Які найбільш актуальні екологічні ризики та виклики, пов’язані з енергетикою9-11 жовтня 2014 на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була проведена ІІ-га Міжнародна конференція «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток».
Детальніше
  • 0
Управлять недвижимостью эффективнее по плану IREMУправление недвижимостью – это сложный и многофункциональный процесс, состоящий из планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для достижения целей владельца объекта недвижимости. Организация такого процесса требует наличие знаний в разных аспектах рынка недвижимости (маркетинг и привлечение арендаторов, технический анализ, финансовый анализ, управление человеческими ресурсами).
Детальніше
  • 0
Урядова ініціатива щодо введення прогресивного оподаткування – невдала спроба видати «лівий» популізм за ринкові реформиПовернення до прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб для України є недоцільним як через те, що існуюча нині пропорційна система вирівнює платників податків у їх зобов’язаннях перед державою, так і через те, що у вітчизняних умовах збільшення ставки оподаткування високих доходів майже автоматично призводить до їх приховування, що підвищує рівень «тінізації» економіки і зменшує бюджетні надходження.
Детальніше
Проблеми реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівніУкраїна нарешті чітко визначилася з вектором у зовнішній політиці і напрямом розвитку суспільства щодо запровадження реформ в економіці з використанням стандартів ЄС. Проте одна з найбільш значних проблем, яка постане перед нашою державою, – це подолання корупції та дерегуляція господарської діяльності. Ці два явища настільки несумісні, що не можуть у жодному випадку співіснувати одне з одним.
Детальніше
Ціннісно-смислові комплекси: з минулого в майбутнє, від культури традиційної до постмодерної
«Час, як відомо, здатний розтягуватися та стискатися, зазнавати будь-яких змін. З ним може відбуватися все що завгодно, крім одного: він не повторюється, не йде назад».
(Урсула Ле Гуїн)


Стан фінансово-економічних ресурсів не тільки України, а й усієї світової господарської системи, як і раніше, залишається вкрай серйозним. При цьому, з одного боку, множаться ознаки загрозливих процесів, з другого, – вдосконалюються технології та практики «переливу» кризових явищ. У складній ситуації посилюються підстави для ідеології шансу, яка апелює до необхідності діяльно готуватися до нього і не втрачати його, а отже, вона протилежна філософії простого очікування, що орієнтоване на очікування хоч неухильної зміни формацій, хоч дару (дива, подарунка долі тощо). У цьому сенсі кардинальне поглиблення участі в інтеграційних процесах – це саме шанс, а не гарантія. І оголошення території «частиною Європи» саме по собі зовсім не несе благоденства автоматично, а потребує виваженої та конкретної стратегії дій.
Детальніше
  • 0
Валютно-інфляційний дует рецесіїУповільнення економічної динаміки з переходом у рецесію, яке спостерігається в Україні починаючи з другої половини 2012 року, об’єктивно призводить до скорочення доходної частини бюджету у відповідь на зменшення розмірів об’єкту оподаткування. Зведення балансу між доходною і витратною частинами бюджету відбувається за рахунок пошуку нових джерел запозичення коштів на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу.
Детальніше
  • 0
Продуктивне соціокультурне поле економічного розвиткуБагато соціальних тенденцій усе ще тільки формуються, інші важко розпізнати в морі порожніх фактів і закономірностей, що вже йдуть з історичної авансцени. Втім, усе помітніше бажання волі, потрібність наближення до ідеалу. Є в історії ширший сенс, ніж зіткнення егоїстичних інтересів та поділ на «своїх» і «чужих», ділення на «союзників» і «ворогів» задля отримання прагматичного гешефту, надбання політичної та господарської влади.
Детальніше