• 0
Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС примножить національне багатство УкраїниІмплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає реалізації цілого комплексу інституціональних та фінансово-економічних заходів, спрямованих на конвергенцію національної економіки з економічною системою країн ЄС. З питаннями про те, як реалізація Угоди про асоціацію з ЄС вплине на примноження та використання національного багатства, ми звернулися до доктора економічних наук, провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Ірини Миколаївни Бобух.
Детальніше
 • 0
Дмитро Крисанов: процес входження України до Європейського союзу прискорюється
Ще на початку незалежності Україна обрала європейський вектор розвитку та інтеграції і вже майже чверть століття просувається по цьому напрямку. Особливо помітні зрушення відбулися у минулому та поточному роках, зокрема, підписана політична та економічна частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС, парламенти більше двадцяти країн-членів Спільноти вже її ратифікували, а з Нового року буде відкрито всеохоплюючу та поглиблену зону вільної торгівлі (ЗВТ).
Детальніше
 • 0
Василь Голян: Скільки боргу держава поклала на плечі пересічних українців
Державна боргова політика за останні два роки зводиться в основному до збільшення розміру позик та зростання видатків на обслуговування та погашення державного боргу. Станом на 01.09.2015 розмір державного та гарантованого державою боргу складає 1500 млрд грн. (або 35 тис грн розрахунку на одного українця), тоді як лише 2 роки тому його розмір складав 585 млрд грн.
Детальніше
 • 0
Як мораторій на експорт лісу вплине на перспективи розвитку деревообробної галузі?
У 2015 році Верховна Рада ввела заборону на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді на 10 років. На ділі це передбачає кардинальну зміну роботи експортерів лісу-кругляку та заготівельних підприємств. Але чи підніметься вітчизняна галузь деревообробки від такої заборони?
Детальніше
 • 0
Проблеми імплементації екологічних вимог Директив ЄС у гірничо-металургійний комплекс України
Україна входить до десятки найбільших світових виробників та експортерів сталі.
Детальніше
 • 0
Дмитро Крисанов: Україна повинна прийняти правила гри Європейського Союзу
Ексклюзивне інтерв’ю провідного фахівця Інституту економіки та прогнозування НАН України Дмитра Крисанова журналу «Економіст»
Детальніше
 • 0
Михайло Хвесик: самодостатні територіальні громади – центри миру
Наближається Всесвітній саміт з питань сталого розвитку, що має відбутися 25-27 вересня в Нью-Йорку. Такого роду міжнародні форуми, як правило, формулюють магістральні напрями розвитку для всієї світової спільноти. Україна завжди виступала активним учасником такого роду глобальних проектів, добросовісно виконуючи взяті на себе в рамках міжнародних конвенцій зобов’язання. Нинішній всесвітній форум для України має доленосне значення, оскільки країна потребує допомоги міжнародної спільноти у вирішенні комплексу соціально-економічних та екологічних проблем, а також у проведенні важливих для подолання кризових явищ реформ. Надзвичайно важливими реформами виступають децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування. З питаннями про те, як процеси децентралізації можуть наблизити Україну до сталого розвитку та підвищити результативність використання ендогенних чинників соціально-економічного піднесення її регіонів, ми звернулися до академіка НААН України, доктора економічних наук, професора, директора Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» Михайла Артемовича Хвесика.
Детальніше
 • 0
Професор Володимир Дідух: «Кластерна модель розвитку окремих галузей – основний резерв створення робочих місць на Волині»Відродження національного агропромислового комплексу на сьогодні залежить від ряду чинників, зокрема: від нарощення обсягів прямих та фінансових інвестицій у всі без винятку ланки агропродуктового ланцюга, відродження вітчизняної індустрії сільськогосподарського машинобудування, перегляду структури сільськогосподарського виробництва виходячи з відповідності розвитку окремих підгалузей наявним природно-кліматичним умовам, формування сучасних форм аграрного підприємництва, наближення наукових досліджень до реальної практики агропромислового виробництва.
Детальніше
 • 0
АКАДЕМІК МИХАЙЛО ХВЕСИК: Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпеченняУкраїна належить до групи малозабезпечених водними ресурсами держав, що робить раціоналізацію водокористування однією з основних передумов господарської самодостатності та національної екологічної безпеки. Складність вирішення даної проблеми пов’язана також з секторальними і виробничо-технічними особливостями господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу (в одних секторах вода виступає матеріально-речовою основою готової продукції, в інших – забезпечуючим технологічний процес виробництва компонентом) та високим рівнем спрацювання об’єктів водогосподарської і водоохоронної інфраструктури, що призводить до необґрунтованих втрат свіжої води в системах водопостачання, погіршення якості питної води, зниження рівня очищення зворотних вод.
Детальніше
 • 0
Професор Михайло Войнаренко: «Війна врешті-решт закінчиться, і дуже нагальним стане питання відновлення й відродження економіки України саме з регіонів і саме з використання кластерних ініціатив»
PROFESSOR MYKHAYLO VOYNARENKO:
“THE WAR IS GOING TO END AT LAST AND THE ISSUE OF RESTORATION OF UKRAINIAN ECONOMY STARTING FROM REGIONS USING CLASTER INITIATIVES WILL BE ACUTE”
Детальніше
 • 0
Економіка природокористування та сталий розвиток: реалії і перспективиВ умовах економічної кризи та загострення конфліктної ситуації на сході країни довгострокові пріоритети розвитку певною мірою відходять на другий план, поступаючись вирішенню поточних завдань. По-різному також сприймається за таких умов ідея сталого розвитку – такого, який забезпечує потреби теперішніх і не ставить під загрозу їх задоволення для прийдешніх поколінь.
Детальніше
Професор Олександр Черняк: «Моделі як зброя сучасної вітчизняної економічної науки»Загострення економічних криз у світі, вплив багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів на розвиток економік країн світу все більше стимулює світову економічну наукову спільноту на пошуки нових підходів для вирішення непростих задач сьогодення. Як ніколи актуальним стає відомий вислів А.Ейнштейна «Ми не можемо вирішити проблеми за допомогою того ж самого мислення, яке ми використовували, коли створювали їх». Саме тому економічна наука шукає свою «чашу Грааля» саме на стику прикладного та гуманітарного – стику економіки з математикою. Адже саме математика здатна надати ґрунтовний базис для своєрідного моделювання й прогнозування ситуацій того, як велика сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів впливає і може в подальшому вплинути на соціально-економічний розвиток країни та добробут її громадян.
Детальніше