«Світові тенденції та перспективи розвитку  фінансової системи України»IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» відбудеться 26 жовтня 2012 року на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2012 р. надіслати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції (konf_finans_stud2012@ukr.net):
1) заявку на участь в конференції відповідної форми,
2) тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та за зразком.

Уся необхідна інформація - у файлах для скачування.

zaproshenya_2012stud.doc [393,5 Kb]
svitovi-tendenciji-ta-perspektyvy.doc [67 Kb]
Детальніше
«Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва»Кафедра міжнародних фінансів Україно-німецького економічного факультету ТНЕУ запрошує молодих вчених, аспірантів і студентів на ІІ Наукову конференцію «Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва», яка відбудеться 8 листопада 2012 року.

Мета конференції:
Обмін інформацією щодо теоретичних та практичних досліджень із проблематики міжнародних економічних відносин.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Міжнародне економічне партнерство в рамках міжнародних економічних відносин ХХІ століття:
• проблеми інституційного супроводу при формуванні системи міжнародного партнерства;
• напрямки участі України у міжнародних виробничих мережах Європи;
• формування міжнародних партнерських відносин на мікрорівні;
• парадигма інтересів України при формуванні єдиного економічного простору Європи.
Детальніше
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету запрошує взяти участь у роботі XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»,

яка відбудеться в жовтні 2012 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 25 жовтня 2012 року (в паперовому варіанті) або до 31 жовтня 2012 року (в електронному варіанті) надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Детальніше
«Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації»Запрошуємо молодих викладачів, аспірантів та талановитих студентів взяти участь у VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених «Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації», що проходитиме у грудні 2012 року в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.

Мета конференції: розкрити вплив глобалізації на сучасний розвиток наук в умовах інтеграційних процесів з точки зору конкретних наукових досліджень.

Планується робота за наступними секціями:

- біологія;

- географія;

- історія;

- інформатика;

- математика;

- музика;

- педагогіка;

- психологія;

- техніка;

- фізика;

- фізичне виховання і спорт;

- філологія;

- хімія.
Детальніше
«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», яку проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра економічної теорії і міжнародної економіки Луцького національного технічного університету.

Метою конференції є дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки та обмін досвідом з організації наукової роботи.

Запрошуються члени професійних організацій, молоді науковці, аспіранти, здобувачі, студенти.
Детальніше
«Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій»
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у міжвузівській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій»,

яка відбудеться на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 7-8 листопада 2012 р.

Робота конференції буде проводитися за напрямками:

1. Глобальні трансформації економічної системи.
2. Макроекономічні стратегії національного розвитку в глобальному середовищі.
3. Інтеграційна стратегія країни: можливості та загрози.
4. Фінансові стратегії за умов посилення глобальної фінансової нестабільності.
5. Стратегічне управління в міжнародному бізнесі.
6. Міжнародний маркетинг: проблеми та перспективи розвитку за умов глобалізації.
Детальніше
«Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку»Друга всеукраїнська наукова конференція «Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку», присвячена 120-річчю від дня народження визначного громадського та військового діяча, педагога, вченого, дослідника української кооперації Олени Степанів-Дашкевич, відбудеться 7 грудня 2012 р. у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10.

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямками:
1. Життєвий і творчий шлях Олени Степанів-Дашкевич
2. Теорія та історія кооперації
3. Сучасний національний та міжнародний кооперативний рух

Оргкомітет просить учасників конференції надіслати до 1 червня 2012 року анкету учасника і тексти доповідей у вигляді статей на електронну адресу andrijsova@yahoo.com

Інформація про вимоги до обсягу статей, оформлення та подання анкети учасника і матеріалів на конференцію, регламент роботи конференції, телефон оргкомітету – у файлі, доступному для скачування:
ukrayinska-kooperatsiya.doc [3,16 Mb]
Детальніше