• 0
Зміст № 12 (410) грудень 2020 року
ПРИВІТАННЯ ТЕТЯНИ ПЛАЧКОВОЇ З НОВОРІЧНИМИ ТА РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ

GREETINGS OF TETIANA PLACHKOVA ON THE OCCASION OF NEW YEAR HOLIDAYS

ІНТЕРВ’Ю
Тетяна ПЛАЧКОВА:
ЯК ЗАЛИШИТИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА ГОСПОДАРЕМ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ
1
INTERVIEW
Tetiana PLACHKOVA:
HOW TO KEEP UKRAINIAN FARMERS MASTERS OF THEIR LAND

АКТУАЛЬНО
Олександр МОРОЗОВ, Микола ДОЛЯ
ПЕРШІ ОЗНАКИ 7-ГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТРОЮ — ЦЕ ПРОЯВИ ПОТУЖНОЇ СВІДОМОСТІ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ ФАХІВЦІВ У СКЛАДІ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
7
ACTUAL
Oleksandr MOROZOV, Mykola DOLIA
MANIFESTATIONS OF A POWERFUL CONSCIOUSNESS OF SPECIALISTS’ PRACTICAL REASON AS PART OF THE PRODUCTIVE FORCES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS ARE FIRST SIGNS OF THE SEVENTH TECHNOLOGICAL PARADIGM

СПИСОК АВТОРІВ 2020
20
AUTHORS-2020
Детальніше
  • 0
Зміст № 11 (409) листопад 2020 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
Василь ГОЛЯН
ЯК «НЕЛЕГАЛЬНІ» АЗС НАПОВНЯТЬ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

CHALLENGES OF TIME
Vasyl’ GOLYAN
HOW “ILLEGAL” FILLING STATIONS ARE TO FILL LOCAL BUDGETS

АКТУАЛЬНО
Олександр МОРОЗОВ, Микола ДОЛЯ, Володимир ОТЧЕНАШКО
ПРО КОГНІТИВНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНІВ АРХІТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНУ ЖИВОЇ ПРИРОДИ, СКОНСТРУЙОВАНОЇ ІНТЕЛЕКТОМ ІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО
2
ACTUAL
Oleksandr MOROZOV, Mykola DOLIA, Volodymyr OTCHENASHKO
ON COGNITIVE ORIGINS FORMATION OF THE LAWS OF ARCHITECTURAL DESIGN OF ANIMATE NATURE DEVELOPED FROM MATERIAL MATTERS BY THE INTELLIGENCE
Детальніше
  • 0
Зміст № 10 (408) жовтень 2020 року
Детальніше
  • 0
Зміст № 09 (407) вересень 2020 року
Детальніше
  • 0
Зміст № 08 (406) серпень 2020 рокуІНТЕРВ’Ю
Микола ДОЛЯ:
БІОЛОГІЗАЦІЯ ПОВИННА МАТИ ЧІТКО КЕРОВАНУ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

INTERVIEW
Mykola DOLIA:
BIOLOGIZATION MUST BE SUBJECT TO A CLEARLY MANAGED STATE POLICY IN THE SOUTH OF UKRAINE

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Олександр МОРОЗОВ, Микола ДОЛЯ, Руслана МАМЧУР
БІОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, СТВОРЕННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА СПОЖИВАННЯ БІОРЕСУРСІВ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДСТВА ЗА УМОВ НАБЛИЖЕННЯ ЗАГРОЗ СВІТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ (ПРИ НАСТАННІ СЬОМОГО СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТРОЮ)
6
ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Oleksandr MOROZOV, Mykola DOLIA, Ruslana MAMCHUR
BIOLOGIZATION OF NATURE MANAGEMENT PROCESSES,PRODUCTION, REPROCESSING AND CONSUMPTION OF BIORESOURCES AS A PREVENTIVE PROTECTION OF HUMANITY UNDER THE CONDITIONS OF APPROACHING THREATS OF WORLD TECHNOLOGICAL SINGULARITY (AT THE ONSET OF THE SEVENTH SOCIO-HUMANITARIAN TECHNOLOGICAL PARADIGM)
Детальніше
  • 0
Зміст № 07 (405) липень 2020 рокуJoseph E. Stiglitz: WHERE MODERN MACROECONOMICS WENT WRONG
Детальніше
  • 0
НБУ збільшує обсяги рефінансування комерційних банківНаціональний банк на тендері 6 січня надав трьом банкам 492 млн грн рефінансування терміном до 84 днів під 6% річних. Про це йдеться в даних регулятора.
Детальніше
  • 0
Пікові обсяги боргових платежів України припадають на березень, червень і вересеньУкраїна у 2021 році витратить 585,13 млрд грн на обслуговування та виплату державного боргу, що утворився на 1 січня 2021 року. Пікові обсяги платежів припадають на березень, червень і вересень. Про це свідчать дані графіка, оприлюдненого на сайті Міністерства.
Детальніше
  • 0
Падіння ВВП за підсумками першого кварталу 2021 року може досягти 3%Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оцінює падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) за підсумками січня-березня 2021 року в 3%, повідомляється в Огляді економічної активності, оприлюдненому на сайті міністерства в понеділок.
Детальніше
  • 0
У переробній промисловості ціни зросли на 15,7% протягом 2020 рокуЦіни в промисловості України в грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року збільшилися на 14,5%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Детальніше