Інституціональні засади формування регіональної земельної політики
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF FORMING THE REGIONAL LAND POLICY

Зоряна РИЖОК,

здобувач,
Львівський національний аграрний університет

Zoryana RYZHOK,
PhD student
L’viv National Agrarian University

Проаналізовано проблеми інституційного забезпечення державної земельної політики на регіональному й місцевому рівнях. Зазначено мету, стратегічні цілі та завдання, механізми й інструменти регулювання земельних відносин. Показано логічно-смислову схему формування та реалізації регіональної земельної політики. Наведено визначення терміну «регіональна земельна політика» і основні заходи щодо її реалізації.

The problems of institutional support of the state land policy at regional and local levels are analysed. The specified objectives, strategic goals and objectives, mechanisms and instruments regulating land relations are defined. Logical-semantic scheme of the formation and implementation of regional land policy are showed. The definition of “regional land policy” and the main measures for its implementation are given.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали