• 0
Долар після Нового року: зросте чи впадеЗростання купівельної спроможності в кінці 2015 року і притік іноземної валюти в обмінники, спричинені передсвятковими приготуваннями. Населення витрачає свої заощадження, які були здійснені під панічним тиском валютних ризиків. Тенденція наступна: обсяг проданої валюти в грудні буде перевищувати обсяги купленої.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: як відродити українське село
Сьогодні соціально-економічне піднесення українського села залежить від вирішення наступної дилеми: як залучити в сільський розвиток значні інвестиції та не віддати сільський уклад життя на поталу агрохолдингам. Така дилема може бути вирішена шляхом удосконалення та реального втілення у господарську практику законодавства про державно-приватне партнерство, яке дозволить сільським громадам виступати безпосереднім учасником економічних відносин та зберігати природні ресурси у власності місцевого населення.
Детальніше
 • 0
Соціальні послуги для вразливих категорій населення стануть більш доступними
Науковці Академії фінансового управління спільно з фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи взяли участь у засіданні в форматі круглого столу з високим академічним та представницьким рівнем.
Детальніше
 • 0
Бюджет деградації або розвитку?
Як відомо, державний бюджет – центральна ланка державних фінансів. Отже, його якість – одна з провідних передумов забезпечення економічного суверенітету та розвитку держави та рівня життя народу. Відносини розподілу та перерозподілу ВВП, що фіксуються та унормовуються державним бюджетом з метою формування та використання фонду грошових коштів держави, мають бути підпорядковані завданням підвищення життєвого рівня та можливостей розвитку народу. Таким чином, раціональний вибір в переборі моделей і сценаріїв залишається пов'язаний з розумінням і реалізацією пріоритетів: істинних, а не декларованих.
Детальніше
 • 0
Економіст: український бізнес активно розвивається завдяки франчайзингу

Формування ринкової системи господарювання неможливе без розвитку бізнесу. Створити власний бізнес в Україні в сучасних умовах досить важко. Адже даються взнаки наслідки фінансово-економічної кризи, специфічні ендогенні бар’єри у формуванні власного бізнесу тощо.
Детальніше
 • 0
Vodafone сприятиме прискоренню інтеграції України в ЄС
Сьогодення нашого суспільства відображає технологічну та інноваційну парадигму розвитку. Рамки економічного процвітання країн напряму залежать від їх інноваційності. Україна отримала ще один шанс приєднатися до країн, які впевнено крокують до постіндустріальної генерації.
Детальніше
 • 0
Глобальна зміна клімату: наслідки для економіки України

Сьогодні постіндустріальне суспільство зустрілось із глобальною проблемою, що пов’язана із зростанням парникового ефекту. Мільярди тонн шкідливих хімічних сполук, які щодня поглинає атмосфера, нищівним чином впливають на засади сталого розвитку суспільства. Кліматичні зміни мають негативний екологічний, соціальний, а в підсумку й економічний прояв.
Детальніше
 • 0
Економіст: пільгове оподаткування сприятиме розвитку екологічного бізнесу
Економічна ситуація в країні погіршується разом із екологічною. Якщо раніше бізнес орієнтувався лише на максимізацію прибутку, то в умовах сьогодення він повинен враховувати рамки довкілля і соціуму.
Детальніше
 • 0
Економіст: Україну врятує соціально орієнтована податкова системаЩоб запровадити соціальні орієнтири розвитку податкового законодавства, Україні варто перейняти досвід інших країн, що успішно розвиваються і здатні показати гідний приклад як вести раціональну та справедливу фіскальну політику.
Детальніше
 • 0
Економіст: яких змін потребує податкова система України
Бюрократичні механізми, що закладені ще радянською епохою, прижилися в усіх сферах економічного життя країни. Не оминули вони і діяльність Державної фіскальної служби України.
Детальніше
 • 0
Економіст: що чекає на туристичний бізнес у 2016 роціСумні події вдарили по всіх економічних сферах Франції та Єгипту. Однак найбільшого удару зазнав туристичний бізнес. Масштаби збитковості для туроператорів ще надто важко спрогнозувати. Очевидно, що туристичні маршрути, які безпосередньо спрямовані в дані країни, а також до країн-сусідів, втратять попит.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: як покращити пенсійне забезпечення в Україні
Наповнення Пенсійного фонду вже не перший рік є одним із основних завдань макроекономічної політики, оскільки поширення практики «зарплатних конвертів» не дає можливості сформувати достатню базу для наповнення даного фонду соціальної спрямованості. Тобто подолання синдрому «зарплатних конвертів» є необхідною умовою суттєвого збільшення надходжень до Пенсійного фонду.
Детальніше