• 0
Системні дослідження в галузі сталого природокористування  у відділі комплексної оцінки та управління природними ресурсами  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»Проблеми сталого природокористування є актуальним напрямом наукових досліджень Державної установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". Завдання забезпечення сталого природокористування, згідно сучасних наукових поглядів, озвучених на саміті «Ріо-2012» вимагає інституціональних перетворень, включення оцінок природного капіталу в господарський процес, переформатування системи управління природокористуванням в напрямі децентралізації та створення системи сталих фінансів, побудованої за рахунок природних та похідних від них фінансових активів.
Детальніше
  • 0
Міжнародне визнання розробок вчених Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
На відомій конференції ООН «Ріо+20» акцентувалась необхідність розроблення та імплементації більш ємних підходів до вимірювання економічного прогресу, які враховуватимуть вплив економіки на довкілля і забезпечуватимуть прийняття більш обґрунтованих рішень у процесі формування державної політики. Це є досяжним завдяки розвитку нових видів інструментів екологічного регулювання, які дають можливість брати до уваги специфіку еколого-економічних взаємозв’язків функціонування національного господарства та збалансовувати його розвиток.
Детальніше
  • 0
Економічне процвітання України залежить від відновлення потенціалу меліорації
Осушені землі в окремих адміністративних областях України становлять значну частку території і відновлення їх потенціалу може стати одним з локомотивів соціально-економічного піднесення цих регіонів. Саме інвестування проектів реінжинірингу використання осушених угідь може забезпечити відновлення традиційної сільськогосподарської спеціалізації областей Поліського економічного району та прискорити відродження сільських депресивних територій.
Детальніше
  • 0
Соціальні послуги для вразливих категорій населення стануть більш доступними
Науковці Академії фінансового управління спільно з фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи взяли участь у засіданні в форматі круглого столу з високим академічним та представницьким рівнем.
Детальніше
  • 0
Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні
Михайло ОКЛАНДЕР,
доктор економічних наук,
професор, Віце-президент Української Асоціації Маркетингу,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor, Vice-President of the Ukrainian Association of Marketing,
Head of Department of Marketing
Odessa National Polytechnic University
Детальніше
  • 0
Василь Голян: розвіювання міфів про економічне зростання в УкраїніОсновою економічного зростання будь-якої країни є стабільний приріст капітальних інвестицій. Так стабільний приріст в розмірі 40-50% капіталовкладень у Китайській народній республіці забезпечив інтенсивне зростання протягом останніх двох десятиліть.
Детальніше
  • 68
Дідух: успіх децентралізації залежить від інтеграції науки і виробництваОсновою університетів були,є і будуть наукові школи, незважаючи на 25-річне їх нищення через зміну форми власності на основні засоби виробництва та втрату престижності наукових знань у галузях забезпечення життєдіяльності людини.
Детальніше