• 0
Імплементація Європейської хартії малих підприємств в рамках реалізації угоди про асоціацію з ЄС
Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка набуде чинності у повному обсязі у 2016 році, передбачає співпрацю з Євросоюзом задля впровадження стратегій розвитку малих та середніх підприємств (стаття 379 Угоди), що базуватимуться на принципах Європейської хартії малих підприємств,і проведення моніторингу процесу імплементації.
Детальніше
 • 0
Ігор Лицур: Який природоохоронний шлях обере Україна
Природоохоронні території, крім виконання своїх прямих природоохоронних функцій, задовольняють життєві потреби місцевого населення чим сприяють підвищенню його добробуту та скорочують масштаби бідності, створюють сприятливі умови для відпочинку й туризму і є чинником сталого соціально-економічного розвитку суспільства.
Детальніше
 • 0
Чи стане освіта конкурентною перевагою України у контексті Угоди про асоціацію з ЄС
Сучасні практики державного управління країн світу особливу увагу приділяють розвитку людини, яка обґрунтовано визнається основною продуктивною силою суспільства. При цьому найбільша увага приділяється підвищенню освітнього рівня населення та професійно-кваліфікаційних якостей людського капіталу як передумови технологічного прогресу та підвищення ефективності виробництва.
Детальніше
 • 0
Перспективи розвитку українського енергомашинобудування в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: акцент на малу і середню енергетикуСьогодні перед Україною постали амбітні цілі у сфері енергетики. Наша країна не переживає економічний бум або зростання чисельності населення, однак вона має одну з найбільш енерговитратних економік у світі, що робить її вкрай вразливою від коливань цін на енергоносії, та залишається суттєво енергозалежною від країни-агресора. Енергетична бідність є великою проблемою зсередини країни, адже значна частина населення витрачає значну частину свого доходу на сплату рахунків за електрику і газ.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: природні ресурси можуть забезпечити подолання бідності українців
Сільські території сьогодні є найбільш депресивною складовою соціально-економічного розвитку України. Така ситуація зумовлена домінуванням на переважній більшості сільських територій сільськогосподарських підприємств, які входять у вертикально та горизонтально інтегровані підприємницькі об’єднання холдингового типу. Такі агроформування, як правило, відзначаються монокультурною спрямованістю, що призвело до зменшення потреби в робочій силі і відповідно прискорило процеси збільшення безробітних та зниження рівня доходів сільських мешканців.
Детальніше
 • 0
Імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС: нові можливості та ризики щодо розвитку вітчизняного виробництва
Сьогодні в Україні спостерігаються перші ознаки уповільнення кумулятивного спаду економіки. Так, за даними Держстату України у вересні 2015 р. індекс промислової продукції становив 105,9% порівняно з попереднім місяцем. Упродовж ІІІ кварталу 2015 р. приріст обсягу прямих іноземних інвестицій в економіці України становив 4,3%, стабілізувався рівень роздрібного товарообороту, уповільнився процес зростання споживчих цін. Ці тенденції дають підстави для висновку, що економіка України починає наближається до максимальної точки падіння, після якої може розпочатися економічне зростання.
Детальніше
 • 0
Зона вільної торгівлі з ЄС: обережно, двері відчиняються!Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі Угода Україна-ЄС) передбачає запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) починаючи вже з 1 січня 2016 року. Сьогодні перед українськими товаровиробниками постає дві актуальні проблеми: по-перше, не втратити вже завойованих позицій на внутрішньому ринку через можливий імпорт здешевлених та якісних європейських товарів-субститутів (а таке можливо, наприклад, для ринку побутових товарів, електротехнічної продукції, одягу та взуття, харчових продуктів); по-друге, спробувати знайти ніші для експорту до країн ЄС не лише товарів сировинної групи, але й готової промислової продукції.
Детальніше
 • 0
Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС примножить національне багатство УкраїниІмплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає реалізації цілого комплексу інституціональних та фінансово-економічних заходів, спрямованих на конвергенцію національної економіки з економічною системою країн ЄС. З питаннями про те, як реалізація Угоди про асоціацію з ЄС вплине на примноження та використання національного багатства, ми звернулися до доктора економічних наук, провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Ірини Миколаївни Бобух.
Детальніше
 • 0
Дмитро Крисанов: процес входження України до Європейського союзу прискорюється
Ще на початку незалежності Україна обрала європейський вектор розвитку та інтеграції і вже майже чверть століття просувається по цьому напрямку. Особливо помітні зрушення відбулися у минулому та поточному роках, зокрема, підписана політична та економічна частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС, парламенти більше двадцяти країн-членів Спільноти вже її ратифікували, а з Нового року буде відкрито всеохоплюючу та поглиблену зону вільної торгівлі (ЗВТ).
Детальніше
 • 0
Василь Голян: Скільки боргу держава поклала на плечі пересічних українців
Державна боргова політика за останні два роки зводиться в основному до збільшення розміру позик та зростання видатків на обслуговування та погашення державного боргу. Станом на 01.09.2015 розмір державного та гарантованого державою боргу складає 1500 млрд грн. (або 35 тис грн розрахунку на одного українця), тоді як лише 2 роки тому його розмір складав 585 млрд грн.
Детальніше
 • 0
Як мораторій на експорт лісу вплине на перспективи розвитку деревообробної галузі?
У 2015 році Верховна Рада ввела заборону на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді на 10 років. На ділі це передбачає кардинальну зміну роботи експортерів лісу-кругляку та заготівельних підприємств. Але чи підніметься вітчизняна галузь деревообробки від такої заборони?
Детальніше
 • 0
Проблеми імплементації екологічних вимог Директив ЄС у гірничо-металургійний комплекс України
Україна входить до десятки найбільших світових виробників та експортерів сталі.
Детальніше