DataLife Engine > жовтень 2012, Виробнича сфера > Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні

Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні


8-11-2012, 14:38. Разместил: Ekonomist
Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

PROBLEMS OF INDUSTRY DEVELOPMENT AND CREATION OF EFFECTIVE INDUSTRIAL POLICY IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито проблеми розвитку вітчизняної промисловості в контексті структурно-виробничих, товарно-ринкових, зовнішньоекономічних, інвестиційно-відтворювальних аспектів функціонування галузі та здійснюваної щодо неї державної політики. Запропоновано деякі напрями удосконалення цієї політики на основі відновлення активної господарської ролі держави.

Problems of development of Ukrainian industry in a context of structurally-manufacturing, market, external economic, investment aspects of branch functioning and a state policy carried out in it are opened. Some directions of improvement this policy on the basis of restoration the active economic role of the state are offered.

Вернуться назад