Василь Голян: Волинський синдром затяжної економічної кризи – чи є вихід?
Економіка Волинської області за роки незалежності зазнала значних деформацій, проявом чого є втрата традиційної сільськогосподарської спеціалізації адміністративними районами поліської зони, значні перекоси в структурі промислового виробництва, поглиблення диспропорцій в соціальній стратифікації регіону. Незважаючи на численні реляції керманичів області в попередні роки, Волинь є одним із найбільш депресивних регіонів України. Особливо скрутне становище має місце в зоні Полісся, де спостерігається високий рівень безробіття та низький рівень доходів на душу населення.

Така ситуація в економіці поліських районів має об’єктивні передумови. За винятком окремих випадків, коли завдяки Адаму Мартинюку здійснювалась розбудова соціальної інфраструктури села в окремих населених пунктах Любешівського району, у переважній більшості громад зони Полісся доексплуатовується ще інфраструктура радянських часів, панує масове безробіття, не використовується повною мірою або ж використовується нераціонально природно-ресурсний потенціал. Причин такої ситуації багато. Однією з них є відсутність потужного лобі у вищому політичному істеблішменті країни, яке сприяло б залученню значних обсягів інвестиційних ресурсів у базові ланки господарського комплексу Волинського Полісся.

Надзвичайно повільно проходять процеси формування на базі особистих селянських господарств обслуговуючих та збутових кооперативів, які дали б можливість розбудувати інфраструктуру зберігання і первинної переробки сільськогосподарської сировини, що сприяло б її продажу не в період збору врожаю, коли ціни у зв’язку із значною пропозицією є мінімальними, а в період, коли рівень цін відповідає реальній вартості продукції, яка продається. Інститут сільськогосподарського дорадництва фактично відсутній, що не сприяє обізнаності одноосібників відносно поведінки на ринку кредитних ресурсів та в земельних питаннях.

Криза волинської економіки поглиблюється також значними деформаціями у сфері сільськогосподарського виробництва, які призводять до виснаження природно-ресурсної бази, в першу чергу грунтів. Свідченням чого є скорочення протягом багатьох років посівних площ сільськогосподарських культур, які найбільшою мірою відповідають принципам раціонального землекористування, особливо в поліській зоні. Зокрема, значно скоротилися посівні площі жита: якщо у 1990 році під жито відводилось 58 тис. га, то у 2014 році ця сільськогосподарська культура сіялася на площі 31 тис. га (рис. 1). Більше того, у 1990 році посівна площа льону довгунця складала 25,3 тис. га, у 1995 – 12,6 тис. га, а у 2000 – 0,5 тис. га. На сьогодні посіви льону мають місце лише в декількох господарствах, в першу чергу науково-дослідного спрямування.
Василь Голян: Волинський синдром затяжної економічної кризи – чи є вихід?
Рис. 1. Динаміка посівної площі жита та її частки в загальній посівній площі
(розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області)

При цьому інтенсивно зростає енергетична спрямованість сільськогосподарського виробництва. Свідченням чого є розширення посівних площ ріпаку. У 1990 році посіви ріпаку становили 6,8 тис. га, у 2010 – 15,9 тис. га, у 2014 – 24,9 тис. га (рис. 2). Хоча дана тенденція є притаманною не лише Волинській області, а більшості регіонів України.
Василь Голян: Волинський синдром затяжної економічної кризи – чи є вихід?
Рис. 2. Динаміка посівної площі ріпаку та її частки в загальній посівній площі
(розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області)

Занепокоєння викликає зменшення обсягів органічних добрив під сільськогосподарські культури у сільськогосподарських підприємствах. Якщо у 1990 році частка удобреної площі становила 24,7%, у 2000 році – 5,7%, у 2014 році - 5,8% (рис. 3). При цьому частка удобреної площі мінеральними добривами за період з 1990 ро 2014 рік коливалася в межах від 38% до 93%. Причини різкого скорочення обсягів внесення органічних добрив зрозумілі: скорочення поголів’я худоби. При цьому обласна влада за тривалий період так і не спромоглася сформувати дієвий механізм стимулювання розвитку тваринництва, щоб розширити потенціал органічного землеробства. Волинський одноосібник залишився сам на сам із численними проблемами.
Василь Голян: Волинський синдром затяжної економічної кризи – чи є вихід?
Рис. 3. Динаміка внесення органічних добрив та частки удобреної органічними добривами посівної площі
(розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області)

Найбільшим промахом регіональної соціально-економічної політики у Волинській області є відсутність спеціальних інструментів, які враховували б специфіку Поліської зони, можливості підвищення рівня капіталізації використання природно-ресурсного та транскордонного потенціалу. Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом економіка Волині отримала черговий шанс піднятися з колін, звичайно ж за умови відповідної інституціональної та фінансової підтримки.

Необхідною умовою при цьому виступає значне оновлення складу обласної ради: мають прийти представники територіальних громад, які відстоювали б інтереси місцевого населення, а не ставленики корпоративних структур. Новий склад обласної ради має ліквідувати існуючий формат волинської економіки, за якого всі ланки господарського комплексу підпорядковані інтересам однієї бізнес-групи. Саме ця бізнес-група законсервувала розвиток поліських районів, що не дає можливості врешті-решт розпочати реальні структурні перетворення у господарському комплексі. Більше того, нова обласна рада має забезпечити прихід інших бізнес-груп, що сприятиме формуванню конкурентного середовища на ринку інвестицій і призведе до запуску маховика соціально-економічного піднесення.

Прийняття законодавства про заборону вивозу необробленої деревини розширює пропозицію даного виду сировини на місцевому ринку, що створює передумови нарощення потужностей деревообробного виробництва, а також підвищення рівня комплексності використання відходів лісосічного виробництва та неліквідної деревини. Привабливими для інвестування також виступають рекреаційний комплекс та аграрний сектор, особливо в частині відновлення посівів льону та збільшення виробництва продовольчого жита.

Волинське Полісся має колосальні резерви для соціально-економічного піднесення, в тому числі й у зв’язку з близькістю Польщі та Білорусії. Сьогодні Луцьк є флагманом волинської економіки не через те, що тут відбулись інноваційні зрушення, технологічна модернізація промислового виробництва, а через те, що поліські райони не отримали належної підтримки щодо ефективного використання їх людського та природно-ресурсного потенціалу.

Переформатування волинського політикуму є необхідною умовою трансформації економіки даного регіону, що дозволить забезпечити реальну імплементацію базових положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Лише за таких умов економічний застій у Волинській області буде подолано.

Василь Голян, директор громадської організації
«Європейський аналітичний центр»


Друкувати