• 0
Василий Голян: олигархи истощают природные ресурсы – Украина окончательно превратилась в сырьевой придаток
Социально-экономический подъем Украины в период с 2000 по 2008 годы во многом был обусловлен благоприятной конъюнктурой на мировых рынках сырья, полуфабрикатов и продукции первичной переработки минерально-сырьевых ресурсов. Отдельными представителями высшего политического истеблишмента это было представлено как украинская модель удачного проведения рыночных преобразований. Некоторые идеологи реформ даже говорили об украинском феномене рыночной трансформации, в том числе об инновационной составляющей структурных сдвигов в национальном хозяйстве.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: куди вкладають гроші інвестори в Україні сьогодні
Існуюче інвестиційне середовище в Україні характеризується надмірною меркантильною спрямованістю та намаганням максимізувати доходи навіть всупереч загальносуспільним інтересам та класичним атрибутам соціальної відповідальності бізнесу. При цьому випуск високоякісної продукції та отримання додаткової вигоди за рахунок впровадження інноваційних технологій з підвищення продуктивності праці та оборотності капіталу не стали пріоритетами суб’єктів підприємницької діяльності, особливо великих корпоративних структур.
Детальніше
 • 0
Василий Голян: Возродить Украину - вернуть природные ресурсы народу
Природные ресурсы для развития Украины имеют судьбоносное значение, поскольку инновационная составляющая за годы независимости так и не сработала вследствие отсутствия внедрения необходимых инструментов макроэкономического регулирования. Более того, природные ресурсы, в первую очередь минерально-сырьевые, были отданы отечественным олигархам, которые появились в связи с несправедливым и незаконным перераспределением государственных активов. Крупный капитал продолжает истощать природное багатство, в своем большинстве принадлежащее украинскому народу, и получать сверхприбыли вследствие присвоения природно-ресурсной ренты.
Детальніше
 • 0
Недооцінка природного багатства – причина низької ефективності використання природних ресурсів
Науковцями Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» під керівництвом академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова та академіка НААН України Михайла Артемовича Хвесика розроблено методологію покомпонентної та комплексної вартісної оцінки природного багатства й обґрунтовано шляхи його ефективного використання.
Детальніше
 • 0
«Батьківщина» виступає проти знущання МВФ над українцямиВимоги Міжнародного валютного фонду продиктовані бажанням повернути кошти, що фінансова структура вже надала Україні і в цілому розходяться з відновлення економічного зростання. Однак, провладна більшість у Верховній раді та фіктивна опозиція підтримують даний курс, котрий включає підвищення тарифів на газ для населення та недопущення укріплення національної грошової одиниці.
Детальніше
 • 17
Як заробляє гроші КоломойськийОсновна передумова для позитивних фінрезультатів Приватбанкy – менші відрахування в резерви в порівнянні з іншими ТОП-банками та значні масштаби «інсайдерського» кредитування, а також вигідна робота з НБУ щодо докапіталізації.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: причина бурштинової лихоманки - злидні місцевого населенняВ останні два роки у ряді областей України активізувалася діяльність, пов'язана з незаконним видобутком бурштину. Для його видобутку використовується дешева робоча сила, як правило з мешканців навколишніх поліських сіл, які доведені до зубожіння і не мають можливості отримувати критично необхідний рівень доходів для потреб власних сімей.
Детальніше
 • 17
Голян: Нацбанк у квітні отримав суму еквівалентну річній програмі МВФІнвестиції у відновлення національної економіки є надійним засобом від занурення країни у боргову прірву. Доказом цього є те, що Національному банку України у квітні вдалося поповнити золотовалютні резерви на суму, що рівна 8 млрд дол. в річному еквіваленті. І це в умовах напівзруйнованої та не модернізованої економіки.
Детальніше
 • 0
Василий Голян: насколько упадет гривна в 2016 годуПримечательной чертой экономической политики в Украине с 1994 года и по сей день является жесткое регулирование денежного обращения с целью предотвращения наростания инфляционных и девальвационных процессов.
Детальніше
 • 0
Українці поповнять кишені газових олігархівВлада продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання від газових олігархів, прикриваючись Міжнародним валютним фондом та фіктивною боротьбою із самими газовими олігархами.
Детальніше
 • 0
Как повлияет отставка Абрамавичуса на отношение МВФ к УкраинеРеалии двух последних лет показывают, что правительство возглавляемое Яценюком растранжирило колоссальный арсенал доверия и социальных ожиданий широких масс населения и еще больше усугубило традиционные для украинской экономики «язвы» - монополизация базовых рынков, сырьевая ориентация экспорта, неразвитость финансово-банковского сектора, отсутствие массового внедрения инновационных технологий в градообразующих отраслях, дискриминация мелкого и среднего бизнеса, особенно в аграрном секторе.
Детальніше
 • 0
Василий Голян: почему будет сложно удержать гривну
Начиная с 1994 года в Украине реализуется модель реформирования национальной экономики, сориентированная на удовлетворение потребностей крупного капитала, сформировавшегося в рентоориентированных отраслях, что затормозило на длительный период процессы инновационного обновления основного капитала и сделало Украину сырьевым придатком. Украинская экономика традиционно остается чрезвычайно зависимой от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, что в значительной степени определило отечественный феномен «голландской болезни», «ресурсного проклятия», «зернового перегиба» и «ловушки бедности».
Детальніше