Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України

БОРОТЬБА З БІДНІСТЮ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

FIGHT AGAINST POVERTY AS A FOREGROUND JOB OF EURO-INTEGRATION POLICY OF UKRAINE

Олена ШЕВЧЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Olena SHEVCHENKO,
PhD Economics,
National University of «Kyiv-Mohyla Academy»

Проблема бідності в Україні розглядається в контексті Європейської платформи проти бідності. Досліджуються критерії та показники бідності та їх прояв в Україні. Проведено аналіз зв’язку заробітної плати з бідністю. Визначено пріоритетні завдання соціальної політики України з подолання бідності.

The problem of poverty in Ukraine is considered in the context of the European Platform against Poverty. The article investigates criteria and indicators of poverty in Ukraine. It is researched the correlation between salary and poverty. The article defines the priority aims for the social policy in Ukraine in order to overcome the poverty.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали