Оренда як форма консолідації земель
ОРЕНДА ЯК ФОРМА КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

LEASE AS A FORM OF LAND CONSOLIDATION

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Галина ДУДИЧ,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Halyna DUDYCH,
PhD in Economics,
Lviv National Agrarian University

У статті розглянуто оренду земель як одну із форм їх консолідації. Представлено основні способи концентрації земельних ділянок. Наведено рекомендації щодо вдосконалення орендних земельних відносин. Проаналізовано діяльність агрохолдингів як основних орендарів земель в Україні. Встановлено основні тенденції розвитку оренди як форми консолідації земель.

The article studies land lease as one of the forms of its consolidation. It presents main ways to concentrate land lots. The authors give recommendations as to improvement of land lease relations. The work analyses the performance of agricultural holdings as principal leaseholders of land in Ukraine and determines the main tendencies of development of lease as a form of land consolidation.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали