• 0
Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні
Михайло ОКЛАНДЕР,
доктор економічних наук,
професор, Віце-президент Української Асоціації Маркетингу,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor, Vice-President of the Ukrainian Association of Marketing,
Head of Department of Marketing
Odessa National Polytechnic University
Детальніше
  • 0
Василь Голян: розвіювання міфів про економічне зростання в УкраїніОсновою економічного зростання будь-якої країни є стабільний приріст капітальних інвестицій. Так стабільний приріст в розмірі 40-50% капіталовкладень у Китайській народній республіці забезпечив інтенсивне зростання протягом останніх двох десятиліть.
Детальніше
  • 68
Дідух: успіх децентралізації залежить від інтеграції науки і виробництваОсновою університетів були,є і будуть наукові школи, незважаючи на 25-річне їх нищення через зміну форми власності на основні засоби виробництва та втрату престижності наукових знань у галузях забезпечення життєдіяльності людини.
Детальніше
  • 0
«Казенним» ставленням Кабмін може зруйнувати природно-заповідний фондСьогодні працівники держбюджетних природоохоронних установ вкрай стурбовані досить сумнівним, на їх погляд, пунктом (4.92.3) проекту Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та коаліційної угоди в 2015 році, яким передбачено змінити правовий статус бюджетних установ природно-заповідного фонду, перетворивши їх на так звані казенні підприємства.
Детальніше
  • 0
Инновационное развитие экономики – тропа интеллектуаловУспешность Украины на международных рынках неотъемлемо связана с конкурентоспособностью экономики государства. Может ли Украина конкурировать, например, с США, имеющими высокий технический уровень промышленности, или с Израилем, имеющим уникальную систему сельского хозяйства? Сегодня не может и не сможет завтра, если Украина не предпримет адекватных мер для реализации модели инновационного развития экономики государства.
Детальніше
  • 0
Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі і Румунії в умовах поглиблення євроінтеграції
Володимир Олефір
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ


У вересні 2014 р. Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тим самим Україна взяла на себе низку зобов’язань: гармонізувати вітчизняне законодавство із законодавством ЄС, відкрити внутрішній ринок для товарів з Євросоюзу, створити поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, скасувати субсидування експорту сільськогосподарської продукції, досягти відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС тощо.
Детальніше
Анатолій Суховецький: «Маючи такий потужний природно-ресурсний, науково-технічний та кадровий потенціал, Волинська область залишається суто аграрною і відсталою»За 23 роки незалежності в господарському комплексі Волинської області відбулися значні структурні зміни, які в переважній більшості мали деструктивний характер та негативний вплив на темпи соціально-економічного розвитку, що знайшло свій прояв у зменшенні реальних доходів громадян, в першу чергу у сільській місцевості, втраті окремими адміністративними районами (особливо Поліської зони) своєї традиційної спеціалізації (льонарство, тваринництво, картоплярство), деіндустріалізації сільськогосподарського виробництва та погіршення використання сільськогосподарських угідь.

Незважаючи на це, тривалий час з уст керманичів області лунали реляції та заяви про прискорений соціально-економічний розвиток регіону та небувалий підйом окремих секторів у соціальному житті області. Але, як показав час, «волинське економічне диво» виявилося намаганням вищого управлінського керівництва догодити Києву і надалі отримувати від столиці значні фінансові преференції з використанням останніх непрозорими методами.

«Реформаторський курс» губернаторів не цікавили науково-практичні напрацювання та пропозиції вчених і практиків регіону. Однією з останніх розробок є регіональна Програма «Інвестиційно-інноваційний розвиток Волинської області в період 2014-2020 рр.», науковим керівником якої є доктор технічних наук, професор Володимир Федорович Дідух.
Детальніше