Статті » Страница 52 » Український журнал Економіст | Ukrainian Journal Ekonomist
 • 0
Економіст: що є необхідною умовою входження у Європейський СоюзІмплементація європейських законів стала пріоритетним питанням у всіх гілках влади. Але на жаль, не всі питання враховані. Поки розглядаються безвізові закони та різноманітні митні угоди, ніхто не згадує про соціальні стандарти та умови життя.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: українська економіка може відновитися у 2016 роціУкраїнська економіка є надзвичайно залежною від кон’юнктури на світових ринках, що підвищує ризики у зв’язку з черговою хвилею кризових явищ в планетарному масштабі. Запорукою зміцнення національної економіки є відновлення внутрішнього споживання вітчизняної продукції і зменшення тим самим залежності від зовнішніх ринків. Внутрішнє споживання збільшиться за умови зростання доходів українського населення та відновлення потужностей машинобудування.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: боротьба з бідністю – запорука відновлення економічного зростання в Україні

Одним з основних чинників поглиблення економічної кризи в Україні є зменшення платоспроможного попиту населення, що призводить до скорочення обсягів реалізації продукції вітчизняного виробництва, а це кумулятивним чином відображається на величині приватних інвестицій. В свою чергу згортання приватних інвестицій сприяє зменшенню ВВП і подальшому сповзанню країни у фазу економічної кризи.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: коли жителі Волині стануть багатшимиДосвід останніх років показує, що соціально-економічне піднесення окремих регіонів пов’язується з вдалою реалізацією проектів, які найбільшою мірою враховують місцеві умови розвитку окремих галузей господарського комплексу. На жаль, Волинська область за 24 роки незалежності так і не спромоглася забезпечити ефективне використання наявних конкурентних переваг, оскільки колишні керманичі не могли забезпечити реальні зрушення у базових ланках господарського комплексу даного регіону – сільськогосподарському виробництві, лісовому господарстві та рекреаційній індустрії.
Детальніше
 • 17
Василь Голян: Україні потрібен ефективний антикризовий менеджмент Юлії Тимошенко
Сьогодні Юлії Тимошенко життя поставило дві п’ятірки. Якщо провести ретроспективний аналіз новітньої політичної історії, то саме Юлія Володимирівна є єдиним представником вищого політичного істеблішменту України, який прикладав максимум зусиль для того, щоб економічні реформи проходили в інтересах пересічних українців, а не «любих друзів».
Детальніше
 • 0
Василь Голян: як прискорити економічне зростання в Україні
Спорадичність дій українського уряду зумовлена тим, що його керманичі розуміють, що цілому не виправдано сподівань Майдану. Це ще більше загострює економічні негаразди, що знаходить свій прояв в зниженні реальних доходів найбідніших прошарків населення.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: п’ять причин подальшого занепаду української економіки
Пересічний українець за півтора року після Майдану так і не відчув покращення рівня життя. Виконавча влада не сформувала модель антикризового менеджменту на кшталт тих, які сформували в своїх країнах Франклін Рузвельт, Конрад Аденауер, Альгирдас Бразаускас.
Детальніше
 • 0
Україна: на шляху до створення європейських засад макроекономічної стабільності. Частина 2
Етап загальноекономічного підйому розпочався в 2000 р., коли ВВП збільшився на 5,9 % і продовжив започаткований тренд приросту: в 2001 р. — 9,2 %; в 2002 р. — 5,2 %; в 2003 р. — 9,4 %. Вже в 2001 р. рівень наявних доходів підприємств піднявся до 15,4 % від ВВП, що в умовах цінової стабілізації активізувало не лише зростання інвестицій в основний капітал, але й підвищення рівня кредитування реального сектору економіки. Впродовж перших трьох кварталів цього року обсяги інвестицій в основний капітал зросли відповідно на 7,4 %, 10,2 % та 14,2 %, що надавало підстави сподіватися на становлення інвестиційної моделі розвитку, однак на подальший розвиток подій вплинули політичні чинники.
Детальніше
 • 0
Україна: на шляху до створення європейських засад макроекономічної стабільності. Частина 1
Незрілість ринку та перманентні політичні струси, дестабілізують вихід України на стабільну траєкторію розвитку та залишають її на периферії потоків міжнародного капіталу, що ускладнює інтеграційні процеси в напрямку розвинених країн світу. В той час як стабільний та ефективний розвиток національних економік передбачає повноцінне включення окремих (у тому числі тимчасово периферійних ринків) до світових процесів (інноваційних, інвестиційних, екологічних, торговельних тощо), а це, в свою чергу, потребує низки структурних перетворень в економіці, а також стандартизації економічного регулювання, включаючи уніфікацію правового поля (з адаптацією до міжнародних стандартів) та розповсюдження передових фінансових і економічних технологій у сфері управління. Отже, інтеграція України з європейською спільнотою передбачає додержання не стільки критеріїв завершеності трансформації, скільки критеріїв конвергенції, що надає право стати претендентами на входження до ЄС.
Детальніше
 • 0
Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні
Михайло ОКЛАНДЕР,
доктор економічних наук,
професор, Віце-президент Української Асоціації Маркетингу,
завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor, Vice-President of the Ukrainian Association of Marketing,
Head of Department of Marketing
Odessa National Polytechnic University
Детальніше
 • 0
Можливі загрози використання газотранспортної системи України в умовах асоціації з ЄС
Вступивши до СОТ, підписавши угоду про асоціацію з ЄС і приєднавшись до Енергетичної Хартії, Україна, як би тим самим активно включилась в процеси світової глобалізації та інтеграції.
Детальніше
 • 0
Про принципи та практику фінансування наукових досліджень і розробок у сучасному світі: коментар до виступу В. Пинзеника
Нещодавно народний депутат України В. Пинзеник висловив свою думку щодо нового варіанту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Детальніше