• 0
Україна виграла «сирну війну» з РФ завдяки російському споживачевіЕкспорт в Росію українського сиру, до якості якого мав серйозні претензії Росспоживнагляд, повністю відновлено. Російські торгові мережі, яким вигідно продавати товар, незважаючи на його властивості, кажуть, що йдуть назустріч запитам споживача.

За даними Укрмолпрому, в серпні на російський ринок сиру надійшло навіть більше української продукції, ніж до введення заборони з боку Росспоживнагляду Росії, а саме – 6,9 тисяч тонн сирів проти 5,8 тис. т за аналогічний період минулого року. Причому у вересні тенденція щодо нарощування експорту посилювалася.

За підсумками восьми місяців (січня-серпня) цього року поставки сиру в Росію впали на 21,2%. У лютому 2012-го Росспоживнагляд заборонив ввезення українських сирів через, нібито, наявність в них пальмової олії.
Детальніше
  • 0
Експерт: «Південний потік» – прямий шлях України в ЄвропуБудівництво Росією газопроводу «Південний потік» підштовхне Україну на Захід, заявив український економіст, голова Інституту трансформації суспільства, лідер Української Національної Консервативної партії Олег Соскін.

«Україна вже котрий рік переплачує за газ. Лише в цьому році сума становила понад 8 мільярдів доларів. Зрозуміло, це безумство – погоджуватися платити близько 500 доларів за кубометр газу, в той час як Росія на ці гроші реалізує проект, що підриває наш транзитний потенціал», – сказав український експерт.

Так він прокоментував слова відомого російського економіста Михайла Делягіна інформагентству Regnum про те, що «Південний потік» не вигідний Росії ні з фінансової, ні з політичної точки зору і набагато вигідніше було б модернізувати українську ГТС шляхом створення тристороннього консорціуму в складі Росія – Україна – ЄС.

Соскін переконаний, що найближчим часом знову загостриться газовий конфлікт Росії та України.
Детальніше
  • 0
До ТОП-100 найвпливовіших митців увійшли… кримінальні злочинниці з Pussy RiotЛондонський журнал ArtReview включив до свого рейтингу зі ста найвпливовіших людей у мистецтві російську панк-групу Pussy Riot, трьох учасниць котрої Хамовнічеський районний суд у серпні нинішнього року засудив до двох років позбавлення волі кожну за хуліганство з мотивів релігійної ворожнечі, а Апеляційний суд Москви 10 жовтня змінив Катерині Самуцевич строк на умовний, залишивши без змін вирок іншим двом «пусям» – Марії Альохіній та Надії Толоконниковій.

Група Pussy Riot, яка в лютому ц.р. влаштувала так званий «панк-молебень» у храмі Христа Спасителя в Москві, котрий і став причиною кримінального переслідування, посіла у рейтингу ArtReview 57-й рядок.

Слід нагадати, що художниця і співачка Йоко Оно нагородила Pussy Riot Премією миру імені Джона Леннона. Учасниць групи номіновано і включено в шорт-лист Премії Сахарова за 2012 рік. Увійшла Pussy Riot і до списку кандидатів на премію Кандинського в номінації «Проект року». І крім того, у вересні панк-група Pussy Riot була визнана кращим арт-проектом 2012 року й отримала премію «Зроблено в Росії» в рамках однойменного проекту журналу «Сноб».
Детальніше
Зміст № 9 (311) вересень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

АКТУАЛЬНО
ACTUALLY


Віктор ПИЛИПИШИН
...АКЦЕНТ НА ДОВІРЧИХ СТОСУНКАХ ІЗ КОЖНИМ ВИБОРЦЕМ!
4
Victor PYLYPYSHYN
...FOCUSES ON THE TRUST RELATIONSHIP FROM EACH VOTER!

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Владимир ОСИПОВ, Ольга ЕРМАКОВА
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИДУНАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБРЕГИОНА
6
Volodymyr OSYPOV, Olga YERMAKOVA
STRATEGICAL KEY POINTS OF DANUBIAN ECONOMIC SUBREGION’S STABLE DEVELOPMENT

Ірина ЯНЕНКОВА
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
9
Iryna YANENKOVA
PROBLEMS OF FORMATION THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Віталій ГУРНАК, Віталій АНАНЧЕНКО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ
12
Vitaliy GOURNAC, Vitaliy ANANCHENKO
SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL EVENTS IN UKRAINE
Детальніше
Стратегические ориентиры устойчивого развития Придунайского экономического субрегиона

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИДУНАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБРЕГИОНА

STRATEGICAL KEY POINTS OF DANUBIAN ECONOMIC SUBREGION’S STABLE DEVELOPMENT

Владимир ОСИПОВ
,
доктор экономических наук,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса

Volodymyr OSYPOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Ольга ЕРМАКОВА,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса

Olga YERMAKOVA,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa
Детальніше
Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

PROBLEMS OF FORMATION THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Ірина ЯНЕНКОВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna YANENKOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті розглянуто основні елементи інфраструктури інноваційної діяльності України. Узагальнено й доповнено складові інноваційної інфраструктури. Проведено аналіз проблем її формування та запропоновано заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності підприємств.

The article deals with the basic elements of innovative infrastructure in Ukraine. It is summarized and updated the parts of innovative infrastructure. Development problems of innovative infrastructure are analyzed. It is proposed the measures to create favourable conditions for development of enterprises’ innovative activity.
Детальніше
Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL EVENTS IN UKRAINE

Віталій ГУРНАК
,
доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Vitaliy GOURNAC,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Віталій АНАНЧЕНКО,
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Vitaliy ANANCHENKO,
State University of Information and Communication Technologies, Kyiv

У статті аналізуються соціально-економічні наслідки від проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у червні-липні 2012 року в містах Києві, Донецьку, Харкові та Львові, а також його вплив на розвиток інфраструктури авіаційного, залізничного, автомобільного транспорту, автодоріг, міського господарства та інших галузей економіки держави.

This article analyzes the socio-economic consequences of holding in Ukraine the final part of European Football Championship in June and July, 2012 in Kyiv, Donetsk, Kharkiv and Lviv and its impact on infrastructure of air, rail and road transport, highways, municipal economy and other economic sectors of the state.
Детальніше
Проблеми розвитку облікової системи в Україні з точки зору концепції інституціональних змін

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

PROBLEMS OF THE ACCOUNTING SYSTEM’S DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE BASIS OF INSTITUTIONAL CHANGES’ CONCEPT

Наталія ЛОХАНОВА
,
кандидат економічних наук, АССА/DipFR, САР,
Одеський національний економічний університет

Nayaliya LOKHANOVA,
PhD Economics, ACCA/DipFR, САР
Odessa National Economic University

У статті проведено критичний аналіз переваг і складностей, які пов’язані із запровадженням МСФЗ в Україні у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; здійснено оцінку процесів розвитку обліку з позицій неоінституціонального підходу і зокрема з точки зору концепції інституціональних змін; виявлено проблеми, які виникають під час практичної реалізації запропонованих кроків у реформуванні обліку, та окреслено можливі шляхи їх вирішення.

The article contains a critical analysis of the strengths and difficulties connected with the introduction of IFRS in Ukraine in communication with the amendments to the Law of Ukraine «On accounting and financial reporting in Ukraine», carried out the assessment of processes of reforming accounting from the standpoint of the institutional changes’ concept, and the problems of the practical implementations of the proposed stages in the reform of accounting and it is proposed the ways of their solution.
Детальніше
Товарный фетишизм – основа познания экономики

ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ – ОСНОВА ПОЗНАНИЯ ЭКОНОМИКИ

COMMODITY FETISHISM – A BASIS FOR ECONOMY’S COGNITION

Сергей МАРТЫНОВСКИЙ
,
доктор экономических наук, Одесса

Sergey MARTYNOVSKY,
PhD Economics, Odessa

В статье проанализирована сущность товарного фетишизма и процесс его изменения в ходе развития экономики – от его расцвета в ХІХ веке до постепенного умирания в ходе обобществления производства. Подчеркнута необходимость соответствия экономической политики уровню развития рыночных, товарных связей. Обосновано, что, учитывая многоукладность, точнее мозаичность, экономики Украины, необходимо обеспечить минимальное вмешательство государства в экономику, его содействие развитию рыночной инфраструктуры, а также проведение налоговой политики, способствующей смягчению классовых антагонизмов.

The essence of commodity fetishism and process of its alternation during economic development of from its blossoming in ХІХ century till gradual dying while socialization of production is analyzed in this paper. Necessity of conformity of economic policy to the level of development of market and trade relations is underlined. It is proved that taking into account multi-leveling type (or mosaic type) of Ukraine economy, it is necessary to provide the minimal intervention of the state policy in it. Also state assistance to develop market infrastructure and carrying out of the tax policy promoting mitigation of class antagonisms is needed.
Детальніше
Економіко-правові засади обчислення заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ШКОДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ

ECONOMY AND LAW BASIS OF DAMAGE’S CALCULATION AS A RESULT OF BREAKING THE LAND PROTECTION LAW

Олександр БРЕДІХІН
,
Комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин»

Oleksandr BREDIKHIN,
Municipal Enterprise «Kyiv Institute of Land Relations»

Здійснено аналіз стану правових норм визначення заподіяної шкоди земельним ресурсам у результаті порушень законодавства про охорону земель. Проаналізовано результати здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Запропоновано методологію визначення порушень, які завдають шкоди земельним ресурсам, а також заходи щодо вдосконалення державної політики у галузі охорони земель.

It is analyzed the state of legal norms of definition the damages to land resources as a result of breaking the land protection law. It is analyzed the results of state supervision of lands’ using and protection. It is offered the methodology of violation’s determination which damages the lands resources and measures concerning improvement of state policy in a branch of land protection law.
Детальніше