Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ПОСТСУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

STIMULATION OF SCIENTIFIC-INTELLECTUAL POTENTIAL’S DEVELOPMENT AND REALIZING UNDER THE POST-MODERNIZATION’S CONDITIONS

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
PhD Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

У даній статті надано висновки з проведеного дослідження можливостей науково-інтелектуального потенціалу як загального чинника соціально-економічного і техніко-технологічного розвитку, а також вирішення специфічних завдань проведення нової модернізації в українських умовах. Розглянуто шляхи оптимізації дій суспільства, держави та корпорацій з ефективного використання наявного потенціалу та його подальшого вдосконалення й гармонізації.

In the articles the conclusions of the studies of features and trends of Scientific-Intellectual Potential and intellectual labour are given. In this context the multilevel factors of influence on their development and activation in economic transformation and social life of country are probed. The optimization ways of society, state and corporation’s conduction transformations for its achievements and harmonize are analysed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали