Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження

ВПРОВАДЖЕННЯ НАСКРІЗНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

IMPLEMENTATION OF THE THROUGHOUT MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATOR POLICY IN THE ENERGY SAVING SPHERE

Михайло ЮДІН
,
кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Mykhaylo YUDIN,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто основні принципи законодавчого забезпечення процесу енергозбереження в Україні. Визначено невідповідності законодавчого супроводу процесу енергозбереження та реального стану розвитку енергозбереження. Запропоновано принципову схему процесу енергозбереження в Україні.

The article reviews the basic principles of legislative support of energy saving process in Ukraine. Inconsistencies in legislative support of energy saving process and the real development of energy saving are detected. A principal scheme of the energy-saving in Ukraine is proposed.
Детальніше
Передумови формування економічно обгрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНОЇ ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PRECONDITIONS OF ECONOMIC REASONABLE FEE’S FORMING FOR SERVICES WHICH ARE GIVEN BY THE ENTERPRISES OF INDUSTRIAL RAILWAY

Галина ЖУКОВА
,
департамент залізничного транспорту,
Міністерство інфраструктури України

Galyna ZHUKOVA,
Department of railway transport,
Ministry of Infrastructure of Ukraine

У статті розглянуто певні перетворення економічної та політичної систем України, що має значний вплив на роботу підприємств промислового залізничного транспорту. Наведено показники значного відставання транспортної інфраструктури, що зумовлює гальмування розвитку економіки і не задовольняє потреб населення в необхідній рухливості. Доведено необхідність розробки й реалізації методичних підходів щодо формування та визначення плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту.

The article deals with certain transformations of economic and political system of Ukraine, which has considerable influence on the industrial enterprises of railway transport. The figures are considerably behind transport infrastructure, which leads to inhibition of development of economy and population aren’t satisfied in the required mobility. The necessity of developing and implementing of methodological approaches to the formation and determination of fees for services provided by enterprises of the industrial railway is proved.
Детальніше
Модель управління доставкою вантажів «точно в строк»

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДОСТАВКОЮ ВАНТАЖІВ «ТОЧНО В СТРОК»

PORTERAGE’S MODEL OF MANAGAMENT “PUNCTUALLY AT TIME”

Тетяна ЧАЙКОВСЬКА
,
відділ інформаційних технологій, Укрзалізниця

Tetyana CHAYKOVS’KA,
Information technology department, Ukrzaliznytsya

У статті розглянуто необхідність розробки інструменту, який забезпечить пошук та організацію раціональних шляхів для своєчасної доставки вантажу в пункти призначення з найменшими транспортними витратами, тобто вирішить завдання транспортної логістики. У свою чергу транспортна логістика найбільш ефективно реалізується через логістичні центри.

The article considers the need to develop a tool which will provide search and organization of rational methods for the timely delivery of cargo to destinations with the lowest transportation costs, which will solve problem of transport logistics. In turn, transport logistics is most effectively realized through logistics centers.
Детальніше
  • 0
Суспільство, економіка, держава: проблеми та пріоритети модернізаціїОлександр Мороз:
У будь-якому живому процесі, а розвиток держави теж такий, має бути відповідність об’єктивного і суб’єктивного начала, змісту і форми. В Україні такої відповідності поки що немає. Влада, її інститути за формою такі, як має кожна держава. Є церемоніальні протоколи, зовнішні атрибути: виконання гімну, почесні марші, килимові доріжки, погони, фраки, прийоми, переговори, засідання, дискусії і… безмежний патріотизм. Вірніше: демонстрація патріотизму.

Але вся ця мішура не має логічного зв’язку ні з життям народу, ні з реальними потребами економіки, соціальної сфери, духовного світу. Відсутня логіка, плановість, прогнозованість розвитку держави. А тому цей розвиток здійснюється хаотично, по-броунівськи.

У нас не було критеріїв оцінки змін, аналізу причинно-наслідкового зв’язку між владними рішеннями і життям країни, добробутом людей. Це дає змогу кожному, кому не лінь, по-своєму трактувати цифри, статистику, навіть не даючи собі звіту за джерело показників, що використовуються.

Один раз у 1994 році засади були прийняті парламентом, взяті до виконання урядом В.Масола, впливаючи на ритмічність роботи всього державного організму. Це був короткочасний період, він закінчився волюнтаристськими рішеннями Л.Кучми під впливом далекого (на той час) від реального життя В.Пинзеника. Після того прийняття «засад» постійно блокувалось інститутом Президента, держава змінювалась конвульсивно, залежно від того, в який період і ким реалізовувалися спонтанні рішення.
Детальніше
  • 0
Інвестиційний процес в Україні: проблеми сучасності та перспективи майбутньогоОлександр ЛАЙКО,
кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України


Нові вектори соціальної та економічної політики вимагають все більше фінансових ресурсів для своєї ефективної реалізації, а джерелом бюджетних надходжень має бути розвинений реальний сектор економіки. Вважається, що в нашій країні з її насиченістю природними багатствами та з надзвичайно сприятливою для економічного розвитку концентрацією ресурсних та деяких інфраструктурних факторів мав би спостерігатись бурхливий і стрімкий розвиток. Однак за результатами останніх двадцяти років ми ледь сягаємо значень економічних показників 1990 року, а за такими важливими показниками як ВВП, обсяг залучених інвестицій, ступінь придатності основних виробничих засобів, обсяг виробництва промислової та аграрної продукції і т.д. сучасна Україна навіть відстає. Незважаючи на очікування бурхливого розвитку та припливу інвестицій, суттєвого економічного зростання не відбувається. На нашу думку, проблема полягає у наявності в нашій країні лише ресурсної складової інвестиційного потенціалу при майже повній нерозвиненості інфраструктурного сектора та відсутності інституціональних умов для реалізації людської гуманітарно-інтелектуальної складової.
Детальніше
  • 0
Конституційна реформа в Україні: фундамент модернізації країни чи нова «розводка» владою електорату?Конституцію неможливо виконувати, якщо її не переписати. Шістнадцять років тому прийнятий у ніч на 28 червня 1996-го Основний закон України закріпив її статус як країни, в якій найвищою соціальною цінністю є людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека – а зараз цей статус потрібно обов’язково перезакріпити. Переписання Конституції – фундамент модернізації країни і наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Для яких аж ніяк не однаково, котрий саме Основний закон не виконується – в редакції 1996 року чи 2012-го або, скажімо, 2014-го. Майбутнім поколінням необхідно, щоб українська влада нехтувала саме оновленою Конституцією, а не нинішньою. Як інакше накажете розуміти цьогорічне звернення Президента з нагоди Дня Конституції? [1]

У ПАРЄ сказали «Треба!» – наш Гарант говорить «Єсть!»

Удосконалена Конституція України повинна стати документом, який закріплює основи інноваційної моделі суспільного і державного розвитку, визначає чіткий розподіл владних повноважень, що забезпечить збалансованість у владі, вбереже державу від конфліктів та авторитаризму. Про це 20 червня заявив Президент України Віктор Янукович під час виступу на першому засіданні Конституційної асамблеї, повідомила прес-служба глави держави.

Очевидно, без удосконалення Конституції держава вберегтися від конфліктів і надто авторитаризму не може. І навпаки: достатньо внести зміни до тексту Основного закону, матимемо панацею як від авторитаризму, так і від конфліктів...
Детальніше
  • 0
Пільги «чорнобильцям» поки що не скасовано. Пенсії – для «покращення життя» – вже зменшено22 червня Президент України Віктор Янукович підписав закон, який скасовує пільги «чорнобильцям».
Щоправда, скасовує не одразу і, звісно ж, не перед цьогорічними парламентськими виборами. Йдеться про прийнятий Верховною Радою 5 червня 2012 р. в другому читанні і в цілому Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» №4901-VI. Саме проти проекту цього закону ще з осені минулого року протестували ліквідатори наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. 7 червня «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» та інші громадські організації звернулися до Президента з проханням про вето, але Гарант 22.06.2012 р. хоч і скористався цим правом, та щодо зовсім іншого закону.

Протест «чорнобильців» був викликаний не першим розділом законопроекту – «Особливості виконання рішень суду», а другим – «Прикінцеві та перехідні положення». Чи, можливо, не стільки першим, скільки другим. Адже в перехідних і прикінцевих положеннях внесеного Кабінетом Міністрів України проекту закону пропонувалося внести зміни до цілого ряду законодавчих актів, причому найбільше змін стосувалося ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Дані пропозиції зводяться до того, щоб порядок надання «чорнобильцям» передбачених законом пільг визначався Кабінетом Міністрів. Мабуть, неважко зрозуміти, що прийняття таких положень дасть можливість владі позбавити постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи хоч більшої частини, а хоч і всіх пільг – мовляв, Кабмін не має коштів, тож дайте державі спокій, її ваші проблеми не обходять...
Детальніше
Зміст № 5 (307) травень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
2
EDITORIAL BOARD

ЗМІСТ
3

АКТУАЛЬНО
ACTUALLY


Володимир РЯБОШЛИК
ТЕХНОЛОГІЯ І КРИЗА: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА КІЛЬКІСНОГО ОПИСУ
4
Volodymyr RYABOSHLYK
TECHNOLOGY AND CRISIS: A HISTORICAL RETROSPECTIVE OF QUANTITATIVE REFLECTION

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Світлана ОНИШКО, Валентин КУЦЕНКО
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
12
Svitlana ONYSHKO, Valentyn KUTSENKO
REMITTANCES IN THE INCOME’S STRUCTURE OF UKRAINIAN DOMESTIC HOUSEHOLDS
Детальніше
Technology and crisis: a historical retrospective of quantitative reflection

TECHNOLOGY AND CRISIS: A HISTORICAL RETROSPECTIVE OF QUANTITATIVE REFLECTION

ТЕХНОЛОГІЯ І КРИЗА: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА КІЛЬКІСНОГО ОПИСУ

Volodymyr RYABOSHLYK
,
PhD Economics,
Kyiv

Володимир РЯБОШЛИК,
кандидат економічних наук,
Київ

This article throws a quantitative spotlight on one separate part of a united qualitative picture of the economy, namely: the link of crisis with technical innovation. The passing from words to figures is not a trivial deed and the article claims to find the most adequate way regarding the proclaimed narrow scope.
It is proven here that the technologically determined factor of unavoidable temporal recession exists. This techno-factor is a cold hard fact in itself, not belonging to some school of economic thought or even to some field of science and at the same time influencing all them. The word ‘factor’ is used in this formulation instead of, say, ‘cause’ to make room for other, mainly avoidable, possible factors of recession such as financial and other discoordinations; and to take its own place in the recognized set of factors. A notion of “sinking” S-curve of development of the whole economy is also proposed in addition to the well-known S-shaped logistic curve of diffusion of a separate technology.
The results have turned out to be both an approval and disapproval of some established ideas, concepts, verbal descriptions, subconscious comprehensions and superstitions; and settled or mediated some disputes between the competing schools.

Забуте відкриття Рікардо про зв'язок криз з технологічними змінами доведене ним як на якісному, так і на кількісному рівнях, повернуто до сучасного наукового обігу. На цій основі надано кількісне тлумачення і прогнозування технологічно-інноваційного аспекту сучасних криз, упущеного внаслідок однобокої уваги до фінансового аспекту та до проблем втрати скоординованості.
Детальніше
Грошові перекази в структурі доходів домогосподарств України

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

REMITTANCES IN THE INCOME’S STRUCTURE OF UKRAINIAN DOMESTIC HOUSEHOLDS

Світлана ОНИШКО
,
доктор економічних наук,
Національний університет ДПС України, Ірпінь

Svitlana ONYSHKO,
PhD Economics,
National University of State Tax Services of Ukraine, Irpin’

Валентин КУЦЕНКО,
Національний університет ДПС України, Ірпінь

Valentyn KUTSENKO,
National University of State Tax Services of Ukraine, Irpin’

У статті аналізується вплив грошових переказів на добробут вітчизняних домогосподарств. Досліджуються фактори – детермінанти грошових переказів у контексті теорії економіки родини, а також гіпотези Нової економіки трудової міграції. Показано, що зростання обсягів переказів у сучасному світі зумовлено не лише сімейними відносинами, а також суто розвитком інформаційних технологій, що призводять до спрощення й здешевлення процедури переказу коштів.

The article analyses the impact of remittances on the welfare of domestic households. It is also investigated factors – the determinants of remittances in the context of the theory of family economics, and the hypothesis of the New Economics of labour migration. It is shown that the growth of remittances in the world is not only due to family relationships, as well as pure development of information technology, leading to simplification and reduction procedures for the funds transfer.
Детальніше