• 0
Євроінтеграція України – декларація,  занепад і руїна?«Європейський вибір України», «європейська інтеграція», «альтернативи шляху до Європи Україна не має» – ці сполучення слів міцно ввійшли до лексикону українських політиків. Як свідчить практика розбудови незалежної держави, лише під час перебування тих чи інших політичних сил в опозиції їх представники ще можуть виступати за якнайтісніші взаємини з Росією та іншими державами пострадянського простору, натомість після приходу цих-таки політсил до влади їх речники починають заявляти про безальтернативність курсу на Зону вільної торгівлі з ЄС та асоційоване членство у Євросоюзі.

Темою цієї публікації є здобутки і втрати України на шляху її європейського вибору, а також якомога об’єктивніший прогноз щодо майбутніх європерспектив нашої молодої держави.
Детальніше
Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми сталого розвитку»4–5 квітня 2012 р. у Сумському державному університеті (СумДУ) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми сталого розвитку», присвячена 20–річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1) економіка сталого розвитку;
2) соціально-економічні проблеми сталого розвитку;
3) еколого-економічні проблеми сталого розвитку;
4) соціо-еколого-економічні взаємодії.

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
вчені, викладачі ВНЗ, аспіранти, представники бізнес-структур, які зацікавлені в тематиці конференції.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
англійська, російська, українська.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО
до 10 березня 2012 р. надіслати тези доповідей, заявку на участь та копію квитанції про сплату оргвнеску файлами з назвами, що містять прізвище автора(ів) (Ivanov_abstract, Ivanov_application, Ivanov_payment відповідно) на е-mail 687737@mail.ru і/або поштою на адресу оргкомітету.

Подробиці (українською, на русском, English) – у файлі для скачування.
epsr.pdf [354,08 Kb]
Детальніше
До 31 березня 2012 року триває прийом заявок на черговий щорічний конкурс за Програмою імені Фулбрайта для молодих науковців/Fulbright Faculty Development Program. Детальна інформація та оновлена анкета доступні в Інтернет за адресою: http://fulbright.org.ua/page.php?pid=34&lang=1

Програма пропонує можливість проведення дослідження в університетах США упродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь молоді викладачі та дослідники віком до 40 років, з дворічним професійним досвідом, без наукового ступеня й зі ступенем кандидата наук (не пізніше 5-ти років після захисту) – представники гуманітарних, суспільних, точних і технічних дисциплін.

Файли для скачування – прес-реліз та есеї фіналістів минулорічного конкурсу FFDP з Фулбрайтівського щорічника 2010-2011 року http://www.fulbright.org.ua/yearbook2010-11.html. Описи наукових проектів цьогорічних стипендіатів викладено у Фулбрайтівському віснику http://fulbright.org.ua/visnyk/2011/Newsleter_December.
ffdp-essays.pdf [827,12 Kb]
press-release_fulbright-program-in-ukraine.pdf [96,61 Kb]


Програма імені Фулбрайта в Україні
Fulbright Program in Ukraine
20 Esplanadna Street,
9th floor, office № 904
Kyiv, 01001, Ukraine
Tel.: +380 (44) 287 07 77
Fax: +380 (44) 230 20 60
http://www.fulbright.org.ua
Детальніше
ХI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів»


Місце проведення: Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ.

Дати проведення: 18-20 квітня 2012 року.

Термін подачі матеріалів: до 1 квітня 2012 року.

Детальніше тут: http://www.tneu.edu.ua/ua-i-article-i-id-i-6040-i-nSID-i-studentske_naukove_tovarystvo-i-index.html
Детальніше
Польсько-Американський Фонд Свободи і Польсько-Американська Комісія Фулбрайта оголошують відкритий конкурс для кандидатів з України на отримання Стипендій ім. Лейна Кіркланда у 2012/2013 навчальному році.

Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у ВНЗ Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань у державних або приватних установах й організаціях.

Останній термін подання анкет 1 березня 2012 року.

Детальна інформація: у файлі для скачування.
kirkland_program_2012_13ukr.pdf [158,15 Kb]
Детальніше
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців» відбудеться 24-25 лютого 2012 року в м. Дніпропетровськ.

Організатор – Наукова економічна організація «Перспектива».

Останній строк подання матеріалів на конференцію – до 23 лютого 2012р.

Обсяг тез доповіді – 5 сторінок.

Вартість участі: 80 грн.

Детальна інформація: на інтернет-сторінці http://perspektyva.dp.ua/index.php/uk/conference, а також у файлі (архіві) для скачування.
recent-developments-in-the-economy.zip [338,19 Kb]
Детальніше
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниІнститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної Академії наук України (ІПРЕЕД НАН України) – створений в 1991 році на базі Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР, що було започатковано у травні 1970 р. – відомий академічний заклад економічного профілю на Півдні України.

Головне завдання Інституту полягає у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розвиток та поглиблення теоретичних основ, формування науково-прикладного фундаменту стратегії сталого соціально-еколого-економічного розвитку України, нових системних рішень тактичного та програмного характеру щодо посилення конкурентоспроможності економіки Українського Причорномор’я та Українського Придунав’я.

Стратегічні напрями наукових досліджень Інституту полягають у наступному:
- теорія і методологія реструктуризації господарських комплексів, формування механізмів інституційних трансформацій в економіці;
- економічна політика і механізми забезпечення сталого розвитку і конкурентоспроможності морегосподарського комплексу, туристичної та рекреаційної сфери в умовах активізації інтеграційних процесів;
- політика інституційно-організаційних перетворень і формування економічних відносин у сфері природокористування та забезпечення екологічної безпеки;
- стратегія і механізми зміцнення потенціалу Українського Причорномор'я та Українського Придунав’я, подолання соціально-економічних диспропорцій його розвитку.

Впровадження результатів наукових розробок Інституту реалізуються шляхом надання наукових доповідей, доповідних записок, аналітичних записок Уряду України, Комітету Верховної Ради України, РНБО та іншим зацікавленим державним установам і відомствам, підготовки монографій, виступів у пресі, надання консультацій з усіх напрямків своєї наукової діяльності.
Детальніше
Зміст № 1 (303) січень 2012 рокуВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Сергій ШКАРЛЕТ, Вікторія МИКИТЕНКО
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БІНАРНОГО ТИПУ
4
Sergiy SHKARLET, Victoriya MYKYTENKO
FORMATION THE STRATEGY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT (BINARY TYPE)

Євген МІШЕНІН, Інна КОБЛЯНСЬКА
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
8
Eugeniy MISHENIN, Inna KOBLYANSKA
LOGISTICAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GREEN ECONOMY’S DEVELOPMENT IN UKRAINE

Олександр БАНДУРА
ВЗАЄМОЗ’ВЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ЦИКЛАМИ
13
Oleksandr BANDURA
RELATIONSHIP FOR ECONOMIC AND FINANCIAL CYCLES

Олена БАУЛА, Анна САЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
16
Elena BAULA, Anna SACHUK
EVOLUTION FEATURES OF THE OFFSHORE AREAS IN GLOBALIZATION CONTEXT OF ECONOMY
Детальніше
Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БІНАРНОГО ТИПУ

FORMATION THE STRATEGY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT (BINARY TYPE)

Сергій ШКАРЛЕТ
,
доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Sergiy SHKARLET,
PhD Economics,
Chernigiv State Technological University

Вікторія МИКИТЕНКО,
доктор економічних наук,
Міжнародний науково-технічний університет ім. Юрія Бугая, Київ

Victoriya MYKYTENKO,
PhD Economics,
International Scientific and Technical University named after Yuriy Bugay, Kyiv

Розроблено та обґрунтовано алгоритм формування й реалізації оптимальної для України Стратегії сталого розвитку циклічно-бінарного типу в умовах ресурсних обмежень. Удосконалено (на засадах поєднання й реалізації положень системно-комплексного, синергетичного, об’єктно-цільового, ресурсно-функціонального підходів із принципами класичної термодинаміки) структурно-логічні схеми та методи ідентифікації трансформаційних змін, що полегшує практичне запровадження нового стратегічного інструментарію задля регенерації економічної системи держави.

It is worked out and grounded the algorithm of formation and realization the optimal for Ukraine binary type strategy of sustainable development in conditions of resource restrictions. It is improved (on the basis of combination of regulation and realization the system-complex, synergetic, object-targeted, resource-functional approaches with classical thermodynamic principles) structural-logical schemes and methods of identification the transformational changes, it makes easier practical establishment the new strategic toolkit for ensuring the regeneration of economical state’s system.
Детальніше
Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

LOGISTICAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GREEN ECONOMY’S DEVELOPMENT IN UKRAINE

Євген МІШЕНІН
,
доктор економічних наук,
Сумський національний аграрний університет

Eugen MISHENIN,
PhD Economics,
Sumy National Agrarian University

Інна КОБЛЯНСЬКА,
кандидат економічних наук,
Сумська міська рада

Inna KOBLYANSKA,
PhD Economics,
Sumy Municipal Council

Досліджено механізми логістичного управління, які враховують екологічні аспекти розвитку промислового виробництва. Розкрито сутнісно-змістовну основу екологічно орієнтованого логістичного управління, принципи та механізми його реалізації. Обґрунтовано методичні підходи до оптимізації загальнологістичних витрат з урахуванням екологічної складової. Запропоновано структурно-функціональну схему організаційно-економічного механізму екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом. Сформовано організаційну схему функціонування «зелених» логістичних ланцюгів, а також напрями державної підтримки екологічно спрямованих підприємницьких структур.

The logistical management mechanisms, which take into account ecological aspects of industrial production development, are investigated. The essentially-content bases of ecologically oriented logistical management, principles and mechanisms of its realization are revealed. The methodical approaches to optimization the total logistical costs, including ecological component, are grounded. The structural-functional scheme of organizational-economic mechanism of ecologically oriented logistical management of industrial production is formed. The organizational scheme of green logistic chains functioning and governmental support’s directions of ecologically oriented entrepreneurship structures functioning are formed.
Детальніше