• 0
Боргове задзеркалля гривніВраховуючи загострення боргової проблеми у зв’язку із посиленням дисбалансів у бюджетній і зовнішньоекономічній сферах, які потребують залучення внутрішніх і зовнішніх джерел запозичення коштів, налагодження співпраці України з МВФ у рамках поновлення програми Stand-by є необхідною умовою досягнення намічених макроорієнтирів розвитку економіки у короткостроковій перспективі.
Детальніше
  • 0
Политика устойчивого развития как инновационный продукт: условность безопасности и безусловность ограниченийСовременный мир развивается со все большей скоростью, изменяясь от «Гуттенберговой галактики» до «галактики Маркони» и «глобальной деревни» [1, с. 53-64]. В то же время прогресс характеризуется и «движением в обратном направлении», возвращением к традициям [2, с. 345-352], не только в технологическом измерении, предлагая все новые инновационные решения, упрощающие жизнь и «возвращающие» потребителей к мировосприятию начала третьей технологической волны, но и в социально-политическом (отказ от мультикультурной политики [3], возвращения антисемитизма, фундаментализма и т.д.).
Детальніше
  • 0
Устойчивое развитие и новые вызовы глобализации: реинкарнация европейского колониализмаУстойчивое развитие отдельных государств и макрорегионов определяется политической стабильностью, прогнозируемыми и прозрачными экономическими отношениями, поддержкой консолидированной ответственности за обеспечение безопасности развития. Т.е. безопасность как совокупность связей и отношений противодействия опасностям и угрозам является основой социально-экономического роста и обеспечения охраны окружающей среды, рационального природопользования.
Детальніше
  • 17
Що влада хоче зробити із сільським господарством?Економічна криза, яка мала місце у сфері сільськогосподарського виробництва у 90-х роках минулого століття, призвела до демонтажу значної кількості крупнотоварних підприємств і центр тяжіння у виробництві сільськогосподарської продукції поступово перемістився в сектор особистих селянських господарств.
Детальніше
  • 0
Бюджетный федерализм – экономический базис единства страныГосударственным бюджетом Украины на 2014 год предусмотрено существенное увеличение общего ресурса местных бюджетов - на 9,8%, или 21,7 млрд. грн. в сравнении с 2013 годом. При этом инвестиционный ресурс местных бюджетов на социально-экономическое развитие территорий вырос на 3,4 млрд. грн. и составил 16,2 млрд. грн.
Детальніше
  • 0
Емерджентна економіка: чи стане вона реальністю в Україні«Здатність до самостійного інноваційного розвитку є основою національної стратегії розвитку» [3]. Дане твердження належить главі Китайської Народної Республіки (КНР) Ху Цзіньтао і, виходячи з вагомої ролі даної країни в сучасних умовах, є небезпідставним. Саме наявний рівень і потенційні можливості інноваційного розвитку Китаю визначили високі темпи економічного зростання, що є однією з основних характеристик країн з економіками емерджентного типу. Окрім зазначеного, до інших характерних рис країн емерджентного типу належать: наявність економік, що розвиваються, значна площа ефективної території, нестабільність політичної ситуації в країні, волатильність зовнішньоекономічної діяльності. Цілком зрозуміло, що, з одного боку, інвестування в економіку цих країн є відносно ризиковим, однак з іншого – може мати наслідком значну віддачу на вкладений капітал.
Детальніше
  • 0
Україна без реформ довго не протягнеУкраїнська влада в повних обсягах реалізує в життя ризиковану економічну політику, одночасно відкладаючи системні рішення на потім, чим посилює загрозу кризи в майбутньому і відлякує інвесторів. Нарощування державного боргу з метою фінансування соціального пакету влади в умовах падіння конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках та перевищення темпів приросту номінальної заробітної плати над продуктивністю праці створює загрози для стабільного функціонування фінансової системи держави у майбутньому.

Відсутність економічних реформ в першу чергу пов’язана з наявністю політичного фактора в економіці України. Дієвість теперішньої влади ставиться під сумнів у здатності в корені переломити ситуацію і зупинити сповзання економіки України в стагнацію. Про це свідчать нещодавно опубліковані статистичні дані за всіма секторами економіки (табл. 1).
Детальніше