва промислової продукції зменшились і темпи кредитування комерційними банками реального сектора економіки, зокрема приватних нефінансових корпорацій. Так, за даними Національного банку України, середньомісячний приріст кредитів, наданих підприємствам приватного корпоративного сектора, у 2012 році склав 0,4%, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 1,4%.
Детальніше
 • 0
У 2012 році приріст депозитів комерційних банків зменшивсяПолітична нестабільність, зниження рівня життя та інфляційні очікування населення знайшли своє відображення на показниках розвитку банківської системи, а саме на формуванні її ресурсної бази. Так, за даними Національного банку України середньомісячний приріст депозитів за всіма видами валют за перше півріччя 2012 року склав 1,08%, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 1,48%.

Основними вітчизняними інвесторами комерційних банків є домашні господарства та приватні нефінансові корпорації, частки яких у загальному розмірі залучених депозитів складають відповідно 65,9% та 25,%. При цьому приріст депозитної бази вітчизняних фінансово-кредитних установ уповільнився як за рахунок депозитів населення, так і підприємств.
Детальніше
 • 0
Облігації за долари: українців хочуть обдурити?В зв’язку із падінням попиту на облігації зовнішньої державної позики Міністерство фінансів України вирішило продавати цінні папери для пересічних українців через фінансово-кредитні установи. За даними міністерства орієнтовна вартість облігацій для населення складе 500 дол.США за одну облігацію з термінами погашення від одного та трьох років. При цьому прибутковість даних фінансових інструментів Мінфін планує встановити на рівні 9% річних.

Для європейських країн зростання вартості обслуговування боргу за відмітку 7% річних вважається негативним сигналом для фінансових ринків, що обумовлено підвищенням видатків фінансових фондів держави на погашення та обслуговування запозичень. В результаті додаткові запозичення спрямовуються на оплату відсотків та тіла кредиту. В кінцевому підсумку це призводить до формування державної фінансової піраміди та невиконання зобов’язань державою.
Детальніше
 • 0
Подальше знецінення євровалюти невигідне для економіки УкраїниЗниження курсу євро по відношенню до долара, яке спостерігається протягом останніх півтора року, і зростання невизначеності в напрямку подальшого розвитку зони дії єдиної європейської валюти стримує розвиток як світової економіки загалом, так і економіки України зокрема. На сьогодні відкритим залишається питання про можливість функціонування Єврозони в майбутньому, внаслідок чого зберігаються ризики для економічного зростання в Україні на 2013 та 2014 роки, які зумовлені тим, що в добувній та переробній галузі близько 40% виробленої продукції експортується.
Детальніше
 • 0
Європа не має бажання нарощувати інвестиції в економіку УкраїниРозвиток світової фінансової кризи в Європейському союзі та наростання політичної нестабільності в Україні відобразилися на розмірі капіталовкладень в національну економіку зі сторони іноземних, в тому числі і європейських інвесторів. За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг прямих інвестицій в економіку України станом на 1 липня 2012 року склав 52426,7 млн. дол. США, що на 4,7% більше обсягів інвестицій на початок 2012 року та в розрахунку на одну особу населення становить 1151,6 дол. США.

В структурі капіталовкладень головним інвестором в економіку України залишається Європейський союз. Всього в національну економіку з країн ЄС внесено 41336,4 млн. дол. США інвестицій, що складає 78,8% загального обсягу акціонерного капіталу, тоді як із країн СНД інвестовано лише 4122,7 млн. дол. США, або 7,9% та з інших країн світу – 6967,6 млн. дол. США, що складає відповідно 13,3%. Однак за перше півріччя 2012 року із країн Європейського союзу було інвестовано 1925,2 млн. дол. США, що на 18,7% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Детальніше
 • 0
Експорт вітчизняних товарів у країни ЄС знизився на 13,7%Знецінення євровалюти негативно відображається на позиціях вітчизняних експортерів. Так за даними Державної служби статистики експорт товарів у країни ЄС за перше півріччя 2012 року склав 8135,5 млн.дол. США, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник дорівнював 9423,7 млн.дол. США. При цьому на країни Європейського союзу припадає близько 25% від загального розміру експорту України.

Одними із лідерів падіння в географічному розрізі стали Греція та Італія, скорочення експорту в дані країни склало відповідно 43,3% і 34,3%. Одночасно одним з найбільш важливих торгівельних партнерів України у Європейському союзі залишається Польща, на яку припадає близько 4% від експорту товарів із України. Основними товарами, які експортуються до Польщі, є чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини. Оскільки Польща не входить в зону функціонування єдиної європейської валюти і менше зазнає негативного впливу від боргової кризи у ЄС, зниження експорту в дану країну склало 1,4%, що свідчить про наявність резервів розширення експорту в дану країну.

Детальніше
 • 0
Інноваційні проекти розвивають депресивні територіїВ останні роки все більшої актуальності набувають питання залучення позабюджетних коштів в економіку регіонів України. Одним із механізмів реалізації даного напрямку є отримання грантів під інноваційні та інвестиційні проекти. Уже є позитивний досвід у даному напрямку та конкретний результат.

Так, радник голови Луцької районної ради Олександр Колтунович (на фото) постійно проводить цілеспрямовану та ефективну роботу по залученню позабюджетних коштів в економіку Волинського регіону. Зокрема, у 2012 році виграно 4 гранти під інноваційні проекти в рамках реалізації Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», які направлені на впровадження новітніх технологій у сфері енергоефективності та енергозбереження загальною вартістю понад 400 тис. грн.
Детальніше
 • 0
Податковий тягар в Україні встановить новий рекорд у 2012 роціУмови ведення бізнесу в українській економіці для рядового інвестора в останні два роки значно ускладнилися. Поряд із високою залежністю фінансової системи країни від зовнішньої кон’юнктури, відсутністю системи захисту прав власності, недієвістю судової системи та високим рівнем тіньової економіки, накладається ще й і зростання податкового тягаря на вітчизняну економіку, яке супроводжується розширенням повноважень Державної податкової служби України та звуженням можливостей для реалізації бізнес-проектів в нашій країні.
Детальніше
 • 0
Азаров решит проблему водоснабженияУкраина относится к европейским государствам, наименее обеспеченным водой. В нашей стране удельная величина обеспеченности ею одного жителя составляет 0,57 тыс. куб.м. Правда, в результате структурных сдвигов и стагнационных процессов 90-х годов значительно уменьшилось потребление воды. Однако потребность в ней начнёт расти, если будут преодолены последствия экономического кризиса, который возник во второй половине 2008 года. Наибольшее количество водных ресурсов (58%) сосредоточено в реках бассейна Дуная в пограничных районах Украины, где потребность в воде не превышает 5% её общих запасов.

Так уж случилось, что за политическими разборками длительное время в Украине вообще не решалась проблема водоснабжения. Экстенсивный тип водопользования в условиях командно-административной экономики и в период становления рыночных отношений привёл к загрязнению природных водных объектов, нерациональному перераспределению речного стока, усилению процессов водной эрозии и техногенного подтопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.
Детальніше
 • 17
Державний борг України зріс у 1,5 рази за останні 2 рокиЗростання рівня тіньової економіки, зменшення валютних надходжень від експортних операцій, а також посилення політичних ризиків в Україні спричинило падіння довіри у вітчизняних та іноземних інвесторів до національної економіки. Дані деструктивні процеси не могли не відобразитися на динаміці основних макроекономічних показників, а саме прирості розміру державного боргу України.
Детальніше
 • 0
Молоді ентузіасти шукають креативні ідеїВідомий волинський політик, знаний в краї громадський активіст Олександр Колтунович (на фото) став ініціатором конкурсу інвестиційних проектів «Конкурс креативних ідей», що спрямований на пошук нетрадиційних підходів щодо впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій і структурної перебудови господарського комплексу регіону. Конкурс проводився серед молодих дослідників, вік яких не перевищує 35 років, у 3-ох вікових категоріях.

В рамках першого етапу конкурсу від учасників надійшло 143 наукові роботи. Серед них: 58 наукових робіт – перша вікова категорія; 80 наукових робіт – друга вікова категорія; 5 наукових робіт – третя вікова категорія. За результатами фінального етапу регіонального конкурсу наукових робіт було визначено переможців. Переможці та призери «Конкурсу креативних ідей» у кожній віковій категорії отримали матеріальну винагороду.
Детальніше
 • 34
Земельний дерибан остаточно зруйнує українське селоНа жаль, виборчі кампанії, чи то пов’язані з виборами Президента, чи з виборами до Верховної Ради, весь час відзначаються численними лозунгами щодо грандіозних проектів розбудови Української держави на кшталт вступу в ЄС, впровадження європейських стандартів життя, здійснення інноваційного прориву в основних секторах національного господарства. Прикрим є той факт, що за гучними заявами носіїв ідей ринкового фундаменталізму відходять на другий план надзвичайно важливі проблеми, пов’язані із забезпеченням життєвого простору для пересічних українців, а особливо – населення сільської місцевості. Мова йде про формування прозорого та справедливого ринку сільськогосподарських земель. Адже саме в системі земельних відносин накопичився цілий комплекс проблем. Ще на початку 2000-х років відомий український вчений Сергій Дорогунцов зазначав, що теоретично ми володіємо землею, а практично зробити нічого не можемо. Спочатку приватизовували за гроші, а зараз можемо віддати іноземцям і задарма. Земля залишилася без ефективного господаря.
Детальніше