• 0
Продуктивне соціокультурне поле економічного розвиткуБагато соціальних тенденцій усе ще тільки формуються, інші важко розпізнати в морі порожніх фактів і закономірностей, що вже йдуть з історичної авансцени. Втім, усе помітніше бажання волі, потрібність наближення до ідеалу. Є в історії ширший сенс, ніж зіткнення егоїстичних інтересів та поділ на «своїх» і «чужих», ділення на «союзників» і «ворогів» задля отримання прагматичного гешефту, надбання політичної та господарської влади.
Детальніше
  • 0
Здобутки і втрати від інтеграції до Європейського союзу для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів
Володимир Олефір
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ


Перед економікою України стоїть непросте завдання адаптуватись до європейських стандартів і норм в контексті курсу на євроінтеграцію. Як свідчить світовий досвід, членство у міжнародному інтеграційному об’єднанні дає національній економіці багато переваг від вільного доступу на ринки товарів, капіталів, робочої сили, інноваційних розробок тощо.
Детальніше
  • 0
Економічна свобода і духовно-ціннісна консолідація: завдання якісного соціального управлінняЗначною мірою дієвість держави визначається ступенем надійності захисту прав населення, упевненістю в завтрашньому дні, створенням комфортних і безпечних умов життя для кожного. Коли немає чого надати громадянам – надають захищеність та свободу дій. При цьому найважливішим показником спроможності держави якраз і є її здатність забезпечити основні права та свободи громадян, її прогресивності – можливість створити умови для розвитку та реалізації всієї різнобічної творчої обдарованості населення. В цьому – місія соціального менеджменту в широкому розумінні терміну.
Детальніше
  • 34
Гривня готує нові сюрпризи: прогноз курсу долара на 2014 рікПісля лібералізації монетарної політики Національного банку України в системі курсоутворення, зокрема переходу від фіксованого курсу гривні до плаваючого, важливим моментом для вітчизняних та зарубіжних інвесторів і українського бізнесу є формування нових механізмів адаптації до валютного середовища та визначення й прогнозування ринкової вартості іноземної валюти, виходячи із наявних економічних передумов.

Якщо раніше компанії в більшій мірі брали враховували монетарну політику та розмір активів Національного банку для реалізації цієї політики, то нині в умовах мінімального втручання НБУ у валютний ринок та вільного курсоутворення бізнесу потрібно переорієнтовувати свої оцінки валютного середовища з більшим акцентом на стан національної економіки та прогнозів щодо її розвитку.
Детальніше
  • 51
Занепад автомобільного транспорту в результаті імітації реформОдним з останніх документів, яким визначається ситуація на автомобільному транспорті та перспективи його розвитку, є «Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту до 2015 року», схвалена Кабінетом Міністрів України [1]. Цим же документом Кабмін зобов’язав Міністерство інфраструктури разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та надати Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту до 2015 року.
Детальніше
  • 0
Додаткові фінансові ресурси розташовані в «артеріях» УкраїниСвітова фінансово-економічна криза минулих років позитивно вплинула на ринкову економіку України, оскільки задала новий вектор розвитку економічної системи. На передову позицію сьогодні виходять такі напрями розвитку економіки, як корпоратизація управління та капіталізація природних ресурсів, і, як результат, наповнення бюджету фінансовими ресурсами за рахунок ефективного використання внутрішнього потенціалу територіальних економічних систем. ХХІ століття – період капіталізації природних ресурсів за умов їх збереження та захисту для майбутніх поколінь.
Детальніше
  • 0
Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в УкраїніСучасний розвиток економіки потребує використання нових наукових знань та інновацій. До факторів економічного зростання насамперед відносять рівень наукових знань, а найважливішим чинником економічного розвитку вважають технологічні зміни, що є результатом наукової діяльності, зокрема прикладних досліджень і розробок, спрямованих на отримання конкретного практичного результату.
Детальніше