• 0
Мистецтво бонсай, або Створення Департаменту промислової політики
Найглибша за всю історію незалежності країни економічна, політична і соціальна криза загострила «хронічні хвороби» національної промисловості – застарілі засоби виробництва та технології, брак кваліфікованого персоналу, архаїчний менеджмент, низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції, інноваційна пасивність.
Детальніше
 • 0
Навіть за Польщі з посполитих не дерли комірне так, як за незалежної України!
Днями делегація Асоціації польських енергетиків відвідала ПАТ «Львівобленерго». Відтак, польські колеги ознайомились з діяльністю найстарішого в Україні енергетичного підприємства та з цікавістю прослухали історичну лекцію-презентацію від Андрія Крижанівського, автора книги «Історія електрифікації Львівщини».
Детальніше
 • 0
Про бідного стартапа замовите слово
Згідно з рейтингом сервісу Startup Ranking, Україна посідає 33 місце поміж 150 країн за кількістю зареєстрованих стартапів у 2015 р. За результатами проведеного пілотного обстеження, 76% стартапів очікують на запровадження в Україні державної програми підтримки інноваційного підприємництва.
Детальніше
 • 0
Українські фармвиробники на гачку, але високотехнологічному
Україна, не маючи сьогодні власного потужного національного науково-технологічного та інноваційного потенціалу, об'єктивно змушена залучати технології з інших країн у вигляді високотехнологічних проміжних продуктів – ресурсів для власного промислового виробництва.
Детальніше
 • 0
А МЕРТ і нині там… Щодо Проекту «Стратегії з розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року»
Стало вже звичним, що політики, бізнесмени, науковці у публічній риториці вказують на вирішальну роль інновацій у житті суспільства. Іноді це нагадує мантри за здоров’я, довголіття, добробут та мир в усьому світі. Але, як і заклинання, інновації не здійснюються автоматично та самі по собі не є панацеєю від проблем сьогодення.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: Україна втрачає зовнішні ринки – зміцнення гривні не відбудетьсяСировинна орієнтація української економіки значною мірою впливає на поточний рахунок платіжного балансу і відповідно на курсову стабільність гривні. Сприятливість кон’юнктури на світових сировинних ринках на початку 2000-х років сприяла нарощенню припливу в національну економіку доларової маси, що дало можливість запустити маховик соціально-економічного піднесення і упередити гіперінфляційні прояви.
Детальніше
 • 0
Василий Голян: почему иностранные инвестиции не идут в Украину
Одним из самых весомых факторов перевода национального хозяйства на траекторию социально-экономического подъема является привлечение иностранных инвестиций в базовые отрасли экономики. К сожалению обострение внешних и внутренних рисков для стабильного функционирования экономики нашей страны привело к постепенному уходу стратегических иностранных инвесторов даже с отраслей с довольно высоким уровнем инвестиционной привлекательности.
Детальніше
 • 0
Василий Голян: олигархи истощают природные ресурсы – Украина окончательно превратилась в сырьевой придаток
Социально-экономический подъем Украины в период с 2000 по 2008 годы во многом был обусловлен благоприятной конъюнктурой на мировых рынках сырья, полуфабрикатов и продукции первичной переработки минерально-сырьевых ресурсов. Отдельными представителями высшего политического истеблишмента это было представлено как украинская модель удачного проведения рыночных преобразований. Некоторые идеологи реформ даже говорили об украинском феномене рыночной трансформации, в том числе об инновационной составляющей структурных сдвигов в национальном хозяйстве.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: куди вкладають гроші інвестори в Україні сьогодні
Існуюче інвестиційне середовище в Україні характеризується надмірною меркантильною спрямованістю та намаганням максимізувати доходи навіть всупереч загальносуспільним інтересам та класичним атрибутам соціальної відповідальності бізнесу. При цьому випуск високоякісної продукції та отримання додаткової вигоди за рахунок впровадження інноваційних технологій з підвищення продуктивності праці та оборотності капіталу не стали пріоритетами суб’єктів підприємницької діяльності, особливо великих корпоративних структур.
Детальніше
 • 0
Василий Голян: Возродить Украину - вернуть природные ресурсы народу
Природные ресурсы для развития Украины имеют судьбоносное значение, поскольку инновационная составляющая за годы независимости так и не сработала вследствие отсутствия внедрения необходимых инструментов макроэкономического регулирования. Более того, природные ресурсы, в первую очередь минерально-сырьевые, были отданы отечественным олигархам, которые появились в связи с несправедливым и незаконным перераспределением государственных активов. Крупный капитал продолжает истощать природное багатство, в своем большинстве принадлежащее украинскому народу, и получать сверхприбыли вследствие присвоения природно-ресурсной ренты.
Детальніше
 • 0
Недооцінка природного багатства – причина низької ефективності використання природних ресурсів
Науковцями Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» під керівництвом академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова та академіка НААН України Михайла Артемовича Хвесика розроблено методологію покомпонентної та комплексної вартісної оцінки природного багатства й обґрунтовано шляхи його ефективного використання.
Детальніше
 • 0
«Батьківщина» виступає проти знущання МВФ над українцямиВимоги Міжнародного валютного фонду продиктовані бажанням повернути кошти, що фінансова структура вже надала Україні і в цілому розходяться з відновлення економічного зростання. Однак, провладна більшість у Верховній раді та фіктивна опозиція підтримують даний курс, котрий включає підвищення тарифів на газ для населення та недопущення укріплення національної грошової одиниці.
Детальніше