Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів
ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПДВ ІЗ ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТОВАРІВ

FISCAL EFFECTIVENESS OF VAT ON IMPORTS AT UKRAINIAN CUSTOMS AREA

Андрій КРИСОВАТИЙ
,
доктор економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Andriy KRYSOVATYI,
Doctor of Economics,
Ternopil’ National Economic University

Інна ГУЦУЛ,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna HUTSUL,
PhD in Economics,
Ternopil’ National Economic University

Висвітлено роль ПДВ із ввезених на митну територію України товарів у структурі надходжень до Державного бюджету України та його місце серед інструментів оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Визначено індикатори продуктивності й бюджетної ефективності ПДВ в Україні та ПДВ із ввезених на територію України товарів. Запропоновано пріоритети підвищення ефективності адміністрування ПДВ з урахуванням європейського досвіду.

The role of VAT on imports at Ukrainian customs area in the structure of revenues to the state budget of Ukraine and its place among tax assessment instruments of the international economic activity is demonstrated. Performance indicators and budget effectiveness indicators of VAT in Ukraine and VAT on imports at Ukrainian customs area are determined. The priorities of effectiveness enhancement of VAT administration with consideration for the European experience are suggested.

Повний текст статті


Друкувати