• 0
Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі і Румунії в умовах поглиблення євроінтеграції
Володимир Олефір
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ


У вересні 2014 р. Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тим самим Україна взяла на себе низку зобов’язань: гармонізувати вітчизняне законодавство із законодавством ЄС, відкрити внутрішній ринок для товарів з Євросоюзу, створити поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, скасувати субсидування експорту сільськогосподарської продукції, досягти відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС тощо.
Детальніше
Анатолій Суховецький: «Маючи такий потужний природно-ресурсний, науково-технічний та кадровий потенціал, Волинська область залишається суто аграрною і відсталою»За 23 роки незалежності в господарському комплексі Волинської області відбулися значні структурні зміни, які в переважній більшості мали деструктивний характер та негативний вплив на темпи соціально-економічного розвитку, що знайшло свій прояв у зменшенні реальних доходів громадян, в першу чергу у сільській місцевості, втраті окремими адміністративними районами (особливо Поліської зони) своєї традиційної спеціалізації (льонарство, тваринництво, картоплярство), деіндустріалізації сільськогосподарського виробництва та погіршення використання сільськогосподарських угідь.

Незважаючи на це, тривалий час з уст керманичів області лунали реляції та заяви про прискорений соціально-економічний розвиток регіону та небувалий підйом окремих секторів у соціальному житті області. Але, як показав час, «волинське економічне диво» виявилося намаганням вищого управлінського керівництва догодити Києву і надалі отримувати від столиці значні фінансові преференції з використанням останніх непрозорими методами.

«Реформаторський курс» губернаторів не цікавили науково-практичні напрацювання та пропозиції вчених і практиків регіону. Однією з останніх розробок є регіональна Програма «Інвестиційно-інноваційний розвиток Волинської області в період 2014-2020 рр.», науковим керівником якої є доктор технічних наук, професор Володимир Федорович Дідух.
Детальніше
Резолюція II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток»
9-11 жовтня 2014,
Економічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Київ, Україна

http://gcereceec.org.ua


В роботі круглих столів взяли участь 120 учасників, експертів високого рівня, що представляють освіту, науковий сектор, уряд, громадянське суспільство, бізнес-співтовариство, які долучилися до діалогу і консультацій про те, як визначити практичні рішення для спільних економічних та екологічних проблем.

Учасниками конференції було визначено як найбільш актуальні екологічні ризики та виклики
Детальніше
Які найбільш актуальні екологічні ризики та виклики, пов’язані з енергетикою9-11 жовтня 2014 на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була проведена ІІ-га Міжнародна конференція «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток».
Детальніше
  • 0
Управлять недвижимостью эффективнее по плану IREMУправление недвижимостью – это сложный и многофункциональный процесс, состоящий из планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для достижения целей владельца объекта недвижимости. Организация такого процесса требует наличие знаний в разных аспектах рынка недвижимости (маркетинг и привлечение арендаторов, технический анализ, финансовый анализ, управление человеческими ресурсами).
Детальніше
  • 0
Урядова ініціатива щодо введення прогресивного оподаткування – невдала спроба видати «лівий» популізм за ринкові реформиПовернення до прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб для України є недоцільним як через те, що існуюча нині пропорційна система вирівнює платників податків у їх зобов’язаннях перед державою, так і через те, що у вітчизняних умовах збільшення ставки оподаткування високих доходів майже автоматично призводить до їх приховування, що підвищує рівень «тінізації» економіки і зменшує бюджетні надходження.
Детальніше
Проблеми реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівніУкраїна нарешті чітко визначилася з вектором у зовнішній політиці і напрямом розвитку суспільства щодо запровадження реформ в економіці з використанням стандартів ЄС. Проте одна з найбільш значних проблем, яка постане перед нашою державою, – це подолання корупції та дерегуляція господарської діяльності. Ці два явища настільки несумісні, що не можуть у жодному випадку співіснувати одне з одним.
Детальніше