• 0
Скільки коштує українська ГТС
Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів ПАТ «Укртрансгаз» на рівні 327 млрд 921,505 млн грн. Такі дані надав основний акціонер компанії - НАК Нафтогаз України.
Детальніше
  • 0
Ярослав Гадзало: аграрній науці є що запропонувати сільськогосподарському виробництву

ЯРОСЛАВ ГАДЗАЛО: АГРАРНІЙ НАУЦІ Є ЩО ЗАПРОПОНУВАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВУ

YAROSLAV HADZALO: AGRARIAN SCIENCES HAVE SOMETHING TO OFFER TO AGRICULTURAL INDUSTRY
Детальніше
  • 0
Чому доцільно зменшувати податковий тиск на спиртову галузь

ЧОМУ ДОЦІЛЬНО ЗМЕНШУВАТИ ПОДАТКОВИЙ ТИСК НА СПИРТОВУ ГАЛУЗЬ

WHY IS IT ADVISABLE TO REDUCE THE TAX PRESSURE ON THE ALCOHOL INDUSTRY

Юрій ЛУЧЕЧКО,

тимчасово виконуючий обов’язки директора ДП «Укрспирт»

Yuriy LUCHECHKO,
Acting Director – Advisor to the Director, Ukrainian State Enterprise of Alcohol and Liquor Industry Ukrspyrt
Детальніше
  • 0
Земельная децентрализация: институциональные и рентные предпосылки

ЗЕМЕЛЬНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕНТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

LAND ADMINISTRATION DECENTRALIZATION: INSTITUTIONAL AND RENTAL PREREQUISITES

Василий ГОЛЯН,

доктор экономических наук,
главный редактор журнала «Економіст»

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics,
Chief editor for “Ekonomist” journal
Детальніше
  • 0
Инвесторы делают ставки: что происходит с украинским ритейлом

ИНВЕСТОРЫ ДЕЛАЮТ СТАВКИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ С УКРАИНСКИМ РИТЕЙЛОМ

INVESTORS ARE PLACING BETS: WHAT HAPPENS TO UKRAINIAN RETAIL

Вадим БАРДАСЬ,

кандидат экономических наук,
інвестаналітик European Analytical Centre

Vadym BARDAS’,
Ph.D. in Economics, investment analyst
for European Analytical Centre
Детальніше
  • 0
Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку»

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ: «НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА: СТАН ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ». ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦІЙ

PARLIAMENTARY HEARING: «NATIONAL INNOVATION SYSTEM: STATUS AND LAW ENFORCEMENT DEVELOPMENT». RECOMMENDATIONS PROJECT
Детальніше
  • 0
Біохімік Олег Лущак: трохи ще попрацюю в Україні

БІОХІМІК ОЛЕГ ЛУЩАК: ТРОХИ ЩЕ ПОПРАЦЮЮ В УКРАЇНІ

BIOCHEMIST OLEG LUSCHAK:I WILL WORK A BIT MORE IN UKRAINE
Детальніше
  • 0
Оптимізація системи землекористування

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

LAND-USE SYSTEM OPTIMIZATION

Ірина НОВАКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,

Doctor of Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ ПОЛІСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS’ ACTIVITIES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLISSYA ADMINISTRATIVE DISTRICTS

Олег ОЛЕКСІЄВЕЦЬ,

директор ДП «Березнівське лісове господарство»

Oleh OLEKSIIEVETS,
Director of State-owned administrative forestry enterprise “Bereznivske lisove hospodarstvo”
Детальніше
  • 0
Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства

ВІДОБРАЖЕНHЯ ПОТОЧНИХ І ПРОГНОЗНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

REFLECTION OF CURRENT AND PREDICTED PARAMETERS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше