• 0
Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитисяЗагострення конкуренції на більшості ринків вимагає формування мобільних систем маркетингу підприємства. Маркетингова концепція стає основною домінантою розвитку підприємницьких структур різних сегментів національного господарства, оскільки створення продукту чи надання послуги, які відповідають запитам основної маси споживачів, – запорука розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу суб’єкта господарювання. Досвід останніх років показує, що традиційні уніфіковані прийоми маркетингу вже не спрацьовують з очікуваним ефектом, тому в систему маркетингової діяльності мають умонтовуватися нові креативні способи просування продукту чи послуги на ринок, щоб задовольнити потреби надмірно вибагливого споживача.
Детальніше
 • 0
Бізнесові структури проявляють значний інтерес до волинського сапропелюВ останні десятиліття в Україні на переважній більшості сільськогосподарських угідь значно знизилася культура землеробства, що пов’язано з припиненням діяльності великої кількості крупнотоварних аграрних формувань і незадовільною системою державного контролю за дотриманням різними категоріями сільськогосподарських виробників вимог природоохоронного законодавства та принципів раціонального землекористування. Спад виробництва у галузі тваринництва призвів до різкого зниження обсягів внесення органічних добрив при вирощуванні переважної більшості сільськогосподарських культур, що надзвичайно негативно вплинуло на темпи відтворення гумусу.
Детальніше
 • 0
Соціальне розшарування стає результатом не тільки корупції, а й відсутності дієвих соціальних ліфтівУкраїна пережила в останні періоди вже не одну масштабну трансформацію як політичної, так і економічної підсистем суспільства. На жаль, магістральні напрями цих трансформацій дуже часто йшли в розріз із соціальними домінантами. Це призвело до виникнення українських феноменів «втраченого десятиліття» та «втрачених поколінь», відсутності «соціального ліфта», консервації квазіринкової моделі компрадорського капіталізму з тотальним домінуванням влади олігархів і перманентним зубожінням широких мас населення.
Детальніше
 • 0
Украинские банки ожидает жесткий отбор на выживаниеПоследние события в Украине, связанные с дестабилизацией политической обстановки, в значительной степени определили краткосрочные тренды на рынке банковских услуг. Некоторые банки временно ограничили снятие денег в банкоматах, также ограничили клиентов в использовании кредитных средств и приостановили обслуживание пластиковых карт в некоторых регионах, где политическая ситуация достигла апогея напряжения. Национальный банк Украины признал некоторые банки, приближенные к бывшему руководству страны, неплатежеспособными, что привело к созданию Фондом гарантирования вкладов физических лиц в этих финансово-кредитных учреждениях временных администраций.
Детальніше
 • 0
Володимир Пилипчук: «Європа бажає, щоб Україна стала одним з локомотивів ЄС, а не причіпним вагоном»Погляд відомого економіста та громадського діяча Володимира Пилипчука на інтеграційні перспективи України в розмові з оглядачем Вадимом Бардасем спеціально для журналу «Економіст».
Детальніше
 • 0
Віктор Пилипишин знає, як вирішити проблеми ЖКГУ рамках пошуку корисних економічних ініціатив журнал «Економіст» звернув увагу на програми, ідеї та дії декількох кандидатів у народні депутати України. Поступово ми розглянемо їх напрацювання й обіцянки. А сьогодні пропонуємо інтерв’ю кандидата в народні депутати по 223-му київському виборчому округу, відомого киянина і політика Віктора ПИЛИПИШИНА.

– Вікторе Петровичу, до фіналу кампанії залишилось не так багато часу, звичайне запитання: які враження й передчуття? Перемагаєте?

– Чим більше зустрічаюсь із киянами 223-го виборчого округу, тим більше впевнений у результаті, бо націленість нашої команди на пошук вирішення проблем кожного виборця – це, мені здається, єдина вірна стратегія й тактика. Навіть незважаючи на спроби чорного піару проти мене. Цей округ – це ж мій Шевченківський район. Я тут був головою районної адміністрації, люди мене знають і чорнопіарщикам тут нічого не світить.
Детальніше
 • 0
Леонид Кучма: В главном они ведут себя одинаково – и Юлия Тимошенко, и Виктор ЮщенкоОдним из наиболее неприятных последствий оранжевой революции можно считать окончательное оформление блока Юлии Тимошенко (БЮТ) в партию откровенно левого толка. Она даже просится теперь в Социнтерн.

Правда, «солидаризм» Юлии может ослабить позиции коммунистов и социалистов, но это не утешает. Ведь как социальный демагог, как популист Юлия намного сильнее Мороза, Симоненко и Витренко вместе взятых. Речь уже приходится вести не о левом крыле украинского политического спектра, а о чем-то левацком.

Очень хорошо помню, какой убежденной рыночницей она была в свою бытность вице-премьером. Это было естественно. Ведь именно рынок сделал ее «газовой принцессой». Такой она, конечно, и осталась.

По своим интересам, подходам, понятиям она была и остается руководителем крупной украинской бизнес-корпорации начала – середины девяностых годов. Бизнес-корпорации со всеми ее схемами и способами достижения успехов. На первом месте среди этих способов – соответствующие связи и предельная бесцеремонность в отношениях с конкурентами.
Детальніше
 • 0
Леонид Кучма: Левые нас опять всё время тянут в лоно колхозного строяСело сегодня в трудном положении, потому что нет нужных ему законов и институтов – не работает ипотека, нет рынка земли. Хозяйство не может взять кредит под неразорительный процент. Кредиты, которые оно вынуждено брать, – это обдираловка. К сожалению, тут нет ничего нового. Так было в давние времена, когда роль кредитного учреждения выполняли сельские ростовщики. Весной дается натуральная или денежная ссуда на кабальных условиях, чтобы осенью мужик отдал почти весь урожай. В той системе никто не был виноват. Работала стихия примитивного внутридеревенского рынка. Но в том, что происходит сегодня, виноватые есть. Это – наши левые политики. Я так и не смог «пробить» стену, которую они воздвигли перед моими рыночными земельными законопроектами. Мы не создали рынка земли – приняли земельный кодекс, а положение о купле-продаже земли заморозили на пять лет. Таким образом, заморозилась и капитализация аграрного сектора.

У нас забывают, а забывать нельзя, что Советский Союз экономически задохнулся из-за тупиковой ситуации в сельском хозяйстве. Все получаемые страной нефтедоллары шли на закупку зерна, продуктов питания. А нас левые опять всё время тянут в лоно колхозного строя. Анатолий Степанович Гальчинский не раз мне говорил с полной убежденностью, что это похоже на злой умысел.
Детальніше
 • 0
Виктор Пинчук: Продажа Криворожстали иностранному инвестору – стратегическая, глобальная ошибкаС украинской Криворожсталью могли быть консолидированы еще несколько крупных металлургических предприятий. И по своим экономическим показателям возникла бы мощная стальная группа. Она могла бы объединить еще несколько групп в России или Европе и двинутся дальше.

Через несколько лет мы могли быть по экономическим показателям вторыми или третьими в мире. Создание нескольких таких групп вытягивало бы за собой всю экономику страны. Они как бы экспортировали бы украинскую мощь в остальной мир. Создание таких групп должно было бы стать краеугольным камнем украинской экономической политики.

А недавняя продажа Криворожстали иностранному инвестору – стратегическая, глобальная ошибка. Мы потеряли шанс. Мне скажут: «Ну, так нам же нужно демонстрировать инвестиционную политику. Показывать, что у нас инвестиционный климат хороший».
Детальніше
 • 0
Леонид Кучма: Этим комсомольцам-добровольцам всё легко давалосьНа первых порах в украинском бизнесе, как и в российском, кстати, были на виду бывшие комсомольские деятели. Некоторые из них и сейчас известные люди: Тигипко, Матвиенко… Юлия Тимошенко была то, что называется комсомольской активисткой, но не руководящим работником. Это важное отличие. Ей для становления ее бизнеса не могли помочь комсомольские деньги. Другим они не просто помогли, а явились основой их успеха на поприще капитализма, на которое они ступили прямо с поприща коммунизма.

Этим комсомольцам-добровольцам всё легко давалось. Партия при Горбачеве сказала: давай, комсомол, работай! В переводе на практический язык это означало следующее: берите, товарищи комсомольские начальники, деньги своих организаций и употребляйте их как первичный капитал в общих и, естественно, личных интересах. Важное обстоятельство: капиталистические начинания этого рода были на первых порах более-менее защищены от госаппарата, от чиновничества, от правоохранителей. Появились комсомольско-молодежные кооперативы, научно-технические структуры прикладного, рыночного характера. Наиболее смелые и предприимчивые из комсомольских вождей шестым чувством уловили, что никто никогда не будет проверять, куда делись комсомольские деньги.
Детальніше
 • 0
В чем главное преимущество Белоруссии над Украиной?Нас нельзя сравнивать с той же Белоруссией не только из-за пятикратного разрыва наших весовых категорий. Белоруссия пошла по пути «военного коммунизма», мне думается, не только в силу субъективного фактора. Там были объективные условия для продления административно-командной модели управления экономикой (с известными уступками рыночным началам). Руководство этой страны не получило такого наследства, как мы. Там практически новые машиностроительные и химические заводы, предприятия легкой промышленности, да и вся промышленность не такая старая, как в Украине.

Белоруссию в советское время жалели как больше всех пострадавшую от войны и вкладывали в ее развитие крупные средства, обделяя, естественно, других. Это был своеобразный секрет Полишинеля в управленческих кругах союзного и республиканских центров. В Белоруссии после войны были построены такие современные гиганты машиностроения, как МАЗ, БЕЛаз, тракторный завод, современная химия и нефтехимия, предприятия легкой промышленности электротехнические заводы.
Детальніше
 • 0
Леонид Кучма: Украина стала приближаться к республикам Кавказа брежневского времениДепутатский корпус послесоветской Украины отличается массовым походом в «науку». Не успел стать депутатом – глядишь, он уже доктор наук, член-корреспондент академии наук, академик. В этом смысле Украина стала приближаться к республикам Кавказа брежневского времени. Там, как тогда шутили, каждый четвертей житель был кандидатом или доктором наук – главным образом исторических.

В месте с депутатами «в науку» пошла и верхушка нашей бюрократии… Дело понятное, но для меня все-таки и загадочное. Ведь люди же отлично знают, какой ты «ученый». Зачем же по собственной воле становится объектом насмешек и презрения? Или это все делается для того, чтобы похвастаться своими «достижениями» перед друзьями детства? Но ведь и они знают, что к чему – на дворе двадцать первый век.
Детальніше