• 0
Василь Голян: де взяти гроші для підтримки малозабезпечених українців у 2016 році
Державний апарат надзвичайно мляво працює над залученням резервів збільшення надходжень у бюджети різного рівня, щоб облегшити для найбідніших верств населення тягар кризових явищ у національній економіці. Підняття розміру комунальних тарифів позбавило пересічних українців можливості забезпечувати свої найнеобхідніші потреби. Одним з резервів нарощення надходжень до Зведеного бюджету України і збільшення тим самим допомоги громадянам з найнижчими доходами є удосконалення системи стягнення плати за землю, особливо в частині сплати орендної плати підприємствами, які входять у вертикально інтегровані підприємницькі утворення холдингового типу.
Детальніше
 • 0
Коли плата за воду досягне європейського рівня
У контексті реалізації європейської стратегії розвитку України доцільним є пошук шляхів імплементації та використання позитивного досвіду реалізації водної політики, у тому числі і щодо формування водно-ресурсної ренти.
Детальніше
 • 0
Екологічна політика – це суспільний вибір в межах відповідальності перед майбутнім
Інтерв’ю журналу «Економіст» завідувача відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», доктора економічних наук, професора, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Євгена Хлобистова.
Детальніше
 • 0
Експерти: якою повинна бути плата за воду
У 2000 році Євросоюз прийняв Водну Рамкову Директиву ЄС 2000/60/EC (EU Water Framework Directive 2000/60/EC) для розробки єдиного та глобального підходу до водного законодавства. Загальною метою цього документа стосовно води є встановлення охоронного режиму для внутрішніх поверхневих, транскордонних, морських прибережних і ґрунтових вод.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: в українській політиці відбудуться зміни – ініціатива перейде до Тимошенко
У зв’язку з тим, що нинішній Уряд вже тривалий період так і не спромігся сформувати підгрунтя для виходу національної економіки з кризи, оскільки використовує виключно методи макроекономічного регулювання свої попередників, визріває необхідність переформатування політичного ландшафту і відповідно перегляду пріоритетів економічної політики держави. Події останніх місяців підтверджують, що єдиною альтернативою політиці нинішнього Уряду є соціал-реформістська концепція економічних перетворень, яку тривалий період сповідує Юлія Тимошенко.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: є шанс покращити добробут українців вже у 2016 році
За останні 2 роки рівень життя пересічних українців, особливо сільських мешканців, досягнув дна на фоні зростання прибутків основних бізнес-груп, особливо агрохолдингів. Така ситуація зумовлена домінуванням монетарних регуляторів в діяльності Кабінету Міністрів України, що призвело до посилення монополізації базових ринків і спровокувало штучне підвищення цін на товари короткострокового та довгострокового користування, а найголовніше, що тягар подолання кризових явищ в економіці в основному перекладено на найбідніші прошарки населення. Ініціативи Юлії Тимошенко щодо посилення соціальної спрямованості економічної політики держави не отримують підтримки серед парламентської більшості, оскільки аграрне лобі, що є ядром нинішньої коаліції, цілком влаштовує використання рецептів МВФ.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: економічна криза загостриться у лютому 2016 року
У зв’язку з прямолінійними діями виконавчої влади кризові явища у вітчизняній економіці і далі загострюються, оскільки Уряд фактично усунувся від реального впливу на перерозподіл національного багатства. Основний тягар так званих реформ несуть пересічні українці, що відображається на різкому зростанні величини комунальних тарифів і відповідно зниженні платоспроможного попиту.
Детальніше
 • 0
Коли якість води в Україні відповідатиме стандартам ЄС
Контроль якості води у країнах Європи, як правило, розглядається у складі загального моніторингу і виконується басейновими водними агентствами. Останні являють собою незалежні транскордонні організації, до функцій яких належить забезпечення водою та охорона наземних водних джерел. Такі агентства переважно створюються для окремих великих річок за басейновим принципом, що активно запроваджується у господарську практику в Україні протягом останнього десятиліття.
Детальніше
 • 0
Напрями зниження ризиків ЗВТ з ЄС для машинобудування
Умовами успішності інтеграції економіки України у світове господарство є підписання Угоди про асоціацію з ЄС та відкриття європейського ринку. Особливо важливо забезпечити включення окремих видів діяльності у технологічні ланцюги промислового виробництва європейських країн.
Детальніше
 • 0
Російські санкції українському експорту – черговий етап політичного шантажу
Досить давно не було чути російської критики асоціації Україна – ЄС. Проте з наближенням уведення в дію економічної частини Угоди про асоціацію з 2016 рокуна засіданні глав урядів держав-членів СНД знову піднімалося питання введення санкцій проти України.
Детальніше
 • 0
Система соціального забезпечення киян доступними ліками працює незадовільно
У середньому 1100 грн кожен киянин витратив на лікарські засоби та медвироби протягом першого півріччя цього року. Здається, небагато? Можливо, але це ціла мінімальна місячна пенсія пенсіонерів, яку вони змушенні віддавати власникам київських аптек.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: інвестиційний бум в Україні у 2016 році – це реально
Відновлення економічного зростання в Україні є основною передумовою укріплення державності, оскільки масове зубожіння переважної більшості населення закладає бомбу уповільненої дії під національний суверенітет та територіальну цілісність. Варто скористатися унікальним шансом, який дають наявність проукраїнської парламентської більшості та ще висока довіра міжнародних фінансово-кредитних організацій і урядів провідних ринково розвинених країн до уряду Яценюка.
Детальніше