Ціннісно-смислові комплекси: з минулого в майбутнє, від культури традиційної до постмодерної
«Час, як відомо, здатний розтягуватися та стискатися, зазнавати будь-яких змін. З ним може відбуватися все що завгодно, крім одного: він не повторюється, не йде назад».
(Урсула Ле Гуїн)


Стан фінансово-економічних ресурсів не тільки України, а й усієї світової господарської системи, як і раніше, залишається вкрай серйозним. При цьому, з одного боку, множаться ознаки загрозливих процесів, з другого, – вдосконалюються технології та практики «переливу» кризових явищ. У складній ситуації посилюються підстави для ідеології шансу, яка апелює до необхідності діяльно готуватися до нього і не втрачати його, а отже, вона протилежна філософії простого очікування, що орієнтоване на очікування хоч неухильної зміни формацій, хоч дару (дива, подарунка долі тощо). У цьому сенсі кардинальне поглиблення участі в інтеграційних процесах – це саме шанс, а не гарантія. І оголошення території «частиною Європи» саме по собі зовсім не несе благоденства автоматично, а потребує виваженої та конкретної стратегії дій.
Детальніше
  • 0
Валютно-інфляційний дует рецесіїУповільнення економічної динаміки з переходом у рецесію, яке спостерігається в Україні починаючи з другої половини 2012 року, об’єктивно призводить до скорочення доходної частини бюджету у відповідь на зменшення розмірів об’єкту оподаткування. Зведення балансу між доходною і витратною частинами бюджету відбувається за рахунок пошуку нових джерел запозичення коштів на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу.
Детальніше
  • 0
Продуктивне соціокультурне поле економічного розвиткуБагато соціальних тенденцій усе ще тільки формуються, інші важко розпізнати в морі порожніх фактів і закономірностей, що вже йдуть з історичної авансцени. Втім, усе помітніше бажання волі, потрібність наближення до ідеалу. Є в історії ширший сенс, ніж зіткнення егоїстичних інтересів та поділ на «своїх» і «чужих», ділення на «союзників» і «ворогів» задля отримання прагматичного гешефту, надбання політичної та господарської влади.
Детальніше
  • 0
Здобутки і втрати від інтеграції до Європейського союзу для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів
Володимир Олефір
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ


Перед економікою України стоїть непросте завдання адаптуватись до європейських стандартів і норм в контексті курсу на євроінтеграцію. Як свідчить світовий досвід, членство у міжнародному інтеграційному об’єднанні дає національній економіці багато переваг від вільного доступу на ринки товарів, капіталів, робочої сили, інноваційних розробок тощо.
Детальніше
  • 0
Економічна свобода і духовно-ціннісна консолідація: завдання якісного соціального управлінняЗначною мірою дієвість держави визначається ступенем надійності захисту прав населення, упевненістю в завтрашньому дні, створенням комфортних і безпечних умов життя для кожного. Коли немає чого надати громадянам – надають захищеність та свободу дій. При цьому найважливішим показником спроможності держави якраз і є її здатність забезпечити основні права та свободи громадян, її прогресивності – можливість створити умови для розвитку та реалізації всієї різнобічної творчої обдарованості населення. В цьому – місія соціального менеджменту в широкому розумінні терміну.
Детальніше
  • 34
Гривня готує нові сюрпризи: прогноз курсу долара на 2014 рікПісля лібералізації монетарної політики Національного банку України в системі курсоутворення, зокрема переходу від фіксованого курсу гривні до плаваючого, важливим моментом для вітчизняних та зарубіжних інвесторів і українського бізнесу є формування нових механізмів адаптації до валютного середовища та визначення й прогнозування ринкової вартості іноземної валюти, виходячи із наявних економічних передумов.

Якщо раніше компанії в більшій мірі брали враховували монетарну політику та розмір активів Національного банку для реалізації цієї політики, то нині в умовах мінімального втручання НБУ у валютний ринок та вільного курсоутворення бізнесу потрібно переорієнтовувати свої оцінки валютного середовища з більшим акцентом на стан національної економіки та прогнозів щодо її розвитку.
Детальніше
  • 51
Занепад автомобільного транспорту в результаті імітації реформОдним з останніх документів, яким визначається ситуація на автомобільному транспорті та перспективи його розвитку, є «Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту до 2015 року», схвалена Кабінетом Міністрів України [1]. Цим же документом Кабмін зобов’язав Міністерство інфраструктури разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та надати Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту до 2015 року.
Детальніше