Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

FORMATION OF COMPETITIVE ORDER IN UKRAINE: TOPICALITY AND MAIN PRINCIPLES

Василь МАГАС,

кандидат економічних наук,
докторант Львівського національного університету імені Івана Франка

Vasyl’ MAHAS,
Ph.D. in Economics,
doctoral student at Ivan Franko National University of L’viv

У статті нинішня економічна система України розглядається як система корпоративного ринку, яка є нестійкою проміжною формою між централізованою системою та конкурентним порядком. Єдиним перспективним напрямом подальшого розвитку України є формування конкурентного порядку. Реалізація конкурентного порядку можлива за умови, якщо державна економічна політика відповідатиме певній системі принципів. Основними принципами політики конкурентного порядку є відміна абсолютної більшості обмежень для конкуренції, стимулювання конкуренції та примусовий розпуск владних економічних формувань.

The current economic system of Ukraine is considered in the article as a system of commercial market being an unsteady intermediary between the centralized system and the competitive order. The only promising direction of further Ukraine’s development is formation of a competitive order. Implementation of a competitive order is possible provided that state economic policy conforms to certain principles system. The main principles of the competitive order policy are as follows: abolishment of absolute majority of restrictions for competitiveness, promotion of competitiveness and compulsory liquidation of economic entities.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали