Дослідження відносин «виробник-клієнт» у сфері реалізації сільськогосподарської продукції

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН «ВИРОБНИК-КЛІЄНТ» У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

RESEARCH OF RELATIONS «PRODUCER-CUSTOMER» IN THE SPHERE OF AGRICULTURAL PRODUCTS’ REALIZATION

Валентина МОРОХОВА
,
Луцький національний технічний університет

Valentyna MOROKHOVA,
Lutsk National Technical University

Вікторія ШУМСЬКА,
Луцький національний технічний університет

Viсtoriya SHUMSKA,
Lutsk National Technical University

У статті досліджено основні закономірності реалізації продукції рослинництва сільськогосподарським підприємством; проведено аналіз відносин виробника сільськогосподарської продукції з покупцями на основі оцінювання важливих кількісних показників їх взаємодії та визначення типу відносин, а також здійснено кількісне оцінювання структури клієнтів на основі використання розробленої методики.

The research of the basic patterns of the crop products realization by the agricultural enterprise is conducted in the article; the analysis of relations between an agricultural producer and customers on the basis of important quantitative indexes on evaluation of their cooperation and determination of the type of the relationship is done; the quantitative evaluation of the clients structure on the basis of offered methods is done.
Детальніше
Розвиток агропромислового комплексу як основа гарантування продовольчої безпеки держави

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AS A BASIS FOR ENSURING FOOD SECURITY

Лариса ГАСУХА
,
завідувач сектору економічного аналізу головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації

Larysa GASUKHA,
Head of the Economic Analysis Department of Agricultural Development, Volyn Regional State Administration

Розглянуто сучасний стан формування продовольчої безпеки України на основі особливостей розвитку сільського господарства, оцінки рівнів виробництва та споживання, обсягів експорту й імпорту сільськогосподарської продукції. Визначено першочергові завдання розвитку агропромислового комплексу для гарантування продовольчої безпеки держави.

The publication deals with the current state of food security in Ukraine on the basis of characteristics of agricultural development, assess the levels of production and consumption, exports and imports of agricultural products. It defines the priorities of agricultural development to ensure food security.
Детальніше
Состояние внедрения стандартов качества на промышленных предприятиях Азербайджана

СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

STATE OF QUALITY STANDARDS’ IMPLEMENTATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF AZERBAIJAN

Седат БАЙТАК
,
Университет «Кавказ»

Sedat BAYTAK,
Caucasus University

В статье дана краткая характеристика экономики Азербайджана, исследовано состояние внедрения стандартов качества на отдельных предприятиях и в сферах экономической деятельности, указаны достижения и недостатки в области управления качеством промышленной продукции, определены пути улучшения системы стандартизации в рассматриваемых сферах.

In article the short characteristic about economy of Azerbaijan is given, the condition of introduction the quality standards at the separate enterprises and spheres of economic activity is investigated, achievements and shortcomings of area of quality management of an industrial output are specified, and the ways of improvement the standardization system in considered spheres are defined.
Детальніше
Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ЯК СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

RESEARCH OF TRANSPORT SERVICES’ MARKET AS OPERATION ENVIRONMENT FOR TRANSPORT COMPANIES

Анна БРАЙКОВСЬКА
,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Anna BRAYKOVSKA,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

У статті розглядаються особливості формування ринку транспортних послуг крізь призму поняття «ринок» як економічної категорії: його сутності, структури та функцій, а також об’єктивних умов існування. Надається визначення понять «транспортна послуга», «ринок транспортних послуг», а також узагальнено класифікацію транспортних послуг для сегментації ринку відповідно до їх особливостей. Розглядаються види конкуренції та конкурентних відносин на ринку транспортних послуг та їх вплив на розвиток національної транспортної системи.

In this article the features of the transport market’s formation are considered through the prism of concept of «market» as an economic category: its nature, structure and functions, and the objective conditions of existence. Also definitions of «transportation service», «market of transport services» are provided, and classification of transport services for market segmentation according to their features is generalized. We consider the types of competition and relationships on the market of transport services and their impact on the national transportation system’s development.
Детальніше
Формування антикризової кредитної політики господарюючих суб’єктів в економіці України

ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

FORMATION OF CRISIS-PROOF CREDIT POLICY OF BUSINESS ENTITIES IN ECONOMY OF UKRAINE

Ольга РУДИК
,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Olga RUDYK,
Ivan Franko National University of L’viv

У статті розглянуто теоретичні засади формування антикризової кредитної політики суб’єктів господарювання в сучасних умовах.

Theoretical basis of formation of crisis-proof credit policy of business entities in Ukraine is described in the article. The necessity of formation the crisis-proof credit policy of business entities is grounded.
Детальніше
Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений

Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений

Organization measures of unfilled demand’s transformation into filled for railway passenger traffic

Валентина ВЕРТЕЛЬ
,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Valentyna VERTEL,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

У статті визначено основні складові попиту на залізничні пасажирські перевезення, запропоновано організаційні заходи переходу одного виду попиту в інший. Збільшення достовірності прогнозування величини попиту забезпечить якісне планування залізничних пасажирських перевезень. Більш повне задоволення попиту підвищить щільність перевезення пасажирів у межах існуючого руху, що сприятиме зниженню збитковості залізничних пасажирських перевезень.

The article outlines the major demand for rail passenger transportation, it is proposed the transition arrangements from one type of demand to another. Increased reliability of forecasting the demand value can make high quality of planning of railway passenger flow. Full satisfy of demand will increase the density of passengers within the existing movement that will reduce the loss of rail passenger services.
Детальніше
  • 0
Російський газ піде в обхід УкраїниТранзит російського газу може піти в обхід України. Це стане можливим у випадку, якщо країни не зуміють домовитися про співпрацю з питання газотранспортної системи.

Про це заявив глава Фонду національної енергетичної безпеки Росії Костянтин Симонов.

Він також зазначив, що від скорочення поставок російського газу, до яких хоче вдатися український уряд, постраждає як економіка України, так і «Газпром».

«Ніхто не приховує, що ринок України вкрай важливий для «Газпрому» і за обсягом зіставний з німецьким ринком. Ми ніколи не говорили, що Україна для нас нецікава. І «Газпром», звичайно, постраждає від скорочення закупівель, однак чи принесе це щастя Україні?» – сказав Симонов.
Детальніше
  • 0
Война в Сирии принесла Турции большие убыткиСирийские беженцы, авиа- и автоперевозки, а также, разумеется, переброска войск к сирийской границе слишком дорого обходятся турецким компаниям и всем налогоплательщикам.

Содержание сирийских беженцев, число которых уже перевалило 100-тысячную отметку, обошлось госказне Турции в 400 миллионов турецких лир (более 200 миллионов долларов). Такую цифру озвучил министр финансов Турции Мехмет Шимшек. Хуже того, эти расходы могут быть на самом деле гораздо больше, сообщают турецкие СМИ.

В то время как официальная Анкара занята вопросами свержения президента Сирии Башара Асада и размещения сирийских беженцев, происходящее в соседней стране негативно сказывается на турецкой экономике.
Детальніше
  • 0
Податкова вирішила «прислухатися до порад платників податків»Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко доручив керівникам територіальних органів ДПС наступного тижня провести у регіонах комунікаційні сесії з місцевими підприємцями та громадськістю.

За результатами спілкування із представниками бізнесу будуть зібрані та систематизовані пропозиції щодо вдосконалення функціонування податкової системи з огляду на регіональну специфіку й ті проблемні моменти з адмініструванням податків, що виникають на місцях.

Сформульовані ідеї щодо вдосконалення системи оподаткування знайдуть своє місце в програмі лібералізації державної податкової політики до 2014 року, яка розробляється зараз на виконання доручення Президента Україна Віктора Януковича.
Детальніше
  • 0
Київ лідирує за темпами зростання доходів населенняУ другому кварталі 2012 року доходи населення України склали 345492 млн.грн., що на 15,2% вище аналогічного періоду 2011 року.

Найвищий приріст доходів населення зафіксований у місті Києві – 21,3% до другого кварталу 2011 року. На другому місці знаходиться Автономна Республіка Крим, де, за даними Державної служби статистику України, зафіксоване зростання в розмірі 19,9%.

Зростання доходів населення вище середнього показника по Україні також зафіксоване у Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Харківській областях.

Найнижчий темп росту доходів громадян зафіксований у Чернігівській області – 10,6% відповідно до другого кварталу 2011 року.
Детальніше