Поточні витрати на охорону навколишнього середовища: шляхи нарощення
ПОТОЧНІ ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ШЛЯХИ НАРОЩЕННЯ

THE WAYS TO INCREASE CURRENT EXPENSES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

Антоніна ГОРДІЙЧУК,

кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina HORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University

У статті розкриваються основні проблеми фінансування поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища. Проаналізовано основні тенденції поточних витрат на охорону довкілля. Виявлено пріоритетні напрями нарощення обсягів фінансування поточних витрат на охорону навколишнього середовища в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування.

The article deals with the main problems of financing current expenses on environmental protection. The main trends of current expenses on environmental protection have been analyzed. The priority directions to increase the amount of financing current expenses on environmental protection under the conditions of power decentralization and local governance reform have been revealed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали