Основні причини гальмування процесу децентралізації в Тернопільській області
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ГАЛЬМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

MAIN REASONS THWARTING THE DECENTRALIZATION PROCESS IN TERNOPIL REGION

Вікторія ОСТАПЧУК,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Victoriya OSTAPCHUK,
Postgraduate student,
Ternopil National Economic University

Виявлено основні проблеми реалізації процесу децентралізації в Тернопільській області. На прикладі двох найбільших сіл у 20-кілометровій зоні від обласного центру доведено їхню невідповідність вимогам щодо формування життєздатних громад, неможливість створювати йі розвивати необхідну соціальну та фізичну інфраструктуру.

The basic problems of implementation of the decentralization process in the Ternopil region have been revealed. It has been demonstrated the inability of two largest villages within 20 kilometers from the regional center to form viable communities, to create and develop the necessary social and physical infrastructure.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали