Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

FORMATION OF REGIONAL MEAT MARKET IN TERNOPOL REGION

Ольга РОМАНИШИН
,
Тернопільський національний економічний університет

Ol’ha ROMANYSHYN,
Ternopil’ National Economic University

У статті досліджені теоретичні аспекти та організаційно-економічні проблеми формування регіонального ринку м’яса, розглянуто питання кон’юнктури ринку м’яса в Тернопільській області. Основну увагу в роботі приділено проблемі вдосконалення організаційної структури регіонального кластера та його ролі у формуванні ринку м’яса шляхом оптимізації виробництва м’ясної сировини і розвитку нових місцевих ринків, які в сукупності формують регіональний ринок м’яса.

The article deals with the theoretical aspects and the organizational and economic problems of formation of regional market of meat, the issue of meat market environment in the Ternopil oblast is revealed. The particular attention is paid to the problem of improvement of organizational structure of regional cluster and its role in shaping the meat market by optimizing the production of meat raw materials and development of new local markets, which together make up the regional meat market.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали