• 0
Додаткові фінансові ресурси розташовані в «артеріях» УкраїниСвітова фінансово-економічна криза минулих років позитивно вплинула на ринкову економіку України, оскільки задала новий вектор розвитку економічної системи. На передову позицію сьогодні виходять такі напрями розвитку економіки, як корпоратизація управління та капіталізація природних ресурсів, і, як результат, наповнення бюджету фінансовими ресурсами за рахунок ефективного використання внутрішнього потенціалу територіальних економічних систем. ХХІ століття – період капіталізації природних ресурсів за умов їх збереження та захисту для майбутніх поколінь.
Детальніше
  • 0
Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в УкраїніСучасний розвиток економіки потребує використання нових наукових знань та інновацій. До факторів економічного зростання насамперед відносять рівень наукових знань, а найважливішим чинником економічного розвитку вважають технологічні зміни, що є результатом наукової діяльності, зокрема прикладних досліджень і розробок, спрямованих на отримання конкретного практичного результату.
Детальніше
Суб’єкти нової модернізації
Володимир Шедяков, доктор соціологічних наук

Як відомо, на Олімпіаді-2014 активно перемагали вихованці радянської спортивної школи, що роз’їхалися по світу та виступали під найрізноманітнішими прапорами. Причому було помітно, як здійснюється вростання в новий соціокультурний та спортивний ґрунт, взаємозбагачення та взаєморезонування традицій. Втім, і власне на вітчизняних просторах закладені в радянські часи навички перемог зберігалися досить тривалий період несталості та розпаду матеріально-технічної бази.

Як у спорті, так і в господарюванні або в політиці досягнуті результати участі в конкуренції часто зумовлюються самодисципліною, готовністю працювати на своєму місці з граничною самовіддачею, на межі і за межею можливого, а також командною злагодженістю, узгодженістю, когерентністю. При цьому, зрозуміло, чим вище суспільне становище людини, тим жорсткіші відповідні вимоги дисципліни. Втім, саме підрив цього може стати основою «невидимих засобів» конкурентного нападу. Отже, серйозною суспільною проблемою стає підміна «політикоутворюючих верств», суб’єктів трансформацій.
Детальніше
  • 34
Україна може остаточно втратити своє національне багатствоЗагострення конкурентної боротьби на глобальних ринках сільськогосподарської продукції відкриває перед Україною значні перспективи в напрямі підвищення рівня капіталізації ведення агропромислового виробництва за умови вдалого використання наявних конкурентних переваг (значні площі родючих ґрунтів, кваліфіковані інженерні кадри, ментальне тяжіння українських селян до дбайливого господарювання). Наскільки сьогодні ці переваги використовуються в окремих регіонах та агрокліматичних зонах України? Із цим питанням ми звернулися до доктора технічних наук, професора Львівського національного аграрного університету, відомого фахівця у галузі сільськогосподарського машинобудування та органічного землеробства Володимира ДІДУХА.
Детальніше
  • 34
Чи забезпечить нова влада справедливі пенсіїОбмеження пенсійного забезпечення українців, зокрема розміру виплат працюючим пенсіонерам, принесе більше проблем, ніж користі, стверджує заслужений економіст України Олексій Мірошниченко.
Детальніше
Апологія майбутнього
Володимир Шедяков, доктор соціологічних наук


У тіні такої грандіозної події, як Олімпіада-2014, можуть уявлятися менш значними деякі вкрай важливі тенденції, що в змозі визначальним чином вплинути на наше майбутнє. Зокрема – модернізація трудових відносин. Втім, глибинний зміст сьогоднішніх подій та майбутнього становища багато в чому закладається кричущим протиріччям між конкурентним політичним середовищем (де вже ефективно змагаються політичні сили та лідери, на президентському посту фігури регулярно змінюються, опозиція деколи стає владою – і навпаки, причому складаються і відповідні традиції) і застарілими відносинами праці, менеджменту і капіталу у виробничій сфері.
Детальніше
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування18 грудня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція «Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування».

Під час конференції, організованої Центром економічних досліджень економічного факультету університету, близько 140 учасників, серед яких 25 представників центральних органів виконавчої влади та 28 докторів наук з провідних вищих навчальних закладів і наукових установ України, обговорили питання інституційних засад модернізації державних фінансів в Україні, розвитку системи управління державними фінансами в сучасних умовах, інституціональних деформацій у контексті загроз фінансовій безпеці України. Загалом дискусії відбувалися за кількома напрямами: нефінансові підприємства і організації (виробництво товарів та нефінансових послуг з метою отримання прибутку); фінансові організації (фінансове посередництво або допоміжна фінансова діяльність); домашні господарства (фізичні особи, виробники та споживачі товарів і послуг); некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства (громадські, політичні, релігійні і т.д.); державне управління (обслуговування умов життєдіяльності населення і підприємств) та зовнішньоекономічні зв’язки.
Детальніше